Skip to main content

Aktualności dla studentów

Konkurs – częściowe studia w krajach niestowarzyszonych z programem (termin ostateczny 02.08.2024).

2024-07-15

Na stronie internetowej Biura Współpracy z Zagranicą (BWZ) został opublikowany konkurs dot. częściowych studiów Erasmus+  w krajach niestowarzyszonych z Programem. Realizacja wyjazdu – semestr letni 2024/25. Dostępne miejsca:

 • Universiteti Europian – Tirana, Albania – 3 stypendia (KA171)
 • Univerzitet u Sarajevu – Sarajewo, Bośnia i Hercegowina – 2 stypendia (KA171)
 • University of Montenegro – Podgorica, Czarnogóra – 2 stypendia (KA171)
 • University of British Columbia- Kanada – 2 stypendia (KA171)
 • Universidad Nacional Autonoma, Meksyk – 1 stypendium (KA171) wyłącznie dla doktorantów, studiowanie w języku hiszpańskim
 • Ivane Javakhishvili Tbilisi State University – Tbilisi, Gruzja – 3 stypendia (KA131) wyłącznie  dla studentów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich
 • Universitas Airlangga – Surabaya, Indonezja – 4 stypendia (KA131)
 • Korea University – Seul, Korea Płd. – 3 stypendia (KA131)
 • National Taiwan University – Taipei, Tajwan – 4 stypendia (KA131)

Ze względu na bliski termin przesłania nominacji do jednej z uczelni, ostateczny termin składania podań wyznaczono na 02.08.2024 r.  

Pytania lub wątpliwości dot. tego konkursu prosimy kierować do p. Joanny Wiszniewskiej – Owerko (joanna.wiszniewska@adm.uw.edu.pl; tel. 22 55 24 078) lub do p. Sybilli Marinković (sybilla.marinkovic@adm.uw.edu.pl; tel. 22 55 24 079).

Długoterminowe praktyki Erasmus+  czerwiec- wrzesień 2023/24 oraz 2024/25.

2024-06-21

Na stronie internetowej Biura Współpracy z Zagranicą http://bwz.uw.edu.pl/dla-studentow-doktorantow-i-przyszlych-absolwentow-praktyki-2024-2025/ zostały opublikowane zasady realizacji długoterminowych praktyk Erasmus+ w krajach UE, stowarzyszonych z Programem oraz niestowarzyszonych z Programem czerwiec-wrzesień R.A 2023/2024; październik-lipiec R.A. 2024/25. Konkurs obowiązuje dla mobilności zaplanowanych od 13.06.2024 r do 31.07.2025 r.  

Najważniejsze zmiany w porównaniu do poprzedniego konkursu:

 1. Wyższe stypendia

KRAJE UE i STOWARZYSZONE z PROGRAMEM:

a) 820 euro – Austria, Belgia, Cypr, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Malta, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Szwecja, Włochy;

b) 820 euro – Szwajcaria i Wielka Brytania

b) 750 euro – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia Północna, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry.

KRAJE NIESTOWARZYSZONE Z PROGRAMEM: W krajach określonych w definicjach pkt. 2 z wyłączeniem Szwajcarii i Wielkiej Brytanii stypendium wynosi 700 euro/miesięcznie. – pkt. 17

 1. Ryczałt na podróż dla studentów realizujących wymianę w krajach niestowarzyszonych z Programem (z wyłączeniem Wielkiej Brytanii i Szwajcarii)- pkt. 20
 2. Studenci, którzy powtarzają etap studiów lub prowadzone jest w ich sprawie postępowanie wyjaśniające przez komisję dyscyplinarną są nieuprawnieni do otrzymania stypendium Erasmus SMT- pkt. 6.6.

Pytania lub wątpliwości dot. długoterminowych praktyk prosimy kierować do p. Doroty Wiącek (dwiacek@adm.uw.edu.pl; tel. 22 55 24 068).

Terminy rejestracji na zajęcia w semestrze zimowym 2024/25

2024-05-29

Rejestracja na zajęcia kierunkowe, OW, Wstępy do badań (w USOSweb) rozpocznie się:

I tura: 4 czerwca o godzinie 21:00 (kończy 30.06.2024 r. o godz. 23:59)

II tura: 10 września o godzinie 21:00 (kończy 25.10.2024 r. o godz. 23:59)

Rejestracja żetonowa na przedmioty ogólnouniwersyteckie całoroczne oraz na semestr zimowy roku akademickiego 2024/2025 rozpoczyna się o godz. 21:00 i kończy o godz. 23:59.

I tura: 03.06.2024 r. – 30.06.2024 r. (rejestracja do grup dedykowanych i otwartych)

Od 03.06.2024 r. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-SCISLE-OG, czyli przedmioty ścisłe. Obowiązuje dedykacja przy przedmiotach, przy których została zdefiniowana.

Od 04.06.2024 r. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-HUM-OG, czyli przedmioty humanistyczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc. Nadal obowiązuje dedykacja przy przedmiotach, przy których została zdefiniowana.

Od 06.06.2024 r. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-SPOL-OG, czyli przedmioty społeczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc. Nadal obowiązuje dedykacja przy przedmiotach, przy których została zdefiniowana.

II tura: 09.09.2024 r. – 25.10.2024 r. (rejestracja na wszystkie dostępne przedmioty, nie ma już przedmiotów dedykowanych)

Uwaga: końcowy termin rejestracji tj. 25.10.2024 r. nie oznacza, że dopiero od tego dnia należy zacząć uczęszczać na zajęcia, ponieważ zajęcia w roku akademickim 2024/2025 na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczynają się od dnia 1.10.2024 r

Od 09.09.2024 r. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-SCISLE-OG, czyli przedmioty ścisłe w miarę pozostałych wolnych miejsc.

Od 10.09.2024 r. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-HUM-OG, czyli przedmioty humanistyczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc.

Od 12.09.2024 r. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-SPOL-OG, czyli przedmioty społeczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc.

Seminarium Afrykanistyczne „Przemiany tożsamości etnicznej studentów w Kenii a poczucie więzi z przyrodą”

2024-05-27

Justyna Kępska, Tomasz Kępski (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego)
prowadzenie: dr hab. Hanna Rubinkowska-Anioł, prof. UW
06.06.2024 (czwartek), g. 17:00
online: https://meet.google.com/qhw-hdad-fgh

Etniczność to poczucie odrębności, podzielania podobnej kultury, języka, solidarności grupowej oraz wspólnych interesów politycznych, ekonomicznych i społeczno-kulturowych. Można stwierdzić, że etniczność jest jednym z podstawowych czynników opisujących tożsamość człowieka w Afryce Wschodniej.  Zmiany tożsamości etnicznej wśród młodych ludzi zachodzą w sposób dynamiczny. Niegdyś kluczowymi wyznacznikami tożsamości etnicznej był język oraz rozmieszczenie terytorialne. Obecnie tożsamość etniczna jest silnie związana z interesami politycznymi i ekonomicznymi oraz postępującym procesem urbanizacji. W literaturze opisywanych jest wiele koncepcji, które badają bliskość człowieka z naturą i postawy indywidualne wobec przyrody. Niektóre  z nich rozpatrują  te  relacje  z  pozycji emocjonalnego  lub  poznawczego  aspektu. W niniejszym badaniu, przeprowadzonym w ramach projektu doktorskiego pt. „Postawy młodzieży studenckiej w Kenii wobec środowiska przyrodniczego i ich uwarunkowania”, poczucie więzi z przyrodą zostało opisane przez dwa czynniki. Pierwszy z nich, łączność z przyrodą (Nature-bond), który określa niejawny lub jawny związek z przyrodą, oparty na historii, emocjach lub reprezentacji poznawczej. Drugi, więź z przyrodą (Conectedness to Nature), określa stopień, w jakim jednostki uwzględniają naturę jako część swojej tożsamości. Wstępne wyniki badań wskazują, że transformacja tej społeczności, przemiany tożsamości etnicznej studentów oraz zarzucanie tradycji i kultury etnicznej, nie przekłada się na stosunek do przyrody.

O autorach:

Justyna Kępska – absolwentka biologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, obecnie doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UJ. W ramach projektu doktorskiego bada postawy wobec środowiska przyrodniczego wśród studentów w Kenii. Badania przyczynią się do rozpoznania zróżnicowania i wewnętrznej struktury tych postaw oraz zrozumienia ich związku z reprezentowanymi przez tę młodzież wartościami.

Tomasz Kępski – absolwent geografii na Uniwersytecie Jagiellońskim, obecnie doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UJ. W ramach projektu doktorskiego bada  zakres oraz kierunek przemian społecznych i kulturowych, jakie dokonują się w grupie etnicznej Samburu w Kenii na skutek rozwoju gospodarczego kraju, a także rozpoznanie opinii przedstawicieli tejże społeczności na temat zachodzących zmian.

 • PLAKAT.pdf

Zaproszenie na Orientalia

2024-05-13

Szanowna Społeczności Wydziału Orientalistycznego,

serdecznie zapraszamy Was wszystkich na Orientalia, czyli nasze wydziałowe regionalia współorganizowane w ramach Miasteczka na Styku Kultur! Już 17 maja w godzinach 11:00-17:00 na Kampusie Głównym (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28) będziecie mogli otworzyć się na mnogość kultur badanych na naszym Wydziale – od Europy Wschodniej, poprzez Bliski Wschód i Afrykę, na Dalekim Wschodzie skończywszy!

W ramach wydarzenia jednostki Wydziału wystawią swoje stoiska, na których przygotowały dla Was fascynujące gry i zabawy z nagrodami oraz lokalne przysmaki. To świetna okazja, aby na moment przenieść się w zupełnie inną część świata i zwrócić uwagę na podobieństwa między badanymi przez Was kulturami.

Poza naszymi stoiskami będziecie mogli podziwiać różnorodne występy taneczne, muzyczne i pokazy sztuk walki, a także udać się w kulinarną podróż dzięki obecnym na wydarzeniu food truckom.

Miasteczko na Styku Kultur objęte jest patronatami honorowymi JM Rektora Uniwersytetu Warszawskiego oraz Prezydenta m.st. Warszawy. Patronami medialnymi są Polskie Radio Czwórka oraz Uniwerek.tv.

Strona wydarzenia: https://www.facebook.com/events/8140071659354908/

Serdecznie zapraszamy wszystkich – zarówno osoby studiujące, jak i pracujące na naszym Wydziale. Spotkajmy się wszyscy na Orientaliach, do zobaczenia!

[ENG]
Dear Community of the Faculty of Oriental Studies,

We would like to invite you all to Orientalia, our faculty’s festival co-organised as part of the Cultural Hot Spot UW 2024! On the 17th of May, from 11am until 5pm on the Main Campus (26/28 Krakowskie Przedmieście St.) you will have an opportunity to open up to the multitude of cultures explored in our Faculty – from Eastern Europe, the Middle East and Africa, to the Far East!

As part of the event, the Faculty’s units will be exhibiting their booths, where they have prepared fascinating games with prizes and local delicacies for you to enjoy. This is a great chance to be transported for a moment to a completely different part of the world and to draw attention to the similarities between the cultures you are studying.

In addition to our booths, you will be able to enjoy a variety of dance, music and martial arts performances, as well as go on a culinary journey thanks to the food trucks present at the event.

The Cultural Hot Spot UW 2024 enjoys the honorary patronage of the Rector of Warsaw University and the Mayor of Warsaw. Media patrons are Polish Radio Czwórka and Uniwerek.tv.

Event website: https://www.facebook.com/events/8140071659354908/

Everyone is cordially invited – both those studying and working at our Faculty. Let’s all meet at Orientalia, see you there!