AKTUALNOŚCI

Profesor M. K. Byrski nagrodzony indyjskim odznaczeniem państwowym

Profesor Byrski otrzyma z rąk prezydenta Indii odznaczenie Padma Shri, czwarte najwyższe odznaczenie państwowe przyznawane przez tej kraj. Lista wyróżnionych ogłaszana jest raz do roku z okazji indyjskiego Dnia Republiki; niezwykle rzadko oznaczenie otrzymują obcokrajowcy nie indyjskiego pochodzenia. Profesor Byrski został nagrodzony w dziedzinie „Literatura i edukacja”. Profesor Maria Krzysztof Byrski ukończył studia indologiczne na […]

Zarządzenie nr 2/2022 KJD Wydziału Orientalistycznego z dnia 24 stycznia 2022 r. – Dotyczy wskazania narzędzi informatycznych stosowanych na Wydziale Orientalistycznym do przeprowadzenia zaliczeń i egzaminów w trybie zdalnym.

Na podstawie Zarządzenia Rektora nr 111 par. 11 ust. 3 z dn. 16.09.2021 r. postanawia się co następuje: 1 Na Wydziale Orientalistycznym UW weryfikację efektów uczenia się w trybie zdalnym w sesji zimowej w roku akademickim 2021/22 przeprowadza się przy użyciu platformy Kampus, Google Suite i ZOOM. 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. […]

Zarządzenie nr 1/2022 KJD Wydziału Orientalistycznego z dnia 17 stycznia 2022 r Dotyczy czasowej zmiany formy prowadzenia zajęć na kierunkach realizowanych na WO na hybrydową, realizowaną w trybie synchronicznym. Zarządzenie nr 2/2022 KJD Wydziału Orientalistycznego z dnia 24 stycznia 2022 r. Dotyczy wskazania narzędzi informatycznych stosowanych na Wydziale Orientalistycznym do przeprowadzenia zaliczeń i egzaminów w trybie zdalnym.

Dotyczy czasowej zmiany formy prowadzenia zajęć na kierunkach realizowanych na WO na hybrydową, realizowaną w trybie synchronicznym. Na podstawie Zarządzenia Rektora nr 140 z dn. 15.11.2021 r. postanawia się co następuje: 1 Zajęcia realizowane przez Wydział Orientalistyczny dla kierunków, na których zostały stwierdzone zakażenia COVID-19 będą realizowane w trybie hybrydowym, synchronicznie od 17 stycznia 2022 […]

Dziekanat ds. Studenckich – kontakt do 28 stycznia 2022

Szanowni Państwo, do 28 stycznia 2022 r.  kontakt z dziekanatem ds studenckich wyłącznie pod numerem telefonu 22 55 22 200.    

Seminarium Afrykanistyczne „Etniczne i plemienne uwarunkowania konfliktu w afrykańskim Sahelu” (Sudan i Sudan Południowy jako przykład)

Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne Katedra Języków i Kultur Afryki UW Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW zapraszają na Seminarium Afrykanistyczne Etniczne i plemienne uwarunkowania konfliktu w afrykańskim Sahelu (Sudan i Sudan Południowy jako przykład) Spotkanie z dr Nagmeldinem Karamalla-Gaiballa poprowadzi prof. UW, dr hab. Hanna Rubinkowska-Anioł 13.01.2022 (czwartek), g. 17:00 https://us02web.zoom.us/j/83661864007? pwd=TEVOTThCKzNiejNRd0ZvTG5NamQvZz09 Seminarium Afrykanistyczne jest kontynuacją […]

Erasmus+ – wyjazdy nauczycieli dydaktycznych i pracowników niebędących nauczycielami

Sekcja Erasmus przypomina, że trwa konkurs na wyjazdy dla nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć (STA)  oraz pracowników UW w celu odbycia szkolenia (STT) w ramach programu Erasmus+. Zasady dostępne są na STA: http://bwz.uw.edu.pl/wyjazdy-dydaktyczne-nauczycieli-akademickich-sta-2020-2021/ STT: http://bwz.uw.edu.pl/wyjazdy-pracownikow-szkolenia-stt-2020-2021/ Zgodnie z zasadami konkursu każdy nauczyciel akademicki w okresie od maja 2021 do 30.09.2022 r. może wyjechać 3-krotnie w celu prowadzenia […]

Perły Nauki MEiN

„Perły nauki” – nowy program Ministra Edukacji i Nauki

Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w tworzeniu wybitnie uzdolnionym absolwentom studiów pierwszego stopnia lub studentom po ukończeniu trzeciego albo czwartego roku jednolitych studiów magisterskich warunków rozwoju przez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych albo twórczości artystycznej pod kierunkiem opiekuna naukowego albo artystycznego. Warunkiem udziału w programie jest przedstawienie projektu: którego okres […]

Informacja Dziekanatu ds. studenckich dot. okresu 27.12.2021-05.01.2022

Szanowni Państwo, w okresie świąteczno-noworocznym (27.12.2021-05.01.2022) prosimy o kontakt z dziekanatem pod numerem telefonu 22 55 22 200

Magdalena Lipińska – zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej/NOTIFICATION on public defence of the doctoral dissertation – 14.12.2021, 14:00

Dnia 14 grudnia 2021 r. o godz. 14.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym: mgr Magdaleny Lipińskiej Tytuł rozprawy: Ruch na Rzecz Języka Bengalskiego w twórczości pisarzy z Bengalu Wschodniego, Pakistanu Wschodniego, Bangladeszu Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenie należy przesłać na adres r.was4@uw.edu.pl. […]

Odeszła prof. dr hab. Ewa Machut-Mendecka

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy o śmierci naszej drogiej koleżanki, wybitnej arabistki i islamoznawczyni, prof. dr hab. Ewy Machut-Mendeckiej. Pani Profesor wychowała pokolenia studentów.  Pozostanie w naszej pamięci.    

Zarządzenie nr 8/2021 KJD Wydziału Orientalistycznego z dnia 27 listopada 2021 r. – dot czasowej zmiany formy prowadzenia zajęć na kierunku orientalistyka – sinologia na zdalną

Zarządzenie nr 8/2021 KJD Wydziału Orientalistycznego z dnia 27 listopada 2021 r. Dotyczy czasowej zmiany formy prowadzenia zajęć na kierunku orientalistyka – sinologia na zdalną, realizowaną w trybie synchronicznym. Na podstawie Zarządzenia Rektora nr 140 z dn. 15.11.2021 r. postanawia się co następuje: § 1 Wszystkie zajęcia realizowane przez Wydział Orientalistyczny dla kierunku orientalistyka – […]

NCN – OPUS 22, Preludium Bis 3, Sonata 17 – nabór wniosków

OPUS–OPUS 22 + LAP/Weave, – konkurs na projekty badawcze otwarty dla wszystkich naukowców ogłoszenie Kierownikiem projektu badawczego może być osoba, która w swoim dorobku naukowym posiada co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę (nie musi posiadać stopnia doktora). W przypadku działalności naukowej w zakresie twórczości i sztuki kierownik projektu powinien posiadać przynajmniej jedną […]

Erasmus+: wyjazdy dydaktyczne nauczycieli akademickich

Biuro Współpracy z Zagranicą informuje, że ogłoszony został konkurs Erasmus+ dotyczący wyjazdów dydaktycznych nauczycieli akademickich (KA107– STA). Wśród uczelni partnerskich, do których stypendia można otrzymać, są Filipiny, Gruzja, Jordania, Kanada, Rosja. W zakładce http://bwz.uw.edu.pl/projekt-ka107-2019 znajdą Państwo informację o warunkach konkursu, liczbie stypendiów oraz listę wymaganych dokumentów. Chętni proszeni są do zgłaszania się do koordynatorki ds. mobilności, dr hab. Małgorzaty […]

Erasmus+: wyjazdy szkoleniowe dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Biuro współpracy z Zagranicą informuje, że ogłoszony został konkurs Erasmus+ dotyczący wyjazdów pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (STT) do Jordanii, Nepalu i Rosji. W zakładce http://bwz.uw.edu.pl/projekt-ka107-2019 znajdą Państwo informacje o warunkach konkursu, liczbie stypendiów, uniwersytetach przyjmujących oraz listę niezbędnych dokumentów. Chętni proszeni są o zgłaszanie się do koordynatorki ds mobilności, dr hab. Małgorzaty Sandowicz (m.e.sandowicz@uw.edu.pl) w terminie do 23 listopada 2021.

Oferta stypendialna – Tbilisi State University

Biuro Współpracy z Zagranicą ogłasza konkurs na stypendium do Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (TSU) w ramach uniwersyteckiej umowy o współpracy bilateralnej.  Okres pobytu: 1 semestr Liczba stypendiów: 3 Termin pobytu: semestr letni 2021/2022 Dla kogo: studenci studiów licencjackich (od II roku) i magisterskich Lista kursów w języku angielskim: List of Courses Warunki finansowe: Studenci są […]

PODZIĘKOWANIA DLA PANI EWY TRYJARSKIEJ

Władze Dziekańskie oraz Kierownik Biblioteki Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego pragną serdecznie podziękować Pani Ewie Tryjarskiej za nieodpłatne przekazanie Bibliotece WO UW daru w postaci księgozbioru należącego do śp. Profesora Edwarda Tryjarskiego. Ten cenny dar będzie wspaniałym uzupełnieniem zbiorów bibliotecznych Wydziału, a zgromadzone w nim książki oraz inne publikacje zostaną wykorzystane w pracy badawczej i dydaktycznej […]

PODZIĘKOWANIA DLA PANI ZOFII BORZYMIŃSKIEJ

Władze Dziekańskie, Kierownik Biblioteki oraz Kierownik i Pracownicy Zakładu Sinologii Wydziału Orientalistycznego pragną serdecznie podziękować Pani Zofii Borzymińskiej za nieodpłatne przekazanie Bibliotece Zakładu Sinologii daru w postaci księgozbioru należącego do śp. Profesora Krzysztofa Gawlikowskiego. Ten cenny dar będzie wspaniałym uzupełnieniem zbiorów bibliotecznych Wydziału, a zgromadzone w nim książki oraz inne publikacje zostaną wykorzystane w pracy […]

PODZIĘKOWANIA DLA PANI DOROTY LEROUX

Władze Dziekańskie oraz Kierownik Biblioteki Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego pragną serdecznie podziękować Pani Dorocie Leroux za nieodpłatne przekazanie Bibliotece WO UW daru w postaci księgozbioru należącego do śp. Profesora Edwarda Tryjarskiego. Ten cenny dar będzie wspaniałym uzupełnieniem zbiorów bibliotecznych Wydziału, a zgromadzone w nim książki oraz inne publikacje zostaną wykorzystane w pracy badawczej i dydaktycznej […]

Godziny dziekańskie w dniu 2 listopada 2021 do godz. 13:00

Szanowni Państwo, na prośbę RSS WO UW ogłaszam godziny dziekańskie dn. 2.11 br. do godz. 13.00. Zarządzenie dotyczy wyłącznie studiów dziennych z wyłączeniem lektoratów i zajęć OGUN. Z poważaniem, Marta Widy Prodziekan ds. Studenckich Upoważnienie_AM_WCAG

Stanowisko Rady Wydziału Orientalistycznego w sprawie kryzysu humanitarnego i losu uchodźców na granicy polsko-białoruskiej, przyjęte na posiedzeniu Rady w dniu 26 października 2021 roku

Rada Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego z wielkim niepokojem obserwuje narastający kryzys humanitarny, do jakiego dochodzi na granicy polsko-białoruskiej w strefie stanu wyjątkowego. Doniesienia aktywistów z Grupy Granica oraz Medyków Na Granicy są coraz bardziej alarmujące. Żaden człowiek — bez względu na swoje pochodzenie, wyznanie czy płeć — nie może być traktowany w sposób odzierający go […]

Wybory uzupełniające do Senatu UW

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Orientalistycznego na prośbę Uczelnianej Komisji Wyborczej przekazuje informację o zgłaszaniu kandydatów na przedstawiciela do Senatu pozostałych pracowników Uniwersytetu z grupy nauczycieli akademickich. Procedura dotyczy nauczycieli akademickich nie będących profesorami i profesorami uczelni. Senatora wybiorą spośród zgłoszonych kandydatów członkowie Kolegium Elektorów Uniwersytetu Warszawskiego należący do tej grupy pracowników Uniwersytetu Warszawskiego. Kandydatury należy […]

Expo 2020 Dubai

Szanowni Państwo, wśród studentów, którzy pomyślnie przeszli proces rekrutacji i zostali zakwalifikowani do realizacji praktyk zagranicznych podczas Expo 2020 Dubai, znaleźli się Studenci wielu wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego. Zakwalifikowani studenci reprezentują różne kierunki studiów na Uniwersytecie, tj. stosunki międzynarodowe, orientalistykę-arabistykę, politologię, logistykę i administrowanie w mediach, chemię, gospodarkę przestrzenną, finanse i rachunkowość, psychologię czy bioinformatykę. Studenci […]

Wydział Orientalistyczny zaprasza na warsztaty ogólnouniwersyteckie

Wydział Orientalistyczny zaprasza na warsztaty ogólnouniwersyteckie (rejestracja w systemie usos trwa do 24.10.2021 r.) Zajęcia dostępne dla studentów ostatnich 4 semestrów studiów licencjackich i magisterskich. Warsztaty: Sztuka debat i argumentacji a różnice kulturowe – ZIP Warsztaty: Dialog wobec mowy nienawiści – ZIP Warsztaty: Komunikacja międzykulturowa w biznesie, dyplomacji i sektorze pozarządowym. Podobieństwa, różnice i niuanse […]

Zasady realizacji szkolenia dot. bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia na UW w roku akademickim 2021/2022

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że szkolenie dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia mają obowiązek zrealizować studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy rozpoczynają kształcenie na pierwszym roku studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Poniżej znajdą państwo zasady realizacji szkolenia dotyczącego bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia przez studentów rozpoczynających kształcenie na Uniwersytecie Warszawskim […]

Międzynarodowa konferencja naukowa Społeczeństwa i kultury Azji i Afryki – dawniej i dziś/International Conference Societies and Cultures of Asia and Africa: Past and Present

11-12.10.2021 Wydział Orientalistyczny/Faculty of Oriental Studies Uniwersytet Warszawski/University of Warsaw Warszawa, ul. Tyniecka 15/17 (sala 121) Streaming & online sessions Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/3388507082 Meeting ID: 338 850 7082 Program/Programme Abstrakty i biogramy/Abstracts & Biograms

Festiwal zORIENTowanych

Festiwal zORIENTowanych to wydarzenie dedykowane Studentom pierwszego roku studiów na Wydziale Orientalistycznym UW. Zainicjowany w 2020 roku cykl spotkań wokół zagadnień społecznych, kulturowych, językowych i wszystkich innych, które interesują naszych Studentów, ubarwia życie studenckie na początku października. Wydarzenie łączy i integruje całą społeczność Wydziału Orientalistycznego, gdyż wystąpienia, prezentacje oraz inne atrakcje przygotowują Pracownicy, Doktoranci i […]

Prezentacja z Dnia Adaptacyjnego na Wydziale Orientalistycznym

Plik Prezentacji z Dnia Adaptacyjnego na Wydziale Orientalistycznym do pobrania w formacie PDF

The 10th International Conference of Oriental Studies: Global and Local Perspectives

On behalf of the organizers we would like to invite you to the 10th International Conference of Oriental Studies: Global and Local Perspectives which will be held on November 15-16, 2021 in Warsaw at ul. Tyniecka 15/16. The conference is organized jointly by the Committee of Oriental Studies of the Polish Academy of Sciences and […]

Program „Rozwój czasopism naukowych”

Celem programu jest wsparcie polskich czasopism naukowych w realizacji strategii ich rozwoju obejmujących działania zmierzające do podniesienia poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenia wpływu czasopism na rozwój nauki oraz utrzymania się czasopism w międzynarodowym obiegu naukowym. Termin na składanie wniosków upływa: 20 października 2021 w Biurze Obsługi Badań 5 listopada 2021 r. godz. 16:00 w […]

NCN – OPUS 22, Preludium Bis 3, Sonata 17 – nabór wniosków

OPUS–OPUS 22 + LAP/Weave, – konkurs na projekty badawcze otwarty dla wszystkich naukowców ogłoszenie Kierownikiem projektu badawczego może być osoba, która w swoim dorobku naukowym posiada co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę (nie musi posiadać stopnia doktora). W przypadku działalności naukowej w zakresie twórczości i sztuki kierownik projektu powinien posiadać przynajmniej jedną […]

X Ogólnopolska Interdyscyplinarna Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa „Między Wschodem a Zachodem, Między Północą a Południem”

Serdecznie zapraszamy na  X Ogólnopolską Interdyscyplinarną Studencko-Doktorancką Konferencję Naukową „Między Wschodem a Zachodem, Między Północą a Południem”, która odbędzie się online w dniach 27-28 września 2021 r., w godz. 8:10-19:30. Konferencja skierowana jest do studentek/ów, doktorantek/ów, młodych naukowczyń/ców oraz pracownic/ków naukowych, zajmujących się językami, kulturą, literaturą, filozofią, socjologią, politologią i historią krajów Azji i Afryki […]

Erasmus: dodatkowa tura kwalifikacji

Biuro Współpracy z Zagranicą ogłosiło otwarcie dodatkowej kwalifikacji na częściowe studia zagraniczne w ramach programu Erasmus w semestrze letnim. Oferta skierowana jest do studentów, którzy ukończyli co najmniej I rok studiów licencjackich. Niezbędne informacje i formularze znajdą Państwo w zakładce http://bwz.uw.edu.pl/2021/09/07/dodatkowa-kwalifikacja-na-czesciowe-studia-zagraniczne-w-ramach-programu-erasmus/.

karty sportowe FitProfit i FitSport

Od marca 2021r. Pracownicy oraz Doktoranci Uniwersytetu Warszawskiego mogą korzystać z kart sportowych FitProfit i FitSport

Wszystkie szczegóły znajdują się pod tym adresem: https://www.uw.edu.pl/karty-sportowo-rekreacyjne-dla-pracownikow-i-doktorantow-uw/

Tryjarski Edward, ur. 31 III 1923, Warszawa, zm. 23.VIII.2021, Warszawa

Orientalista turkolog. Nestor orientalistów polskich. Był pracownikiem naukowym Polskiej Akademii Nauk (Zakład Orientalistyki, 1953-1969; Instytut Historii Kultury Materialnej, 1970 do emerytury), redaktorem naczelnym „Rocznika Orientalistycznego” (1977-2004), członkiem honorowym Komitetu Nauk Orientalistycznych PAN. Autor ponad 200 prac z filologii i językoznawstwa tureckiego, dotyczących języka kipczackiego polskich Ormian, tekstów w piśmie runicznym z Mongolii, dialektów tureckich z Rumunii i Bułgarii, kultury ludów tureckich […]

II tura rekrutacji na WO

W rekrutacja 2021 Wydział Orientalistyczny ogłasza drugą (dodatkową) turę rekrutacji na następujące kierunki studiów: stacjonarne studia I stopnia kierunek orientalistyka-afrykanistyka. stacjonarne studia I stopnia kierunek orientalistyka-indologia stcjonarne studia I stopnia kierunek studia wschodnie. stacjonarne studia II stopnia kierunek studia wschodnie. niestacjonarne studia I stopnia kierunek orientalistyka-sinologia. Więcej informacji na stronie systemu IRK: www.irk.uw.edu.pl   Serdecznie […]

Program Wsparcia Działalności Publikacyjnej Pracowników Uczelni

Informacje ogólne Beneficjentami programu mogą być pracownicy zatrudnieni na wydziałach lub w innych jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego zaliczani do liczby N. Warunkiem koniecznym otrzymania  dofinansowania  jest złożenie  informacji od wydawcy o możliwości wydania publikacji do końca 2021 roku. W celu otrzymania wsparcia należy złożyć wypełniony formularz wniosku dostępny na stronie:  http://bob.uw.edu.pl/?attachment_id=4662 Wnioski można składać w […]

Mikrogranty Wydziału Orientalistycznego dla pracowników, doktorantów i studentów

Wydział Orientalistyczny ogłasza konkurs na finansowanie działalności związanej z prowadzeniem badań naukowych służących rozwojowi osób zatrudnionych na Wydziale Orientalistycznym na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego, uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Orientalistycznym, doktorantów Szkół Doktorskich UW oraz studentów studiów II stopnia na Wydziale Orientalistycznym 1. Z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na realizację projektu badawczego mogą ubiegać się […]

UCHWAŁY RADY DYDAKTYCZNEJ

Uchwały Rady Dydaktycznej 2021

Opłaty Załącznik_1 – 21_22 Opłaty Załącznik_2 – 21_22 RD uchwała nr 7 RD WO egzaminy i sesja zerowa_Religions Asia Africa RD uchwała nr 8 RD WO wpis warunkowy_Religions Asia Africa RD uchwała nr 9 ewaluacja_Religions Asia Africa RD uchwała nr 9 załącznik 1 ewaluacja_Religions Asia Africa POL RD uchwała nr 9 załącznik 2 ewaluacja_Religions Asia […]

Konferencja „Społeczeństwa i kultury Azji i Afryki dawniej i dziś” / Conference „Societies and Cultures of Asia and Africa: Past and Present”

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego przy współudziale Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Fundacji Karaimskie Dziedzictwo  organizują w dniach 11-12 października 2021 r. XXXVII Zjazd Orientalistów Polskich połączony z konferencją naukową „Społeczeństwa i kultury Azji i Afryki dawniej i dziś” / (Societies and Cultures of Asia and Africa: Past and Present)  Wydział Orientalistyczny UW Tyniecka 15/17 […]

Oferta pracy – lektor języka koreańskiego w wymiarze 1/2 etatu

Szkoła Języków Wschodnich Wydziału Orientalistycznego poszukuje kandydata/ki do pracy na stanowisku lektora języka koreańskiego w wymiarze 1/2 etatu (270 g./rocznie – 18 g./tygodniowo). Wymagania: 3 lata doświadczenia dydaktycznego w nauczaniu języka koreańskiego, biegła znajomość języka polskiego biegła znajomość języka angielskiego mile widziana. Zatrudnienie od 1 października 2021 r. Zgłoszenia prosimy kierować na adres mailowy: lektoraty.sjw@uw.edu.pl.