Skip to main content

Wydarzenia

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Anny Piwowarskiej

2024-02-09

Dnia 23 lutego 2024 r. o godz.15.00 w budynku Wydziału Orientalistycznego UW na ul. Hożej 69 w sali nr 131, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Piwowarskiej

Tytuł rozprawy: Konfucjański ideał człowieka w narracji Hanjungnok (Pamiętnik spisany w smutku) autorstwa damy Hong Hye-gyŏng (1735-1815)

Promotor: dr hab. Ewa Rynarzewska, prof. ucz. UW

Recenzenci: prof. dr hab. Romuald Huszcza, emerytowany profesor UW i UJ, dr hab. Halina Marlewicz, prof. ucz. UJ

Dyscyplina naukowa: Literaturoznawstwo

Język obrony: polski

On 23 February 2024 at 3.00 pm in the building of the Faculty of Oriental Studies of the University of Warsaw at Hoża 69 street in room no. 131, there will be a public defense of the doctoral dissertation mgr Anna Piwowarska.

Title of the dissertation: The Confucian Ideal of Man in Hanjungnok (A Memoir Written in Sorrow) by Lady Hong Hye-gyŏng (1735-1815)

Dissertation supervisor(s): dr hab. Ewa Rynarzewska, prof. ucz. UW

Reviewers: prof. dr hab. Romuald Huszcza, professor emeritus UW, UJ, dr hab. Halina Marlewicz, prof. ucz. UJ

Scientific discipline: Linguistics Studies

Language of the defense: Polish

                                               Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny

                                               Literaturoznawstwo

                                               prof. dr hab. Witold Sadowski

  • Anna Piwowarska – praca doktorska.pdf
  • Recenzja – dr hab. Halina Marlewicz.pdf
  • Recenzja – prof. dr hab. Romuald Huszcza.pdf

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Aleksandra Farutina

2024-02-09

Dnia 22 lutego 2024 r. o godz.15.30 w budynku Wydziału Orientalistycznego UW na ul. Hożej 69 w sali nr 229, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Aleksandra Farutina

Tytuł rozprawy: Struktura i funkcja qumrańskiego Zwoju Psalmów (11Q5) – analiza retoryczna.

Promotor: dr hab. Marek Baraniak, prof. ucz. UW

Recenzenci: ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel, KUL, dr hab. Maciej Tomal, prof. ucz. UJ

Dyscyplina naukowa: Literaturoznawstwo

Język obrony: polski

                                              

On 22 February 2024 at 3.30 pm in the building of the Faculty of Oriental Studies of the University of Warsaw at Hoża 69 street in room no. 229, there will be a public defense of the doctoral dissertation mgr Aleksandr Farutin.

Title of the dissertation: Structure and Function of the Qumran Psalms Scroll (11Q5) – A Rhetorical Analysis

Dissertation supervisor(s): dr hab. Marek Baraniak, prof. ucz. UW

Reviewers: ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel, KUL, dr hab. Maciej Tomal, prof. ucz. UJ

Scientific discipline: Linguistics Studies

Language of the defense: Polish

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Literaturoznawstwo

                                               prof. dr hab. Witold Sadowski

  • praca doktorska – Aleksandr Farutin.pdf
  • recenzja – dr hab. Maciej Tomal prof. ucz. UJ.pdf
  • recenzja – ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel.pdf

Seminarium Afrykanistyczne „Wojna w Ukrainie a bezpieczeństwo żywnościowe w Afryce”

2024-01-10

Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne
Katedra Języków i Kultur Afryki Wydz. Orient. UW
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW

zapraszają na
Seminarium Afrykanistyczne

Wojna w Ukrainie a bezpieczeństwo żywnościowe w Afryce

dr Margot Stańczyk-Minkiewicz, prof. UG (Instytut Politologii, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego)
prowadzenie: dr Patryk Zając (KJiKA, WO UW)
25.01.2024 (czwartek), g. 17:00
Link do spotkania: meet.google.com/inm-zybr-xqw

Seminarium Afrykanistyczne jest kontynuacją spotkań naukowych, które pod tą samą nazwą od 2010 roku odbywały się w Katedrze Języków i Kultur Afryki.

WOJNA W UKRAINIE A BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCIOWE W AFRYCE

Od 24 lutego 2022 roku, jednym z głównych problemów międzynarodowego bezpieczeństwa jest wojna w Ukrainie.  Jej przebieg, wymiar, skutki, postrzegane i analizowane są wielopłaszczyznowo, zarówno w aspekcie militarnym, humanitarnym, politycznym, ekonomicznym jak i społecznym. Jednak najczęściej retoryka ta dotyczy konsekwencji dla wysokorozwiniętych państw europejskich, USA czy innych krajów globalnej Północy.

Zdecydowanie rzadziej podejmuje się temat problemów jakie, w efekcie tej wojny, spadają na kraje rozwijające się w tym szczególnie państwa afrykańskie. Tymczasem to właśnie one, mimowolnie stają się ofiarą tej wojny. Rosja i Ukraina to producenci niespełna 30% światowej produkcji pszenicy. Federacja Rosyjska to też główny eksporter nawozów azotowych, potasowych i fosforowych niezbędnych do produkcji żywności. Znacznie ograniczona dystrybucja zbóż, wzrost cen energii czy wspomnianych nawozów powoduje, że państwa Afryki, zwłaszcza Subsaharyjskiej stoją przed okrutną perspektywą klęski głodu.

Uwzględniając także trwającą na kontynencie eksplozję demograficzną i zmiany klimatyczne, Afryka nie jest w stanie sama zapewnić bezpieczeństwa żywnościowego swoim mieszkańcom. Ponadto, gros środków, które miały być przeznaczone ze strony areny międzynarodowej na pomoc humanitarną i rozwojową Afryce, przekierowane zostało do Ukrainy i w regiony innych punktów zapalnych świata, co pogłębia jeszcze ten problem i sprawia, że koniecznym jest jego nagłaśnianie a przede wszystkim podejmowanie prób rozwiązania.  

Prof. UG, dr Margot Stańczyk – Minkiewicz – doktor Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Tematem jej dysertacji doktorskiej był: Terroryzm międzynarodowy jako globalne zjawisko ideologiczne i polityczne we współczesnym świecie. Aktualnie adiunkt w Instytucie Politologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, wcześniej adiunkt i prodziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

Na co dzień zajmuje się problematyką szeroko pojętego bezpieczeństwa w stosunkach międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem dysfunkcyjności państw, terroryzmu międzynarodowego, przestępczości zorganizowanej, konfliktów współczesnego świata, migracji i zagadnień dotyczących łamania praw człowieka. Obszar jej eksploracji, to w szczególności kontynent afrykański, na którym od lat prowadzi badania naukowe i terenowe min. w takich krajach jak: Somalia, Etiopia, Kenia, Uganda, Tanzania, Zimbabwe, Sudan Pd., Senegal, Gambia, Gwinea Bissau, Maroko, Tunezja, Egipt. Na swoim koncie ma kilka monografii dotyczących problematyki wyzwań i zagrożeń w XX i XXI wieku, min.: M. Stańczyk – Minkiewicz, J. Kojkoł, G. Cimek, Relativism, terrorism, globalization, Gdynia 2011 a także liczne artykuły oscylujące wokół tej tematyki.

Jest prezesem gdańskiego oddziału PTG (Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego), członkinią kilku towarzystw naukowych, min.: PTNP (Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych), PTafr (Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego), PTSM (Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych) a także jednym z redaktorów kilku Rad Programowych czasopism naukowych.

PLAKAT [pdf]