Informacja dla doktorantów I roku

Szanowni Doktoranci,

Zapraszam wszystkich doktorantów I roku na spotkanie informacyjne czwartek 5 października, 17.00-18.30, sala Schayera (to jest termin moich zajęć kognitywnych, ale tak będzie najwygodniej). 
Joanna Jurewicz