Aktualne konkursy

Harmonogram konkursów NCN:

DANE DO WNIOSKÓW: http://bob.uw.edu.pl/krajowe-projekty-badawcze/


KONKURS OPUS 13 – konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów

Wnioski w konkursie OPUS 13  są składane wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF

Nabór wniosków będzie prowadzony do 16 czerwca 2017 r. w systemie elektronicznym OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus13


KONKURS PRELUDIUM 13 – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

Wnioski w konkursie OPUS 13  są składane wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF

Nabór wniosków będzie prowadzony do 16 czerwca 2017 r. w systemie elektronicznym OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium13


KONKURS MINIATURA 1 – na pojedyncze działania naukowe

Uprzejmie informujemy, że uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki i decyzją Dyrektora Narodowego Centrum Nauki, zmianie uległ termin naboru wniosków w konkursie MINIATURA 1, ogłoszonym w dniu 15 grudnia 2016 r. Nabór będzie prowadzony w sposób ciągły w okresie od 4 maja 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Zmiana terminu wynika z prac technicznych nad dostosowaniem formularza wniosku do wymagań konkursu MINIATURA 1, prowadzonych w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) – https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do administrowanym przez Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI).

Informacja o dostępności formularza zamieszczona zostanie na stronie Centrum. Za utrudnienia NCN przeprasza

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2017-03-31-miniatura-zmiana-terminu.


Granty UWJednym z celów strategicznych Uniwersytetu Warszawskiego jest przekształcenie Uczelni w rozpoznawalny międzynarodowo uniwersytet badawczy. W związku z tym od 1 lutego 2017 r. został wprowadzony nowy model przyznawania wsparcia potencjału naukowego UW ze środków centralnych, podzielony na trzy typy:

  • MIKROGRANTY – wspieranie rozwoju i wzrostu potencjału pracowników naukowych zatrudnionych na Uniwersytecie Warszawskim oraz doktorantów

Więcej na stronie: WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ ORAZ UMIĘDZYNARODOWIENIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO