Program studiów

Studia prowadzone na Wydziale Orientalistycznym

2019-2020

Kierunek studiów Specjalność i forma studiów Opis programu Program studiów I stopnia:
orientalistyka afrykanistyka Efekty kształcenia Program
afrykanistyka
arabistyka Efekty_kształcenia Program
arabistyka
egiptologia Efekty kształcenia Program
egiptologia
hebraistyka Program
hebraistyka
indologia Efekty kształcenia Program
indologia
iranistyka Efekty kształcenia Program
iranistyka
japonistyka stacjonarna Efekty kształcenia Program
stacjonarne
_japonistyka
japonistyka niestacjonarne Efekty kształcenia NEW Program niestacjonarne_japonistyka
koreanistyka Efekty kształcenia
kultura Wschodu Starożytnego Efekty kształcenia Program
kultura_Wschodu_Starozytnego
Mongolistyka i tybetologia Efekty kształcenia Program
mongolistyka_i_tybetologia
sinologia Efekty kształcenia
studia wschodnie Efekty kształcenia Program
studia_wschodnie
turkologia Efekty kształcenia Program
stacjonarne
_turkologia

 

PROGRAMY STUDIÓW II STOPNIA (stacjonarne i niestacjonarne)

Kierunek studiów Specjalność i forma studiów Opis programu Program studiów II stopnia:
orientalistyka afrykanistyka Efekty kształcenia Program
afrykanistyka
arabistyka Efekty kształcenia Program
arabistyka
egiptologia Efekty kształcenia Program
egiptologia
hebraistyka Efekty kształcenia Program
hebraistyka
indologia Efekty kształcenia Program
indologia
iranistyka Efekty kształcenia Program
iranistyka
japonistyka stacjonarna Efekty kształcenia Program
stacjonarne
_japonistyka
japonistyka niestacjonarne Efekty kształcenia Program niestacjonarne_japonistyka
koreanistyka Efekty kształcenia Program
stacjonarne
_koreanistyka
kultura Wschodu Starożytnego Efekty kształcenia Program
kultura_Wschodu_Starozytnego
Mongolistyka i tybetologia Efekty kształcenia

Educational outcomes

sinologia Efekty kształcenia
studia wschodnie Efekty kształcenia Program
studia_wschodnie
turkologia Efekty kształcenia Program
stacjonarne
_turkologia

NEW Program studiów II stopnia „Komunikacja międzykulturowa Azja i Afryka”


2018-2019

  Studia I stopnia:
Kierunek studiów Specjalność i forma studiów Opis programu Od roku akad. Program
orientalistyka: 1. afrykanistyka efekty kształcenia 2018-2019
2. arabistyka stacjonarna efekty kształcenia  
3. arabistyka niestacjonarna efekty kształcenia  
4. egiptologia efekty kształcenia  
5. hebraistyka efekty kształcenia  
6. indologia efekty kształcenia  
7. iranistyka efekty kształcenia  
8. japonistyka stacjonarna efekty kształcenia  
9. japonistyka niestacjonarna efekty kształcenia  
10. koreanistyka stacjonarna efekty kształcenia  
11. koreanistyka niestacjonarna efekty kształcenia  
12. asyriologia efekty kształcenia  
13. hetytologia efekty kształcenia  
14. mongolistyka i tybetologia efekty kształcenia  
15. sinologia stacjonarna efekty kształcenia 2018-2019
16. sinologia niestacjonarna efekty kształcenia  
17. turkologia efekty kształcenia  

 

  Studia II stopnia:
Kierunek studiów Specjalność i forma studiów Opis programu Od roku akad. Program
orientalistyka: 1

2

afrykanistyka 2018-2019
3 arabistyka stacjonarna  2018-2019  
4 egiptologia  2018-2019  
5 hebraistyka  2018-2019  
6 indologia  2018-2019  
7 iranistyka  2018-2019  
8 japonistyka stacjonarna  2018-2019  
9 japonistyka niestacjonarna  2018-2019  
10 koreanistyka stacjonarna  2018-2019  
11 asyriologia  2018-2019  
12 hetytologia  2018-2019  
13 mongolistyka i tybetologia  2018-2019  
14 sinologia stacjonarna 2018-2019
15 sinologia niestacjonarna  2018-2019  
16 turkologia  2018-2019  

 

2017 – 2018

  Studia I stopnia:
Kierunek studiów Specjalność i forma studiów Opis programu Od roku akad. Program
orientalistyka: 1. afrykanistyka efekty kształcenia  2017/2018
2. arabistyka stacjonarna efekty kształcenia  2017/2018
3. arabistyka niestacjonarna efekty kształcenia  2017/2018
4. egiptologia efekty kształcenia  2017/2018
5. hebraistyka efekty kształcenia  2017/2018
6. indologia efekty kształcenia  2017/2018
7. iranistyka efekty kształcenia  2017/2018
8. japonistyka stacjonarna efekty kształcenia  2017/2018
9. japonistyka niestacjonarna efekty kształcenia  2017/2018
10. koreanistyka stacjonarna efekty kształcenia  2017/2018
11. koreanistyka niestacjonarna efekty kształcenia  2017/2018
12. asyriologia efekty kształcenia  2017/2018
13. hetytologia efekty kształcenia  2017/2018
14. mongolistyka i tybetologia efekty kształcenia  2017/2018
15. sinologia stacjonarna efekty kształcenia  2017/2018
16. sinologia niestacjonarna efekty kształcenia  2017/2018
17. turkologia efekty kształcenia  2017/2018
  Studia II stopnia:
Kierunek studiów Specjalność i forma studiów Opis programu Od roku akad. Program
orientalistyka: 1 japonistyka stacjonarna efekty kształcenia 2017/2018
2 japonistyka niestacjonarna efekty kształcenia 2017/2018  
3 sinologia stacjonarna efekty kształcenia 2017/2018  
4 sinologia niestacjonarna efekty kształcenia 2017/2018  
 

2015 – 2016

  Studia I stopnia:
Kierunek studiów Specjalność i forma studiów Opis programu Od roku akad. Program
orientalistyka:
1 – kultura Wschodu Starożytnego – asyriologia
studia stacjonarne
efekty kształcenia 2015/16  
2 – kultura Wschodu Starożytnego – hetytologia,
studia stacjonarne
efekty kształcenia 2015/16  
studia wschodnie 3 studia stacjonarne efekty kształcenia 2015/16  

 

  Studia II stopnia:
Kierunek studiów Specjalność i forma studiów Opis programu Od roku akad. Program
studia wschodnie 1 studia stacjonarne efekty kształcenia 2015/16  

2014 – 2015

  Studia I stopnia:
Kierunek studiów Specjalność i forma studiów Opis programu Od roku akad. Program
orientalistyka:
1 – koreanistyka studia niestacjonarne efekty kształcenia 2014/15  
2 – kultura Wschodu Starożytnego – asyriologia
studia stacjonarne
efekty kształcenia 2014/15  
3 – kultura Wschodu Starożytnego – hetytologia,
studia stacjonarne
efekty kształcenia 2014/15  
4 – sinologia
studia stacjonarne
efekty kształcenia 2014/15  
5 studia niestacjonarne  

 

Starsze programy: http://orient-old.uw.edu.pl/pl/io/studia/index.html#studia

 

 

 

 

 

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.