Aktualności dla doktorantów

Rekrutacja na studia doktoranckie odbywa się w Szkołach Doktorskich: https://szkolydoktorskie.uw.edu.pl/


Koordynator merytoryczny na WO
dr hab. Hanna Dorota Rubinkowska-Anioł 

e-mail: hrubinkowska@yahoo.com

Koordynator administracyjny na WO
Lena Wołkowyska

e-mai: l.wolkowyska@uw.edu.pl)


Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych

rekrutacja: 1 czerwca – 5 lipca

limit miejsc: archeologia – 7, filozofia – 11, historia – 16, językoznawstwo – 23, literaturoznawstwo – 25, nauki o kulturze i religii – 12, nauki o sztuce – 6


Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.