Program studiów

Studia prowadzone na Wydziale Orientalistycznym

2017 – 2018

  Studia I stopnia:
Kierunek studiów Specjalność i forma studiów Opis programu Od roku akad. Program
orientalistyka: 1. afrykanistyka efekty kształcenia  2017/2018
2. arabistyka stacjonarna efekty kształcenia  2017/2018
3. arabistyka niestacjonarna efekty kształcenia  2017/2018
4. egiptologia efekty kształcenia  2017/2018
5. hebraistyka efekty kształcenia  2017/2018
6. indologia efekty kształcenia  2017/2018
7. iranistyka efekty kształcenia  2017/2018
8. japonistyka stacjonarna efekty kształcenia  2017/2018
9. japonistyka niestacjonarna efekty kształcenia  2017/2018
10. koreanistyka stacjonarna efekty kształcenia  2017/2018
11. koreanistyka niestacjonarna efekty kształcenia  2017/2018
12. asyriologia efekty kształcenia  2017/2018
13. hetytologia efekty kształcenia  2017/2018
14. mongolistyka i tybetologia efekty kształcenia  2017/2018
15. sinologia stacjonarna efekty kształcenia  2017/2018
16. sinologia niestacjonarna efekty kształcenia  2017/2018
17. turkologia efekty kształcenia  2017/2018
  Studia II stopnia:
Kierunek studiów Specjalność i forma studiów Opis programu Od roku akad. Program
orientalistyka: 1 japonistyka stacjonarna efekty kształcenia 2017/2018
2 japonistyka niestacjonarna efekty kształcenia 2017/2018  
3 sinologia stacjonarna efekty kształcenia 2017/2018  
4 sinologia niestacjonarna efekty kształcenia 2017/2018  
 

2015 – 2016

  Studia I stopnia:
Kierunek studiów Specjalność i forma studiów Opis programu Od roku akad. Program
orientalistyka:
1 – kultura Wschodu Starożytnego – asyriologia
studia stacjonarne
efekty kształcenia 2015/16  
2 – kultura Wschodu Starożytnego – hetytologia,
studia stacjonarne
efekty kształcenia 2015/16  
studia wschodnie 3 studia stacjonarne efekty kształcenia 2015/16  

 

  Studia II stopnia:
Kierunek studiów Specjalność i forma studiów Opis programu Od roku akad. Program
studia wschodnie 1 studia stacjonarne efekty kształcenia 2015/16  

2014 – 2015

  Studia I stopnia:
Kierunek studiów Specjalność i forma studiów Opis programu Od roku akad. Program
orientalistyka:
1 – koreanistyka studia niestacjonarne efekty kształcenia 2014/15  
2 – kultura Wschodu Starożytnego – asyriologia
studia stacjonarne
efekty kształcenia 2014/15  
3 – kultura Wschodu Starożytnego – hetytologia,
studia stacjonarne
efekty kształcenia 2014/15  
4 – sinologia
studia stacjonarne
efekty kształcenia 2014/15  
5 studia niestacjonarne  

 

Starsze programy: http://orient-old.uw.edu.pl/pl/io/studia/index.html#studia