BHP dla studentów

Uprzejmie informuję, ze szkolenie bhp dla studentów rozpoczynających naukę W Uczelni w roku akademickim 2016/2017 będzie przeprowadzone systemem internetowym. Osoby odpowiedzialne za tworzenie grup W systemie winny podać pełna nazwę Wydziału przy numerze grupy.

Program szkolenia oraz test będzie dostępny na platformie Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji (COME) w terminie 02 listopada 2016 r. do 10 lutego 2017 r. Termin poprawkowy od 03 marca 2017 do 09 marca 2017 r. Dodatkowych terminów poza wyznaczonymi nie przewiduje się.