Typy dyplomów (kody)

Zmiana procedury składania prac dyplomowych na Wydziale Orientalistycznym.

 1. Przy składaniu wniosku o zatwierdzenie tematu pracy dyplomowej prowadzący pracę podaje temat pracy w języku polskim i angielskim oraz kod dziedziny pracy.
 2. Student składa w dziekanacie:
 • egzemplarz pracy dyplomowej przeznaczony do akt, drukowany dwustronnie, podpisany własnoręcznie przez studenta i kierującego pracą*
 • dowód opłaty za wydanie dyplomu w wysokości 60,00 PLN z dyplom w języku polskim lub 100 PLN za dyplom w języku polskim i angielskim na indywidualne konto studenta wskazane w USOSwebie (zakładka Dla studentów – Moje studia -Płatności FK – konto bankowe uczelni dla Wydziału Orientalistycznego)
 • Student prowadza do Archiwum Prac Dyplomowych http://apd.uw.edu.pl wersję elektroniczną pracy w formacie PDF** oraz streszczenie i słowa kluczowe
 • Kierujący pracą zatwierdza wprowadzoną do APD pracę
 • Kierujący pracą i recenzent mogą wprowadzić tekst recenzji i wydrukować je z APD. Do momentu ogłoszenia obowiązku umieszczania recenzji w APD dziekanat będzie przygotowywał zainteresowanym dotychczasowe formularze recenzji.

* Praca dyplomowa musi zawierać stronę tytułową, stronę z oświadczeniami studenta i kierującego pracą oraz stronę ze streszczeniem, słowami kluczowymi, kodem dziedziny pracy i tytułem w języku angielskim. Strony te muszą być zgodne z załączonym wzorem.

**nazwa pliku musi być zgodna z podanym wzorem:
<typ dyplomu>-<PESEL>.pdf   np. 3600-LIC-OR-IR-83050704674.pdf

Nazwa pliku musi być zapisana dużymi literami, rozszerzenie małymi.

Typy dyplomów na Wydziale Orientalistycznym:

 • Afrykanistyka

3600-LIC-OR-AF
3600-MGR-OR-AF

 • Arabistyka

3600-LIC-OR-AR
3600-MGR-OR-AR

 • Asyriologia

3600-LIC-OR-KWS-AR
3600-MGR-OR-KWS-AR

 • Egiptologia

3600-MGR-OR-KWS-EG

 • Hebraistyka

3600-LIC-OR-HE
3600-MGR-OR-HE

 • Hetytologia

3600-LIC-OR-KWS-HE
3600-MGR-OR-KWS-HE

 • Indologia

3600-LIC-OR-IN
3600-MGR-OR-IN

 • Iranistyka

3600-LIC-OR-IR
3600-MGR-OR-IR

 • Japonistyka

3600-LIC-OR-JA
3600-MGR-OR-JA

 • Koreanistyka

3600-LIC-OR-KO
3600-MGR-OR-KO

 • Mongolistyka

3600-LIC-OR-MT
3600-MGR-OR-MT

 • Sinologia

3600-LIC-OR-SI
3600-MGR-OR-SI

 • Stosunki międzykulturowe

3600-LIC-KU-SM
3600-MGR-KU-SM

 • Turkologia

3600-LIC-OR-TU
3600-MGR-OR-TU