Skip to main content

Dziekanat studencki

Adres: ul. Tyniecka 15/17 pok. 07 i 08

tel.: 22 55 22 200 | 22 55 24 052

 • poniedziałki, wtorki, czwartki 10.30 – 14.00
 • środy 12.00 – 16.00
 • piątki – dzień wewnętrzny

Godziny pracy dziekanatu ds. studenckich obowiązują od 1.10.2020 r. 

Anna Bengsz

afrykanistyka, arabistyka, egiptologia, hebraistyka, indologia, iranistyka, mongolistyka i tybetologia, turkologia, Wschód Starożytny, African Studies i Religions of Asia and Africa: Buddhism, Islam and Others

tel.: 022-55-24-052
email: anna.bengsz@uw.edu.pl

Lena Wołkowyska

sinologia, koreanistyka, Komunikacja międzykulturowa – Azja i Afryka

tel.: 022-55-22-200
email: l.wolkowyska@uw.edu.pl

Monika Zeman

japonistyka, rada dydaktyczna

tel.: 022-55-24-052
email: m.zeman@uw.edu.pl

Małgorzata Lechicka- Owczarek

USOS, sylabusy, protokoły, rejestracja na zajęcia

tel.: 022-55-22-200 
email: m.lechicka-owczarek@uw.edu.pl

  • Sekretarz Rady Dydaktycznej
   Monika Zeman
  • Sprawozdawczość
   Anna Bengsz
  • ZIP na Wydziale Orientalistycznym
   Lena Wołkowyska

  Pełnomocnicy

  dr hab. Izabela Will

  Pełnomocnik KJD WO ds. Erasmusa

  dr Konrad Zasztowt

  Koordynator Programu MOST na WO

  dr Jan Rogala

  Pełnomocnik KJD WO ds. rekrutacji