AKTUALNOŚCI

Erasmus: dodatkowa tura kwalifikacji

Biuro Współpracy z Zagranicą ogłosiło otwarcie dodatkowej kwalifikacji na częściowe studia zagraniczne w ramach programu Erasmus w semestrze letnim. Oferta skierowana jest do studentów, którzy ukończyli co najmniej I rok studiów licencjackich. Niezbędne informacje i formularze znajdą Państwo w zakładce http://bwz.uw.edu.pl/2021/09/07/dodatkowa-kwalifikacja-na-czesciowe-studia-zagraniczne-w-ramach-programu-erasmus/.

karty sportowe FitProfit i FitSport

Od marca 2021r. Pracownicy oraz Doktoranci Uniwersytetu Warszawskiego mogą korzystać z kart sportowych FitProfit i FitSport

Wszystkie szczegóły znajdują się pod tym adresem: https://www.uw.edu.pl/karty-sportowo-rekreacyjne-dla-pracownikow-i-doktorantow-uw/

Tryjarski Edward, ur. 31 III 1923, Warszawa, zm. 23.VIII.2021, Warszawa

Orientalista turkolog. Nestor orientalistów polskich. Był pracownikiem naukowym Polskiej Akademii Nauk (Zakład Orientalistyki, 1953-1969; Instytut Historii Kultury Materialnej, 1970 do emerytury), redaktorem naczelnym „Rocznika Orientalistycznego” (1977-2004), członkiem honorowym Komitetu Nauk Orientalistycznych PAN. Autor ponad 200 prac z filologii i językoznawstwa tureckiego, dotyczących języka kipczackiego polskich Ormian, tekstów w piśmie runicznym z Mongolii, dialektów tureckich z Rumunii i Bułgarii, kultury ludów tureckich […]

II tura rekrutacji na WO

W rekrutacja 2021 Wydział Orientalistyczny ogłasza drugą (dodatkową) turę rekrutacji na następujące kierunki studiów: stacjonarne studia I stopnia kierunek orientalistyka-afrykanistyka. stacjonarne studia I stopnia kierunek orientalistyka-indologia stcjonarne studia I stopnia kierunek studia wschodnie. stacjonarne studia II stopnia kierunek studia wschodnie. niestacjonarne studia I stopnia kierunek orientalistyka-sinologia. Więcej informacji na stronie systemu IRK: www.irk.uw.edu.pl   Serdecznie […]

Program Wsparcia Działalności Publikacyjnej Pracowników Uczelni

Informacje ogólne Beneficjentami programu mogą być pracownicy zatrudnieni na wydziałach lub w innych jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego zaliczani do liczby N. Warunkiem koniecznym otrzymania  dofinansowania  jest złożenie  informacji od wydawcy o możliwości wydania publikacji do końca 2021 roku. W celu otrzymania wsparcia należy złożyć wypełniony formularz wniosku dostępny na stronie:  http://bob.uw.edu.pl/?attachment_id=4662 Wnioski można składać w […]

Mikrogranty Wydziału Orientalistycznego dla pracowników, doktorantów i studentów

Wydział Orientalistyczny ogłasza konkurs na finansowanie działalności związanej z prowadzeniem badań naukowych służących rozwojowi osób zatrudnionych na Wydziale Orientalistycznym na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego, uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Orientalistycznym, doktorantów Szkół Doktorskich UW oraz studentów studiów II stopnia na Wydziale Orientalistycznym 1. Z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na realizację projektu badawczego mogą ubiegać się […]

UCHWAŁY RADY DYDAKTYCZNEJ

Uchwały Rady Dydaktycznej 2021

Opłaty Załącznik_1 – 21_22 Opłaty Załącznik_2 – 21_22 RD uchwała nr 7 RD WO egzaminy i sesja zerowa_Religions Asia Africa RD uchwała nr 8 RD WO wpis warunkowy_Religions Asia Africa RD uchwała nr 9 ewaluacja_Religions Asia Africa RD uchwała nr 9 załącznik 1 ewaluacja_Religions Asia Africa POL RD uchwała nr 9 załącznik 2 ewaluacja_Religions Asia […]

Konferencja „Społeczeństwa i kultury Azji i Afryki dawniej i dziś” / Conference „Societies and Cultures of Asia and Africa: Past and Present”

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego przy współudziale Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Fundacji Karaimskie Dziedzictwo  organizują w dniach 11-12 października 2021 r. XXXVII Zjazd Orientalistów Polskich połączony z konferencją naukową „Społeczeństwa i kultury Azji i Afryki dawniej i dziś” / (Societies and Cultures of Asia and Africa: Past and Present)  Wydział Orientalistyczny UW Tyniecka 15/17 […]

Oferta pracy – lektor języka koreańskiego w wymiarze 1/2 etatu

Szkoła Języków Wschodnich Wydziału Orientalistycznego poszukuje kandydata/ki do pracy na stanowisku lektora języka koreańskiego w wymiarze 1/2 etatu (270 g./rocznie – 18 g./tygodniowo). Wymagania: 3 lata doświadczenia dydaktycznego w nauczaniu języka koreańskiego, biegła znajomość języka polskiego biegła znajomość języka angielskiego mile widziana. Zatrudnienie od 1 października 2021 r. Zgłoszenia prosimy kierować na adres mailowy: lektoraty.sjw@uw.edu.pl.  

Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza-news

IDUB – Mikrogranty i dotacje na open access – przerwa w naborze w terminie 15 lipca-14 września 2021

W dniach 15 lipca – 14 września 2021 zostaje wstrzymane przyjmowanie wniosków w ramach systemu grantów wewnętrznych Uniwersytetu Warszawskiego. Granty wewnętrzne UW dla podniesienia potencjału badawczego pracowników (Mikrogranty) – przerwa w naborze Wspomaganie aktywności publikacyjnej w modelu open access – przerwa w naborze Nadal aktywny: Program Wsparcia Działalności Publikacyjnej Pracowników Uczelni Beneficjentami programu mogą być […]

Egzaminy w trybie zdalnym

Zaproszenie do przystąpienia do zespołu badawczego Scripta Orientalia Varsoviensia

Szanowni Państwo, Chciałabym uprzejmie zaprosić wszystkich zainteresowanych do przystąpienia do zespołu badawczego Scripta Orientalia Varsoviensia tworzonego na Wydziale Orientalistycznym UW. Pomysł jest taki, żeby z jednej strony móc rozwijać zainteresowania i  umiejętności  orientalistów w zakresie badań nad rękopisami, starodrukami, inskrypcjami itp. scripta w j. orientalnych (także poprzez projekty, granty), a z drugiej strony nazwa „Scripta […]

Studenci, jeszcze jeden egzamin! Na szczęście krótki i łatwy

Zaliczenia, egzaminy i wakacje – to dla studentów plan na najbliższe tygodnie. Warto, aby uwzględnili jeszcze jedno ważne wydarzenie. Po raz pierwszy w życiu będą mogli samodzielnie wziąć udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań (NSP 2021). Jak zdać ten obywatelski egzamin? Studenci mogą nie mieć świadomości, że ciąży na nich obowiązek spisowy. Nigdy […]

NCN – ogłoszenie konkursów na projekty MAESTRO 13 i SONATA BIS 11

Ruszyły kolejne edycje konkursów MAESTRO i SONATA BIS, w których można składać wnioski o finansowanie pionierskich projektów z zakresu badań podstawowych oraz projektów mających na celu powołanie nowego zespołu naukowego. Do rozdania jest 170 mln zł. Nabór wniosków w systemie ZSUN/OSF trwa od 21 czerwca do 15 września 2021 r. do godziny 16:00 (do 8 […]

Nowość OGUN w wakacje!!!

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY OGÓLNOUNIWERSYTECKIE realizowane w blokach wakacyjnych I i II w roku akademickim 2020/2021 Rejestracja rozpoczyna się o godz. 21:00 i kończy o godz. 23:59. I tura: 15.06.2021 r. – 29.06.2021 r. Od 15.06. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-SCISLE-OG, czyli przedmioty ścisłe. Od 17.06. będzie można rejestrować się na […]

IDUB – Centrum Badań nad Cywilizacjami Starożytnymi UW (CRAC) ogłasza kolejny konkurs na małe granty wspierające badania nad starożytnością

Przedmiotem wniosków mogą być np. krótkie wyjazdy studyjne, staże lub kwerendy niezbędne do ukończenia artykułu lub wniosku grantowego, dofinansowanie publikacji w najlepszych wydawnictwach i czasopismach (zwłaszcza koszty korekty językowej i praw autorskich do ilustracji), organizacja międzynarodowych konferencji lub sesji na międzynarodowych kongresach, wizyty zagranicznych badaczy w ramach seminariów lub przygotowań do projektów badawczych. Termin składania […]

Przypominamy – konkursy NCN Opus 21 i Preludium 20 – deadline 15 czerwca 2021 w NCN

NCN ogłasza dwudziestą edycję konkursu PRELUDIUM na projekty badawcze dla osób nieposiadających stopnia naukowego doktora i dwudziestą pierwszą edycję konkursu OPUS na projekty badawcze dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Łączny budżet obydwu flagowych konkursów NCN wynosi aż 430 mln zł. Ogłoszenie konkursu OPUS 21 Ogłoszony po raz dwudziesty pierwszy konkurs OPUS jest zaadresowany […]

Dla studentów I, II i III stopnia – stypendia na realizację praktyki zagranicznej Erasmus

Biuro Współpracy z Zagranicą zachęca studentów I, II i III stopnia do ubiegania się o stypendia na realizację praktyki zagranicznej Erasmus. Biuro będzie będzie co trzy miesiące informować o szczegółach konkursu. Prosimy o śledzenie zakładki http://bwz.uw.edu.pl/erasmus-kraje-programu/. Warunki Praktyka powinna być zgodna z programem studiów. Student może odbyć ją w organizacji zagranicznej, w uczelni kraju partnerskiego […]

Dofinansowanie zagranicznych wyjazdów szkoleniowych (STT/KA107/2020)

Biuro Współpracy z Zagranicą ogłasza konkurs na stypendia Erasmus przeznaczone na dofinansowanie zagranicznych wyjazdów szkoleniowych (STT/KA107/2020). Konkurs adresowany jest do wszystkich pracowników UW, a w szczególności do osób niebędących nauczycielami akademickimi (w tym pracowników administracyjnych, inżynieryjno-technicznych, bibliotekarzy, pracowników informacji naukowej i dokumentacji, lektorów). Pobyt w instytucji zagranicznej powinien trwać od dwóch do siedmiu dni i […]

Wakacyjne intensywne kursy językowe 2021 – 25 języków!

tel. 22 55 20 937 | www.sjw.uw.edu.pl | lektoraty.sjw@uw.edu.pl

Konkurs na projekty badawcze w ramach Archeoorientalistyki

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków w konkursie na projekty badawcze w ramach Archeoorientalistyki. Przygotowanie i uruchomienie interdyscyplinarnego i międzydziedzinowego projektu badawczo-dydaktycznego pt. Archeoorientalistyka jest Działaniem programu IDUB prowadzonym we współpracy Wydziału Orientalistycznego, Wydziału Archeologii i Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW. Celem Archeoorientalistyki jest podniesienie potencjału badawczego UW w zakresie studiów nad kulturami Azji i Afryki przez […]

MINIATURA 5 – „Małe granty” czekają na rozdanie

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs MINIATURA 5 na realizację pojedynczego działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego. Na naukowców czeka łącznie 15 mln zł. UWAGA ZMIANY! Środki finansowe przeznaczone na realizację działań naukowych w konkursie Miniatura 5 są dzielone proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których prowadzony jest nabór wniosków. Jednym z warunków finansowania wniosku w […]

Konkurs na stypendia dla nauczycieli akademickich planujących wyjazd do uczelni partnerskich w celu prowadzenia zajęć

Biuro Współpracy z Zagranicą ogłasza konkurs na stypendia dla nauczycieli akademickich planujących wyjazd do uczelni partnerskich w celu prowadzenia zajęć (w wymiarze min. 8 godzin akademickich).  Planowany wyjazd musi nastąpić najpóźniej 30. września 2022.   W przeciwieństwie do ubiegłych lat nabór na stypendia prowadzony będzie w trybie ciągłym. Kandydaci proszeni są o przygotowanie poniższych dokumentów: […]

Zapraszamy Studentów UW na kolejną edycję warsztatów „Mediacja od A do Z”

Zapraszamy Studentów Uniwersytetu Warszawskiego na bezpłatne warsztaty pt.:  Mediacja od A do Z Cykl warsztatów online obejmuje trzy zajęcia Termin: 12, 19 i 26 maja, godzina 11.30-13.00 Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o zgłoszenie chęci uczestnictwa do dnia 10 maja na adres: mediacje@uw.edu.pl oraz podanie kierunku i roku studiów (w tytule  „Warsztaty-mediacja”) Liczba miejsc jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność […]

Egzaminy w trybie zdalnym

Szkolenie „Mobbing i inne zachowania negatywne na uczelni”

Szanowni Państwo! Centrum Pozasądowego Rozwiązywania Sporów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza pracowników Uniwersytetu Warszawskiego do udziału w bezpłatnym szkoleniu online pt.: „Mobbing i inne zachowania negatywne na uczelni” Termin szkolenia: 10 i 13 maja 2021 r., godz. 10:00 – 14:00 Szkolenie odbędzie się online za pośrednictwem platformy Zoom Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o odesłanie wypełnionego […]

Przeciwdziałanie molestowaniu seksualnemu na uczelni. Informator Uniwersytetu Warszawskiego

Informator dziś został zamieszczony na stronie internetowej Uniwersytetu Warszawskiego.  „Podstawową zasadą społeczności Uniwersytetu Warszawskiego jest traktowanie się nawzajem z szacunkiem. Każda osoba powinna czuć się bezpiecznie, studiując i pracując na naszej uczelni” – to wprowadzenie do informatora o przeciwdziałaniu molestowaniu seksualnemu, który powstał na Uniwersytecie Warszawskim. Dokument jest już dostępny online. „Przeciwdziałanie molestowaniu seksualnemu na uczelni. […]

II Tydzień Arabistyczny online

W imieniu Koła Naukowego Arabistów UW zapraszamy na nasze nadchodzące wydarzenie zatytułowane „II Tydzień Arabistyczny online”, które odbędzie się w dniach 10-14.05.2021.    Program wydarzenia:  10.05 Kuchnia syryjska w praktyce – nagranie z przygotowywania niektórych potraw w restauracji Damask Rose w Warszawie  11.05 Rozmowa z polsko-libańskim kompozytorem Bassemem Akiki, dyrektorem muzycznym Opery Wrocławskiej  12.05 Muzealnictwo […]

VI Ogólnopolska Konferencja Orientalistyczna „Mit, obraz, metafora w kulturach Azji i Afryki”

Konferencja współorganizowana przez Wydział Orientalistyczny UW i Fundację Karaimskie Dziedzictwo.  Termin:  19-20  kwietnia 2021 roku  online na platformie Zoom Program/Programme [pdf] VI Ogólnopolska Konferencja Orientalistyczna/6th All-Polish Conference of Oriental Studies  Mit, obraz, metafora w kulturach Azji i Afryki/Myth, Image, Metaphor in the Cultures of Asia and Africa 19-20 kwietnia 2021 r./April 19-20, 2021 (online) Zoom Meeting […]

NAWA: Ulam – Seal of excellence

Szanowni Państwo, Z informacji uzyskanej od Euroaxess, wiemy, że Państwa jednostka należy do grupy 10 jednostek, które złożyły wniosek w ramach programu Marie Skłodowska-Curie Actions Individual Fellowships i dostały wysokie oceny od ekspertów. Tytuł złożonego wniosku to:  Cultural heritage participation patterns among immigrants and their influence on integration. The case of Ukrainians in Poland and Poles […]

Nabór zgłoszeń młodych naukowców do 21. edycji konkursu o Nagrody Naukowe POLITYKI

Fundacja Tygodnika POLITYKA rozpoczęła nabór zgłoszeń młodych naukowców do 21. edycji konkursu o Nagrody Naukowe POLITYKI. Do 13 czerwca 2021 r. na stronie polityka.pl/stypendia (https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/nagrodynaukowe) dostępny jest formularz zgłoszeniowy, którego wypełnienie jest warunkiem przystąpienia do konkursu o 5 stypendiów po 15 tys. zł.   Informacje o piętnastu finalistach zostaną opublikowane na łamach tygodnika 15 września, […]

Praktyki zagraniczne Erasmus+ dla absolwentów

Biuro Współpracy z Zagranicą zaprasza studentów oraz doktorantów ostatnich lat do ubiegania się o stypendium programu Erasmus celem odbycia praktyk zagranicznych.   Wszelkie informacje znajdą Państwo pod adresem: http://bwz.uw.edu.pl/praktyki-dla-absolwentow/

Ogłoszenie konkursów NCN – Opus 21 i Preludium 20

NCN ogłasza dwudziestą edycję konkursu PRELUDIUM na projekty badawcze dla osób nieposiadających stopnia naukowego doktora i dwudziestą pierwszą edycję konkursu OPUS na projekty badawcze dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Łączny budżet obydwu flagowych konkursów NCN wynosi aż 430 mln zł. Ogłoszony po raz dwudziesty pierwszy konkurs OPUS jest zaadresowany do naukowców na wszystkich […]

Szkolenie on-line dla badaczy UW „Otwórz znaczy pochwal się! Jak dzięki otwartej nauce wypromujesz swój dorobek naukowy”

Kurs w wymiarze praktycznym podejmuje tematy publikowania prac naukowych w otwartym dostępie, zarządzania danymi badawczymi oraz prawnych rozwiązań zapewniających otwartość wytworom pracy naukowej. O czym i jak będziemy szkolić? Podczas kursu opowiemy: czym jest otwarta nauka i jak ją wykorzystać do promocji własnego dorobku naukowego, gdzie i jak publikować teksty w otwartym dostępie, na czym […]

WEBINARIUM „Rękopis: treść, forma, materiał, funkcje” – Zespół Badań nad Rękopisami SIGLUM

WEBINARIUM „Rękopis: treść, forma, materiał, funkcje” Zespół Badań nad Rękopisami SIGLUM, Uniwersytet Warszawski 19 marca 2021 / 15:00-21:00 ZOOM: https://us02web.zoom.us/j/84115150588?pwd=UDE5VEZ4K2lsMEM5TCtLOWl2KytUZz09 Meeting ID: 841 1515 0588 Passcode: 518468 Program [pdf]

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Motyw kobiety – matki, bohaterki, opiekunki…” (online)

Szanowni Państwo, zapraszam do rejestracji na V Ogólnopolską Konferencję Naukową „Motyw kobiety – matki, bohaterki, opiekunki…”, która odbędzie się online 18 czerwca 2021 roku. Konferencja realizowana jest z inicjatywy Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL. Motyw kobiety jest jednym z najczęściej występujących zarówno w literaturze, sztuce, jak i muzyce tematów do analizy. Kobieta zachwyca, kocha, […]

Praktyki Erasmus+ – spotkanie 11 marca 2021

Czy wiesz, że Erasmus+ to nie tylko wyjazd na studia, ale również na praktyki? Rozważałeś już kiedyś zdobywanie doświadczenia zawodowego za granicą? Myślałeś, że to by dobrze wyglądało w CV, ale nie wiedziałeś od czego zacząć? Biuro Współpracy z Zagranicą na spotkaniu online opowie o tym, jak wyjechać na zagraniczne praktyki w ramach programu Erasmus+. […]

Komunikat dla osób korzystających ze stypendium socjalnego

W semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 wysokość przyznawanego stypendium socjalnego uzależniona jest dochodu na osobę w rodzinie studenta i wynosi: a) wysokość stypendium socjalnego wynosi 1 150 zł (kwota bazowa) minus dochód netto na osobę w rodzinie wyrażony w pełnych złotych, z tym że kwota najniższego stypendium socjalnego nie może być niższa niż 350 zł […]

Harmonogram rejestracji żetonowej na przedmioty ogólnouniwersyteckie

Rejestracja na przedmioty ogólnouniwersyteckie całoroczne i na semestr zimowy 2021/2022 Rejestracja rozpoczyna się o godz. 21:00 i kończy o godz. 23:59. I tura: 08.06.2021 r. – 29.06.2021 r. (rejestracja do grup dedykowanych i otwartych) Od 08.06. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-SCISLE-OG, czyli przedmioty ścisłe. Obowiązuje dedykacja przy przedmiotach, przy których […]

HARMONOGRAM REJESTRACJI ŻETONOWYCH NA PRZEDMIOTY PEDAGOGICZNE NA ROK AKAD. 2021/22

Rejestracja na przedmioty pedagogiczne całoroczne i na semestr zimowy 2021/2022 Wszystkie tury rejestracji rozpoczynają się o godz. 21:00 i kończą o godz. 23:59. I tura: 07.06.2021 r. – 29.06.2021 r. (rejestracja do grup dedykowanych) II tura: 07.09.2021 r. – 04.10.2021 r. (rejestracja do grup dedykowanych) 05.10.2021 r. – 24.10.2021 r. (rejestracja do wszystkich dostępnych grup, […]

Przesyłanie publikacji do ORCID

Zakładka Zarządzanie Profilem Autora prezentuje wszystkie publikacje, które autor przypiął do swojego profilu wraz z informacją czy znajdują się one na jego koncie w systemie ORCID. Cały dorobek naukowy, który znajduje się w tej zakładce jest również prezentowany w Oficjalnym Profilu Autora. Zgodnie z art. 265 ust. 11 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce „monografie naukowe i artykuły naukowe uwzględnia się w ewaluacji, jeżeli […]

Zespół Badań nad Rękopisami „Siglum” zaprasza na webinarium na temat rękopisów 19 marca 2021

Data wydarzenia: 19 marca 2021   Godzina nie została jeszcze ustalona, jest zależna od liczby zgłoszeń. Chodzi o wzajemne poznanie się osób, które pracują naukowo lub interesują się rękopisami (bez ograniczeń regionalnych). Webinarium organizowane jest przez Zespół Badań nad Rękopisami „Siglum”, który powstał niedawno na UW na Wydziale Neofilologii, ale jest otwarty na wszystkich. Podczas […]