AKTUALNOŚCI

Dni Erasmusa na UW (14-15 października 2021)

Linki do wydarzeń w zakładce: https://www.facebook.com/events/4953868764641979

Stypendia programu Edukacja w Oslo

Biuro Współpracy z Zagranicą ogłasza ogólnouniwersytecką turę kwalifikacji na studia częściowe w Uniwersytecie w Oslo. Niezbędne informacje znajdą Państwo w zakładce http://bwz.uw.edu.pl/ogloszenie-konkursowe-na-wyjazdy-w-ramach-programu-edukacja-w-semestrze-letnim-r-a-2021-22/. Zgłoszenia są przyjmowane do dnia 18 października, godz. 12:00.

Stypendia Erasmus+ do Izraela i Jordanii

Biuro Współpracy z Zagranicą ogłasza otwarcie konkursu Erasmus+ na zagraniczne studia częściowe (SMS) do uczelni z krajów partnerskich w Izraelu i Jordanii. Na stronie BWZ znajdą Państwo dokładną informację o warunkach konkursu, liczbie stypendiów, uniwersytetach przyjmujących oraz listę niezbędnych dokumentów. http://bwz.uw.edu.pl/projekt-ka107-2019/  Termin składania kompletu dokumentów: 18.10.2021, godz. 14:00. Miejsce składania dokumentów: Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przedmieście 26/28, Pałac Kazimierzowski, […]

Expo 2020 Dubai

Szanowni Państwo, wśród studentów, którzy pomyślnie przeszli proces rekrutacji i zostali zakwalifikowani do realizacji praktyk zagranicznych podczas Expo 2020 Dubai, znaleźli się Studenci wielu wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego. Zakwalifikowani studenci reprezentują różne kierunki studiów na Uniwersytecie, tj. stosunki międzynarodowe, orientalistykę-arabistykę, politologię, logistykę i administrowanie w mediach, chemię, gospodarkę przestrzenną, finanse i rachunkowość, psychologię czy bioinformatykę. Studenci […]

Wydział Orientalistyczny zaprasza na warsztaty ogólnouniwersyteckie

Wydział Orientalistyczny zaprasza na warsztaty ogólnouniwersyteckie (rejestracja w systemie usos trwa do 24.10.2021 r.) Zajęcia dostępne dla studentów ostatnich 4 semestrów studiów licencjackich i magisterskich. Warsztaty: Sztuka debat i argumentacji a różnice kulturowe – ZIP Warsztaty: Dialog wobec mowy nienawiści – ZIP Warsztaty: Komunikacja międzykulturowa w biznesie, dyplomacji i sektorze pozarządowym. Podobieństwa, różnice i niuanse […]

Zasady realizacji szkolenia dot. bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia na UW w roku akademickim 2021/2022

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że szkolenie dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia mają obowiązek zrealizować studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy rozpoczynają kształcenie na pierwszym roku studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Poniżej znajdą państwo zasady realizacji szkolenia dotyczącego bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia przez studentów rozpoczynających kształcenie na Uniwersytecie Warszawskim […]

Międzynarodowa konferencja naukowa Społeczeństwa i kultury Azji i Afryki – dawniej i dziś/International Conference Societies and Cultures of Asia and Africa: Past and Present

11-12.10.2021 Wydział Orientalistyczny/Faculty of Oriental Studies Uniwersytet Warszawski/University of Warsaw Warszawa, ul. Tyniecka 15/17 (sala 121) Streaming & online sessions Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/3388507082 Meeting ID: 338 850 7082 Program/Programme Abstrakty i biogramy/Abstracts & Biograms

Festiwal zORIENTowanych

Festiwal zORIENTowanych to wydarzenie dedykowane Studentom pierwszego roku studiów na Wydziale Orientalistycznym UW. Zainicjowany w 2020 roku cykl spotkań wokół zagadnień społecznych, kulturowych, językowych i wszystkich innych, które interesują naszych Studentów, ubarwia życie studenckie na początku października. Wydarzenie łączy i integruje całą społeczność Wydziału Orientalistycznego, gdyż wystąpienia, prezentacje oraz inne atrakcje przygotowują Pracownicy, Doktoranci i […]

Prezentacja z Dnia Adaptacyjnego na Wydziale Orientalistycznym

Plik Prezentacji z Dnia Adaptacyjnego na Wydziale Orientalistycznym do pobrania w formacie PDF

The 10th International Conference of Oriental Studies: Global and Local Perspectives

On behalf of the organizers we would like to invite you to the 10th International Conference of Oriental Studies: Global and Local Perspectives which will be held on November 15-16, 2021 in Warsaw at ul. Tyniecka 15/16. The conference is organized jointly by the Committee of Oriental Studies of the Polish Academy of Sciences and […]

Program „Rozwój czasopism naukowych”

Celem programu jest wsparcie polskich czasopism naukowych w realizacji strategii ich rozwoju obejmujących działania zmierzające do podniesienia poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenia wpływu czasopism na rozwój nauki oraz utrzymania się czasopism w międzynarodowym obiegu naukowym. Termin na składanie wniosków upływa: 20 października 2021 w Biurze Obsługi Badań 5 listopada 2021 r. godz. 16:00 w […]

NCN – OPUS 22, Preludium Bis 3, Sonata 17 – nabór wniosków

OPUS–OPUS 22 + LAP/Weave, – konkurs na projekty badawcze otwarty dla wszystkich naukowców ogłoszenie Kierownikiem projektu badawczego może być osoba, która w swoim dorobku naukowym posiada co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę (nie musi posiadać stopnia doktora). W przypadku działalności naukowej w zakresie twórczości i sztuki kierownik projektu powinien posiadać przynajmniej jedną […]

X Ogólnopolska Interdyscyplinarna Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa „Między Wschodem a Zachodem, Między Północą a Południem”

Serdecznie zapraszamy na  X Ogólnopolską Interdyscyplinarną Studencko-Doktorancką Konferencję Naukową „Między Wschodem a Zachodem, Między Północą a Południem”, która odbędzie się online w dniach 27-28 września 2021 r., w godz. 8:10-19:30. Konferencja skierowana jest do studentek/ów, doktorantek/ów, młodych naukowczyń/ców oraz pracownic/ków naukowych, zajmujących się językami, kulturą, literaturą, filozofią, socjologią, politologią i historią krajów Azji i Afryki […]

Erasmus: dodatkowa tura kwalifikacji

Biuro Współpracy z Zagranicą ogłosiło otwarcie dodatkowej kwalifikacji na częściowe studia zagraniczne w ramach programu Erasmus w semestrze letnim. Oferta skierowana jest do studentów, którzy ukończyli co najmniej I rok studiów licencjackich. Niezbędne informacje i formularze znajdą Państwo w zakładce http://bwz.uw.edu.pl/2021/09/07/dodatkowa-kwalifikacja-na-czesciowe-studia-zagraniczne-w-ramach-programu-erasmus/.

karty sportowe FitProfit i FitSport

Od marca 2021r. Pracownicy oraz Doktoranci Uniwersytetu Warszawskiego mogą korzystać z kart sportowych FitProfit i FitSport

Wszystkie szczegóły znajdują się pod tym adresem: https://www.uw.edu.pl/karty-sportowo-rekreacyjne-dla-pracownikow-i-doktorantow-uw/

Tryjarski Edward, ur. 31 III 1923, Warszawa, zm. 23.VIII.2021, Warszawa

Orientalista turkolog. Nestor orientalistów polskich. Był pracownikiem naukowym Polskiej Akademii Nauk (Zakład Orientalistyki, 1953-1969; Instytut Historii Kultury Materialnej, 1970 do emerytury), redaktorem naczelnym „Rocznika Orientalistycznego” (1977-2004), członkiem honorowym Komitetu Nauk Orientalistycznych PAN. Autor ponad 200 prac z filologii i językoznawstwa tureckiego, dotyczących języka kipczackiego polskich Ormian, tekstów w piśmie runicznym z Mongolii, dialektów tureckich z Rumunii i Bułgarii, kultury ludów tureckich […]

II tura rekrutacji na WO

W rekrutacja 2021 Wydział Orientalistyczny ogłasza drugą (dodatkową) turę rekrutacji na następujące kierunki studiów: stacjonarne studia I stopnia kierunek orientalistyka-afrykanistyka. stacjonarne studia I stopnia kierunek orientalistyka-indologia stcjonarne studia I stopnia kierunek studia wschodnie. stacjonarne studia II stopnia kierunek studia wschodnie. niestacjonarne studia I stopnia kierunek orientalistyka-sinologia. Więcej informacji na stronie systemu IRK: www.irk.uw.edu.pl   Serdecznie […]

Program Wsparcia Działalności Publikacyjnej Pracowników Uczelni

Informacje ogólne Beneficjentami programu mogą być pracownicy zatrudnieni na wydziałach lub w innych jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego zaliczani do liczby N. Warunkiem koniecznym otrzymania  dofinansowania  jest złożenie  informacji od wydawcy o możliwości wydania publikacji do końca 2021 roku. W celu otrzymania wsparcia należy złożyć wypełniony formularz wniosku dostępny na stronie:  http://bob.uw.edu.pl/?attachment_id=4662 Wnioski można składać w […]

Mikrogranty Wydziału Orientalistycznego dla pracowników, doktorantów i studentów

Wydział Orientalistyczny ogłasza konkurs na finansowanie działalności związanej z prowadzeniem badań naukowych służących rozwojowi osób zatrudnionych na Wydziale Orientalistycznym na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego, uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Orientalistycznym, doktorantów Szkół Doktorskich UW oraz studentów studiów II stopnia na Wydziale Orientalistycznym 1. Z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na realizację projektu badawczego mogą ubiegać się […]

UCHWAŁY RADY DYDAKTYCZNEJ

Uchwały Rady Dydaktycznej 2021

Opłaty Załącznik_1 – 21_22 Opłaty Załącznik_2 – 21_22 RD uchwała nr 7 RD WO egzaminy i sesja zerowa_Religions Asia Africa RD uchwała nr 8 RD WO wpis warunkowy_Religions Asia Africa RD uchwała nr 9 ewaluacja_Religions Asia Africa RD uchwała nr 9 załącznik 1 ewaluacja_Religions Asia Africa POL RD uchwała nr 9 załącznik 2 ewaluacja_Religions Asia […]

Konferencja „Społeczeństwa i kultury Azji i Afryki dawniej i dziś” / Conference „Societies and Cultures of Asia and Africa: Past and Present”

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego przy współudziale Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Fundacji Karaimskie Dziedzictwo  organizują w dniach 11-12 października 2021 r. XXXVII Zjazd Orientalistów Polskich połączony z konferencją naukową „Społeczeństwa i kultury Azji i Afryki dawniej i dziś” / (Societies and Cultures of Asia and Africa: Past and Present)  Wydział Orientalistyczny UW Tyniecka 15/17 […]

Oferta pracy – lektor języka koreańskiego w wymiarze 1/2 etatu

Szkoła Języków Wschodnich Wydziału Orientalistycznego poszukuje kandydata/ki do pracy na stanowisku lektora języka koreańskiego w wymiarze 1/2 etatu (270 g./rocznie – 18 g./tygodniowo). Wymagania: 3 lata doświadczenia dydaktycznego w nauczaniu języka koreańskiego, biegła znajomość języka polskiego biegła znajomość języka angielskiego mile widziana. Zatrudnienie od 1 października 2021 r. Zgłoszenia prosimy kierować na adres mailowy: lektoraty.sjw@uw.edu.pl.  

Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza-news

IDUB – Mikrogranty i dotacje na open access – przerwa w naborze w terminie 15 lipca-14 września 2021

W dniach 15 lipca – 14 września 2021 zostaje wstrzymane przyjmowanie wniosków w ramach systemu grantów wewnętrznych Uniwersytetu Warszawskiego. Granty wewnętrzne UW dla podniesienia potencjału badawczego pracowników (Mikrogranty) – przerwa w naborze Wspomaganie aktywności publikacyjnej w modelu open access – przerwa w naborze Nadal aktywny: Program Wsparcia Działalności Publikacyjnej Pracowników Uczelni Beneficjentami programu mogą być […]

Egzaminy w trybie zdalnym

Zaproszenie do przystąpienia do zespołu badawczego Scripta Orientalia Varsoviensia

Szanowni Państwo, Chciałabym uprzejmie zaprosić wszystkich zainteresowanych do przystąpienia do zespołu badawczego Scripta Orientalia Varsoviensia tworzonego na Wydziale Orientalistycznym UW. Pomysł jest taki, żeby z jednej strony móc rozwijać zainteresowania i  umiejętności  orientalistów w zakresie badań nad rękopisami, starodrukami, inskrypcjami itp. scripta w j. orientalnych (także poprzez projekty, granty), a z drugiej strony nazwa „Scripta […]

Studenci, jeszcze jeden egzamin! Na szczęście krótki i łatwy

Zaliczenia, egzaminy i wakacje – to dla studentów plan na najbliższe tygodnie. Warto, aby uwzględnili jeszcze jedno ważne wydarzenie. Po raz pierwszy w życiu będą mogli samodzielnie wziąć udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań (NSP 2021). Jak zdać ten obywatelski egzamin? Studenci mogą nie mieć świadomości, że ciąży na nich obowiązek spisowy. Nigdy […]

NCN – ogłoszenie konkursów na projekty MAESTRO 13 i SONATA BIS 11

Ruszyły kolejne edycje konkursów MAESTRO i SONATA BIS, w których można składać wnioski o finansowanie pionierskich projektów z zakresu badań podstawowych oraz projektów mających na celu powołanie nowego zespołu naukowego. Do rozdania jest 170 mln zł. Nabór wniosków w systemie ZSUN/OSF trwa od 21 czerwca do 15 września 2021 r. do godziny 16:00 (do 8 […]

Nowość OGUN w wakacje!!!

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY OGÓLNOUNIWERSYTECKIE realizowane w blokach wakacyjnych I i II w roku akademickim 2020/2021 Rejestracja rozpoczyna się o godz. 21:00 i kończy o godz. 23:59. I tura: 15.06.2021 r. – 29.06.2021 r. Od 15.06. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-SCISLE-OG, czyli przedmioty ścisłe. Od 17.06. będzie można rejestrować się na […]

IDUB – Centrum Badań nad Cywilizacjami Starożytnymi UW (CRAC) ogłasza kolejny konkurs na małe granty wspierające badania nad starożytnością

Przedmiotem wniosków mogą być np. krótkie wyjazdy studyjne, staże lub kwerendy niezbędne do ukończenia artykułu lub wniosku grantowego, dofinansowanie publikacji w najlepszych wydawnictwach i czasopismach (zwłaszcza koszty korekty językowej i praw autorskich do ilustracji), organizacja międzynarodowych konferencji lub sesji na międzynarodowych kongresach, wizyty zagranicznych badaczy w ramach seminariów lub przygotowań do projektów badawczych. Termin składania […]

Przypominamy – konkursy NCN Opus 21 i Preludium 20 – deadline 15 czerwca 2021 w NCN

NCN ogłasza dwudziestą edycję konkursu PRELUDIUM na projekty badawcze dla osób nieposiadających stopnia naukowego doktora i dwudziestą pierwszą edycję konkursu OPUS na projekty badawcze dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Łączny budżet obydwu flagowych konkursów NCN wynosi aż 430 mln zł. Ogłoszenie konkursu OPUS 21 Ogłoszony po raz dwudziesty pierwszy konkurs OPUS jest zaadresowany […]

Dla studentów I, II i III stopnia – stypendia na realizację praktyki zagranicznej Erasmus

Biuro Współpracy z Zagranicą zachęca studentów I, II i III stopnia do ubiegania się o stypendia na realizację praktyki zagranicznej Erasmus. Biuro będzie będzie co trzy miesiące informować o szczegółach konkursu. Prosimy o śledzenie zakładki http://bwz.uw.edu.pl/erasmus-kraje-programu/. Warunki Praktyka powinna być zgodna z programem studiów. Student może odbyć ją w organizacji zagranicznej, w uczelni kraju partnerskiego […]

Dofinansowanie zagranicznych wyjazdów szkoleniowych (STT/KA107/2020)

Biuro Współpracy z Zagranicą ogłasza konkurs na stypendia Erasmus przeznaczone na dofinansowanie zagranicznych wyjazdów szkoleniowych (STT/KA107/2020). Konkurs adresowany jest do wszystkich pracowników UW, a w szczególności do osób niebędących nauczycielami akademickimi (w tym pracowników administracyjnych, inżynieryjno-technicznych, bibliotekarzy, pracowników informacji naukowej i dokumentacji, lektorów). Pobyt w instytucji zagranicznej powinien trwać od dwóch do siedmiu dni i […]

Wakacyjne intensywne kursy językowe 2021 – 25 języków!

tel. 22 55 20 937 | www.sjw.uw.edu.pl | lektoraty.sjw@uw.edu.pl

Konkurs na projekty badawcze w ramach Archeoorientalistyki

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków w konkursie na projekty badawcze w ramach Archeoorientalistyki. Przygotowanie i uruchomienie interdyscyplinarnego i międzydziedzinowego projektu badawczo-dydaktycznego pt. Archeoorientalistyka jest Działaniem programu IDUB prowadzonym we współpracy Wydziału Orientalistycznego, Wydziału Archeologii i Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW. Celem Archeoorientalistyki jest podniesienie potencjału badawczego UW w zakresie studiów nad kulturami Azji i Afryki przez […]

MINIATURA 5 – „Małe granty” czekają na rozdanie

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs MINIATURA 5 na realizację pojedynczego działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego. Na naukowców czeka łącznie 15 mln zł. UWAGA ZMIANY! Środki finansowe przeznaczone na realizację działań naukowych w konkursie Miniatura 5 są dzielone proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których prowadzony jest nabór wniosków. Jednym z warunków finansowania wniosku w […]

Konkurs na stypendia dla nauczycieli akademickich planujących wyjazd do uczelni partnerskich w celu prowadzenia zajęć

Biuro Współpracy z Zagranicą ogłasza konkurs na stypendia dla nauczycieli akademickich planujących wyjazd do uczelni partnerskich w celu prowadzenia zajęć (w wymiarze min. 8 godzin akademickich).  Planowany wyjazd musi nastąpić najpóźniej 30. września 2022.   W przeciwieństwie do ubiegłych lat nabór na stypendia prowadzony będzie w trybie ciągłym. Kandydaci proszeni są o przygotowanie poniższych dokumentów: […]

Zapraszamy Studentów UW na kolejną edycję warsztatów „Mediacja od A do Z”

Zapraszamy Studentów Uniwersytetu Warszawskiego na bezpłatne warsztaty pt.:  Mediacja od A do Z Cykl warsztatów online obejmuje trzy zajęcia Termin: 12, 19 i 26 maja, godzina 11.30-13.00 Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o zgłoszenie chęci uczestnictwa do dnia 10 maja na adres: mediacje@uw.edu.pl oraz podanie kierunku i roku studiów (w tytule  „Warsztaty-mediacja”) Liczba miejsc jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność […]

Egzaminy w trybie zdalnym

Szkolenie „Mobbing i inne zachowania negatywne na uczelni”

Szanowni Państwo! Centrum Pozasądowego Rozwiązywania Sporów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza pracowników Uniwersytetu Warszawskiego do udziału w bezpłatnym szkoleniu online pt.: „Mobbing i inne zachowania negatywne na uczelni” Termin szkolenia: 10 i 13 maja 2021 r., godz. 10:00 – 14:00 Szkolenie odbędzie się online za pośrednictwem platformy Zoom Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o odesłanie wypełnionego […]

Przeciwdziałanie molestowaniu seksualnemu na uczelni. Informator Uniwersytetu Warszawskiego

Informator dziś został zamieszczony na stronie internetowej Uniwersytetu Warszawskiego.  „Podstawową zasadą społeczności Uniwersytetu Warszawskiego jest traktowanie się nawzajem z szacunkiem. Każda osoba powinna czuć się bezpiecznie, studiując i pracując na naszej uczelni” – to wprowadzenie do informatora o przeciwdziałaniu molestowaniu seksualnemu, który powstał na Uniwersytecie Warszawskim. Dokument jest już dostępny online. „Przeciwdziałanie molestowaniu seksualnemu na uczelni. […]

II Tydzień Arabistyczny online

W imieniu Koła Naukowego Arabistów UW zapraszamy na nasze nadchodzące wydarzenie zatytułowane „II Tydzień Arabistyczny online”, które odbędzie się w dniach 10-14.05.2021.    Program wydarzenia:  10.05 Kuchnia syryjska w praktyce – nagranie z przygotowywania niektórych potraw w restauracji Damask Rose w Warszawie  11.05 Rozmowa z polsko-libańskim kompozytorem Bassemem Akiki, dyrektorem muzycznym Opery Wrocławskiej  12.05 Muzealnictwo […]

VI Ogólnopolska Konferencja Orientalistyczna „Mit, obraz, metafora w kulturach Azji i Afryki”

Konferencja współorganizowana przez Wydział Orientalistyczny UW i Fundację Karaimskie Dziedzictwo.  Termin:  19-20  kwietnia 2021 roku  online na platformie Zoom Program/Programme [pdf] VI Ogólnopolska Konferencja Orientalistyczna/6th All-Polish Conference of Oriental Studies  Mit, obraz, metafora w kulturach Azji i Afryki/Myth, Image, Metaphor in the Cultures of Asia and Africa 19-20 kwietnia 2021 r./April 19-20, 2021 (online) Zoom Meeting […]