Koszt postępowania habilitacyjnego dla osób spoza UW

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki
  (Dz.U. z 2017 r. poz. 1789, z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora
  (Dz.U. z 2018 r. poz. 261, z późn. zm.)
 3. Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora
  (Dz.U. z 2014 r. poz. 48, z późn. zm.)

1) Recenzje w postępowaniu habilitacyjnym – 6468,00 zł (2156,00 zł x 3- recenzentów)

2) Komisja habilitacyjna – 7815,50  zł

Wynagrodzenie członków komisji:

 1. a)    przewodniczący – 2156 zł,
 2. c)    sekretarz – 1886,50 zł,
 3. d)    2 członków komisji – 2156,00 zł (2 x 1078 zł),
 4. e)    3 recenzentów – 1617,00 zł (3 x 539,00 zł).

3)  koszty administracyjne – 7141,75 zł

Całkowity koszt 21425,25 zł

Powyższe koszty są opracowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2014 r. poz. 48, z późn. zm.)