ZESPÓŁ REKTORSKI ZAPRASZA NA DRUGĄ TURĘ SPOTKAŃ O PROJEKCIE USTAWY

Data: 5 MARCA 2018, godz. 14.00-16.30
Lokalizacja: Wydział Historyczny, Krakowskie Przedmieście 26/28, sala Kolumnowa


  • Co ci przeszkadza w karierze, prowadzeniu badań, kształceniu się?
  • Jakie zmiany wprowadza tzw. Ustawa 2.0?
  • Co chciałbyś zmienić na naszym Uniwersytecie? 

22 stycznia 2018 roku MNiSW przedstawiło projekt ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce, opracowany po konsultacjach społecznych. Nowe przepisy wejdą w życie prawdopodobnie już w październiku. Pragniemy powrócić do dyskusji, której celem jest wypracowanie wizji Uniwersytetu Warszawskiego w świetle nowej ustawy.

Podczas warsztatowych spotkań chcemy wspólnie zastanowić się nad możliwymi rozwiązaniami w kluczowych obszarach funkcjonowania uczelni: kształceniu, badaniach i rozwoju kadry, a także poszukać odpowiedzi na pytanie: które ze zmian związanych z reformą szkolnictwa wyższego pozwolą na dalszy rozwój Uniwersytetu.

Na spotkania zapraszamy wszystkich członków społeczności UW: pracowników, doktorantów, studentów i absolwentów.

Mamy nadzieję, że wspólnie wypracowane wnioski, pozwolą skutecznie podołać czekającym naszą uczelnię wyzwaniom i przyczynią się do stworzenia nowego statutu Uniwersytetu Warszawskiego.

Spotkanie przeznaczone dla:

Wydziału „Artes Liberales”, Wydziału Filozofii i Socjologii, Wydziału Historycznego, Wydziału Orientalistycznego, Wydziału Pedagogicznego, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej, Katedry Erazma z Rotterdamu, Katedry UNESCO, Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych, Ośrodka Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej, Uniwersytetu Otwartego, Administracji UW