Plan zajęć w roku 2016/2017

  • Dydaktyka Szkoły Wyższej”, zajęcia przewidziane dla Wydziału Orientalistycznego, pierwsze spotkanie: 23.11.2016, sala Schayera, g. 17.30-20.00, prowadzący: dr Elżbieta Widota
  • Metodyka zajęć dydaktycznych” – wykład składkowy (pracownicy WO UW), (15 godzin – raz w miesiącu) – poniedziałki, godz. 18.20-19.50, sala Schayera. Koordynator: dr hab. Joanna Jurewicz, prof. UW
terminy spotkań:
  • 21.11 – dr Kamil Kuraszkiewicz
  • 12.12 – prof. Katarzyna Pachniak + dr hab. Marek Baraniak
  • 16.01 – prof. Agata Nalborczyk + dr Sylwia Surdykowska
  • 20.02 – dr Marzena Godzińska + dr Agata Bareja-Starzyńska
  • 20.03 – dr Beata Kubiak Ho Chi + dr Anna Paradowska
  • 24.04 – prof. Nina Pawlak + dr E. Paśnik
  • 22.05 – dr hab. Joanna Jurewicz
  • Wprowadzenie do kognitywnych badań nad językiem i literaturą” (60 godzin), czwartek, g. 17.00-18.30, sala Schayera. Prowadzący: dr hab. Joanna Jurewicz, prof. UW