Aktualności dla doktorantów

Rekrutacja na studia doktoranckie odbywa się w Szkołach Doktorskich: https://szkolydoktorskie.uw.edu.pl/


Koordynator merytoryczny na WO
dr hab. Hanna Dorota Rubinkowska-Anioł 

e-mail: hrubinkowska@yahoo.com

Koordynator administracyjny na WO
Lena Wołkowyska

e-mai: l.wolkowyska@uw.edu.pl)


Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych

Zachęcamy do odwiedzania stron:

Biuro ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego przyjmuje interesantów od poniedziałku do czwartku w godzinach 8.00-16.00

W piątek dzień wewnętrzny

Adres
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, II piętro, pokój 30
tel. 0 22 55 24 036 do 39, 55 22 036,
fax 0 22 55 24 059

http://studiadoktoranckie.uw.edu.pl/

**************

Biuro Współpracy z Zagranicą przyjmuje interesantów
od poniedziałku do czwartku, w godzinach 9:30 – 14:00
Osoby, które nie mogą przyjść w tych godzinach, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy

Biuro Współpracy z Zagranicą
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, drugie piętro

Pokój 24

  • Sekcja Współpracy Międzynarodowej – wyjazdy i przyjazdy w ramach umów bilateralnych UW o bezpośredniej współpracy

Pokój 28

  • Sekcja Erasmus – Wyjazdy studentów i pracowników UW

Pokój 22

  • Sekcja ds. Zagranicznych Studentów Studiów Częściowych – Erasmus, przyjazdy studentów z uczelni zagranicznych na studia częściowe na UW

Pokój 29 c

  • Sekcja Programów Edukacyjnych UE
    oraz wymiana z USA

http://bwz.uw.edu.pl/dla-doktorantow/

**************

Biuro Obsługi Badań zajmuje się projektami badawczymi krajowymi
i przyjmuje interesantów
od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:30 – 15:00

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28. 00-927 Warszawa
budynek Audytorium Maximum, I piętro

http://bob.uw.edu.pl

**************

BIURO MIĘDZYNARODOWYCH PROGRAMÓW BADAWCZYCH / Regionalny Punkt Kontaktowy – Region Centralny zajmuje się projektami badawczymi międzynarodowymi
i przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:30 – 15:00
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28. 00-927 Warszawa
budynek Audytorium Maximum, I piętro

http://bmpb.uw.edu.pl/