Biblioteki Wydziałowe

Biblioteka

Biblioteka Wydziału jest największą biblioteką orientalistyczną w Polsce. Pod koniec 1999 r. jej zbiory liczyły 194 205 woluminów, w tym 153 789 książek i 35 188 woluminów czasopism. Większość zbiorów jest przechowywana i udostępniana czytelnikom w bibliotekach zakładowych.

Zbiory są corocznie wzbogacane o ok. 3 000 woluminów.

Czytelnia udostępnia książki z księgozbioru podręcznego i księgozbiorów bibliotek zakładowych, a także zbiory bibliotek PAN, czasopisma oraz zbiory specjalne.

Kontakt:

Tel.: 55 20 858
e-mail: biblioteka.orient@uw.edu.pl

 

Pracownicy biblioteki: