Aktualne konkursy

DANE DO WNIOSKÓW: http://bob.uw.edu.pl/krajowe-projekty-badawcze/


Program START – Roczne stypendia dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań.

Wnioski w konkursie START 2018 można składać do 31 października br. w FNP, do 16 października br. w BOB

http://orient.uw.edu.pl/program-start-roczne-stypendia-dla-wybitnych-mlodych-uczonych-na-poczatku-kariery-naukowej-posiadajacych-udokumentowane-osiagniecia-w-swojej-dziedzinie-badan/


KONKURS OPUS 14 – konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów

Wnioski w konkursie OPUS 13  są składane wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF

Nabór wniosków będzie prowadzony do 15 grudnia 2017 r. w systemie elektronicznym OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus14


KONKURS PRELUDIUM 14 – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

Wnioski w konkursie OPUS 13  są składane wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF

Nabór wniosków będzie prowadzony do 15 grudnia 2017 r. w systemie elektronicznym OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium14


KONKURS MINIATURA 1 – na pojedyncze działania naukowe

Uprzejmie informujemy, że uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki i decyzją Dyrektora Narodowego Centrum Nauki, zmianie uległ termin naboru wniosków w konkursie MINIATURA 1, ogłoszonym w dniu 15 grudnia 2016 r. Nabór będzie prowadzony w sposób ciągły w okresie od 4 maja 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Zmiana terminu wynika z prac technicznych nad dostosowaniem formularza wniosku do wymagań konkursu MINIATURA 1, prowadzonych w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) – https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do administrowanym przez Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI).

Informacja o dostępności formularza zamieszczona zostanie na stronie Centrum. Za utrudnienia NCN przeprasza

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2017-03-31-miniatura-zmiana-terminu.


Nabór zgłoszeń w konkursie Monografie

Do 8 stycznia 2018 r. można zgłaszać prace do kolejnej edycji konkursu Monografie, którego organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Celem konkursu jest finansowanie wydania najlepszych, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

Pracę do konkursu może zgłaszać autor pracy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych napisanej w języku polskim. Do konkursu nie są przyjmowane prace zbiorowe, prace magisterskie ani prace licencjackie.

Granty UWJednym z celów strategicznych Uniwersytetu Warszawskiego jest przekształcenie Uczelni w rozpoznawalny międzynarodowo uniwersytet badawczy. W związku z tym od 1 lutego 2017 r. został wprowadzony nowy model przyznawania wsparcia potencjału naukowego UW ze środków centralnych, podzielony na trzy typy:

  • MIKROGRANTY – wspieranie rozwoju i wzrostu potencjału pracowników naukowych zatrudnionych na Uniwersytecie Warszawskim oraz doktorantów

Więcej na stronie: WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ ORAZ UMIĘDZYNARODOWIENIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO