Konkursy NCN – Opus, Preludium – termin składania wniosków w NCN przesunięto na 22 czerwca!

Nabór wniosków będzie prowadzony do 22 czerwca 2017 r. w systemie elektronicznym OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl. Termin składania wniosków w BOB upływa 12 czerwca.
  • KONKURS OPUS 13 – konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów
    Koszty pośrednie: 40% z  wyłączeniem  „Kosztów   aparatury   naukowo-badawczej,   urządzeń   i   oprogramowania(patrz KOSZTY W PROJEKTACH BADAWCZYCH pkt 1)

Wnioski w konkursach są składane wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF

Nabór wniosków będzie prowadzony do 22 czerwca 2017 r. w systemie elektronicznym OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl

 

Jednocześnie przypominamy, że w systemie OSF zostały udostępnione formularze wniosków dla powyższych konkursów, jednakże dołączenie potwierdzenia złożenia wniosków w konkursie oraz elektroniczna wysyłka wniosku będą możliwe w późniejszym terminie. Za utrudnienia NCN przeprasza.

Dane do wniosków:
Nazwa Jednostki UNIWERSYTET WARSZAWSKI
Adres siedziby (ulica, kod pocztowy, miejscowość, województwo) UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28, 00-927 WARSZAWA, MAZOWIECKIE
Numer telefonu +48 22 55 20 350
Numer faks +48 22 55 24 000
Adres e-mail  prorektornauka@adm.uw.edu.pl
Adres strony www www.uw.edu.pl
Dane kierownika jednostki (nazwa stanowiska, tytuł naukowy, imię, nazwisko) Prorektor ds. naukowych

dr hab. Maciej Duszczyk

Numer NIP 525-001-12-66
Numer REGON 000001258
Identyfikator gminy 1465108
Elektroniczna skrzynka podawcza ESP /uwedupl/SkrytkaESP
Czy jednostka otrzymuje dotację na działalność statutową z budżetu nauki? Orientalistyka zaznacza „TAK”
Czy podmiot stanowi jednostkę zaliczaną do sektora finansów publicznych? Tak
OŚWIADCZENIE O NIEWYSTĘPOWANIU POMOCY PAŃSTWA (przy wnioskach NCN)
3 x TAK
Numer konta dla projektów badawczych z NCN od 15 konkursu włącznie: 52 1240 6292 1111 0010 5730 5386
(Bank Polska Kasa Opieki SA)

Cytowania

H-indeks (Indeks Hirscha) – współczynnik określający wagę i znaczenie wszystkich prac naukowych danego autora.

Cytowania zasadniczo sprawdzamy w bazach:

ISI Web of Science1) Wirtualna Biblioteka Nauki – Serwer systemu Web Of Science

Wejdź na stronę: http://webofknowledge.com/WOS

Instrukcja obsługi Web of Science w języku polskim znajduje się na stronie: http://science.thomsonreuters.com/m/pdfs/wos_qrc_po.pdf
Bazy danych ISI prenumerowane są w Polsce przez uczelnie i instytuty badawcze za pośrednictwem ICM – http://zatoka.icm.edu.pl/sci/


2) ScopusScopus – to naukowa baza danych, prowadzona przez wydawnictwo Elsevier, zawierająca abstrakty (streszczenia) artykułów z 16 000 czasopism naukowych z dziedziny nauk przyrodniczych, inżynieryjnych, medycznych oraz społecznych


3) Publish or PerishPublish of Perish
Pomocny filmik dotyczący sposobu wyszukiwania danych w bazie Publish or Perish znajdą Państwo na stronie https://www.youtube.com/watch?v=WWFLMwoYOzA