Kontakt

Kontakt

Pracownia Studiów nad Buddyzmem
Wydział Orientalistyczny

Uniwersytet Warszawski
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

buddologia.orient@uw.edu.pl

tel. (+48) 022-858 55 77
Siedziba: ul. Oboźna 7 m. 89 (V p.).