Wprowadzenie Polityki Otwartego Dostępu w Narodowym Centrum Nauki

W nawiązaniu do stanowiska Rady NCN popierającego dążenia Dyrektora Narodowego Centrum Nauki do wprowadzenia Polityki dotyczącej publikowania w otwartym dostępie wyników będących efektem realizacji badań finansowanych lub współfinansowanych ze środków publicznych (zwanej dalej Polityka OA) miło nam poinformować, że Polityka OA została wprowadzona Zarządzeniem Dyrektora nr 40/2020 w dniu 31 maja br. Polityka OA została […]

Uwaga Studenci! Zajęcia prowadzone zdalnie w dniach 23 marca – 14 kwietnia 2020

Szanowni Studenci, W związku z Zarządzeniem Rektora nr 50 Wykładowcy Wydziału Orientalistycznego poprowadzą zdalnie wszystkie zajęcia obowiązkowe i niemal wszystkie przedmioty typu OW, OGUN w okresie 23.03 – 14.04 br. Osoby, które nie mają dostępu do USOSa proszone są o pilny kontakt mejlowy z właściwymi Dziekanatami ds. studenckich. Uczestnicy zajęć, których nie realizujemy zdalnie otrzymają […]

Egzaminy w trybie zdalnym

2 kwietnia 2020 – spotkanie online ze studentami pani prorektor ds. studentów i jakości kształcenia, prof. Jolanty Choińskiej-Miki

https://www.facebook.com/fanpageUW/photos/a.214221571997933/2984613931625336/?type=3&theater    2 kwietnia, podczas transmisji online, prof. Jolanta Choińska-Mika odpowiadała na pytania studentów i doktorantów, które dotyczyły bieżących spraw studenckich i realizacji zajęć. Wśród pytań zadanych w trakcie transmisji, jak i przesłanych wcześniej, znalazły się pytania dotyczące organizacji roku akademickiego, opłat za akademiki i studia niestacjonarne, zdalnych obron prac dyplomowych, praktyk zawodowych, egzaminów z […]

Dyżury prodzekana ds. studenckich

W okresie do 14.04. 2020 r. dyżury prodziekana ds. studenckich odbywają się w stałych terminach, ale zdalnie za pośrednictwem Skype’a: m.widy-behiesse

Budynek Wydziału Orientalistycznego zamknięty w dniach 24-27 marca 2020

Szanowni Państwo, na podstawie Zarządzenia Rektora UW z 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród społeczności Uniwersytetu Warszawskiego uprzejmie informujemy, że w dniach 24 – 27 marca 2020 budynek Wydziału Orientalistycznego będzie zamknięty. Uprzejmie prosimy o kontakt mailowy z pracownikami Wydziału.

Biblioteka UW jest nieczynna w dniach 11 marca – 14 kwietnia 2020 r.

Biblioteka jest nieczynna w dniach 11 marca – 14 kwietnia 2020 r. na podstawie Zarządzenia Rektora UW z 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród społeczności Uniwersytetu Warszawskiego. Studenci, Doktoranci i Pracownicy UW mają możliwość zdalnego dostępu do kolekcji książek i czasopism elektronicznych będących w subskrypcji UW, dostępnych ze strony BUW […]

NCN – Komunikat ws. terminu złożenia raportów rocznych i końcowych

Informujemy, że raporty roczne z realizacji projektów badawczych i staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora powinny zostać złożone w Narodowym Centrum Nauki do 31 marca 2020 r., a raporty końcowe w terminie wynikającym z umowy. W przypadku podmiotów, które z powodu zaistniałej sytuacji dotyczącej zagrożenia epidemiologicznego spowodowanego koronawirusem SARS-CoV-2 będą miały problem z dotrzymaniem powyższych terminów, […]

Uwaga Studenci!

Szanowni Państwo Studenci Wydziału Orientalistycznego, W związku z Zarządzeniem J. M. Rektora nr 50 oraz napływającymi sygnałami zaniepokojenia z Państwa strony, informuję że dołożymy wszelkich starań, by realizować wszystkie zajęcia zdalnie z należytą dbałością o efekty uczenia się. Wymaga to jednak przeformułowania metod dydaktycznych, a na to potrzebujemy czasu. Mamy do czynienia z bezprecedensową sytuacją, […]

EURAXESS – Granty i stypendia

Każdego miesiąca EURAXESS zamieszcza najnowsze oferty grantów na badania i stypendiów zagranicznych dostępne dla doktorantów i pracowników naukowych. Sprawdź: https://www.euraxess.pl/pl/poland/praca-granty

Bogliasco Fellowships

Deadline: 15.04.2020 Bogliasco Fellowships are awarded to gifted individuals working in all the disciplines of the Arts and Humanities without regard to nationality, age, race, religion or gender. To be eligible for the award of a Fellowship, applicants should demonstrate significant achievement in their disciplines, commensurate with their age and experience. Please note that Bogliasco […]

DOKTORZY: Newton International Fellowships

Applicant deadline 26 March 2020 (3pm UK time) The Newton International Fellowships enable researchers to work for two years at a UK institution with the aim of fostering long-term international collaborations.  The Scheme aims to attract the most promising early career postdoctoral researchers from overseas in the fields of natural sciences, physical sciences, medical sciences, […]

STUDENCI: Program CEEPUS – Środkowoeuropejski Program Wymiany Uniwersyteckiej

Program CEEPUS – Środkowoeuropejski Program Wymiany Uniwersyteckiej Podstawowym celem Porozumienia CEEPUS („Central European Exchange Program for University Studies”) jest wspieranie wymiany akademickiej w zakresie kształcenia oraz doskonalenia zawodowego studentów i nauczycieli akademickich. Umożliwia ono intensyfikację kontaktów między szkołami wyższymi krajów będących stronami Porozumienia poprzez finansowanie mobilności akademickiej. Program CEEPUS oferuje: stypendia krótkoterminowe w ramach staży naukowych w ramach Sieci […]

Informacja Głównego Inspektoratu Sanitarnego w związku z zagrożeniem koronawirusem

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z informacją Głównego Inspektoratu Sanitarnego opublikowaną w związku z zagrożeniem koronawirusem: Zachorowania na COVID-19 (zapalenie płuc spowodowane nowym koronawirusem SARS-CoV-2) – aktualizacja Aby ograniczyć epidemię, chińskie władze wdrożyły szereg nadzwyczajnych środków, takich jak odwołanie obchodów Nowego Roku Księżycowego oraz zamknięcie kin i parków rozrywki. Ponadto został zawieszony transport publiczny, lotnisko […]

Zebranie wyborcze dla wyboru członka Senatu UW z grupy profesorów i profesorów uczelni Wydziału Orientalistycznego

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Orientalistycznego ogłasza termin zebrania wyborczego profesorów i profesorów uczelni w celu wyboru jednego członka Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z tej grupy pracowników Wydziału Orientalistycznego: 5 maja 2020 r. sala im. Stanisława Schayera godz. 15:3o Uprzejmie informujemy, że dodatkowo e-mailami zawiadomione zostaną z odpowiednim wyprzedzeniem wszystkie osoby posiadające czynne prawo wyborcze. W najbliższym  […]