Skip to main content

Pełnomocnik dziekana ds. rekrutacji

dr Jan Rogala

pełnomocnik KJD WO ds. rekrutacji

email: rekrutacja.orient@uw.edu.pl
tel: +48 55 20 513