Godziny dziekańskie 13 listopada 2017 z okazji obchodów 85-lecia Orientalistyki na UW

Szanowni Państwo,
w związku z obchodami 85-lecia Orientalistyki na UW, które odbędą się dn. 13.11.br informuję, że będzie to dzień wolny od zajęć dydaktycznych, jednak wszyscy studenci Wydziału proszeni są o aktywny udział w wydarzeniach przygotowanych na tę okazję.
Pierwszy raz obchody nasze wzbogacają przedsięwzięcia organizowane przez Studentów i Doktorantów WO i szczególnie zachęcam do świętowania właśnie te grupy naszej Wydziałowej Społeczności.
Godziny dziekańskie nie dotyczą przedmiotów realizowanych poza WO (m.in. lektoraty, WF, przedmioty OG).