Skip to main content

Mobilność Studentów Wydziału Orientalistycznego

Studenci Wydziału Orientalistycznego mogą korzystać z następujących form mobilności:

 1. wyjazdy na zagraniczne studia częściowe (SMS) Erasmus do ośrodków, z którymi Wydział Orientalistyczny ma podpisaną umowę
  Kwalifikacja studentów odbywa zazwyczaj w lutym. Listę ofert można znaleźć po zalogowaniu się do systemu USOS w zakładce:
  DLA STUDENTÓW -> WYMIANA STUDENCKA -> OFERTA WYJAZDÓW -> WYDZIAŁ ORIENTALISTYCZNY.
  Wniosek należy złożyć w systemie USOS poprzez zakładkę: 
  DLA STUDENTÓW  ->   WYMIANA STUDENCKA -> MOJE WNIOSKI -> WYDZIAŁ ORIENTALISTYCZNY
 2. wyjazdy na studia częściowe w ramach międzyuniwersyteckich umów bilateralnych
  Kwalifikacja studentów odbywa się przez Biuro Współpracy z Zagranicą UW: http://bwz.uw.edu.pl/umowy-bilateralne-oferty-dla-studentow/
 3. wyjazdy w celu odbycia studiów, staży i kursów językowych w ramach programu Zawadzka NAWA
  Kwalifikacja studentów odbywa się poprzez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej: https://nawa.gov.pl/studenci/studenci-polscy
 4. wyjazdy na praktyki studenckie i absolwenckie
  Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie BWZ po wypełnieniu ankiety: http://bwz.uw.edu.pl/praktyki-erasmus-zglos-sie/