Skip to main content

Wydziałowe Pracownie Dydaktyczne

Na WO powołano 4 pracownie specjalizacyjne:

 • języków – kierownik: dr hab. Iwona Kraska-Szlenk; stały zespół: prof. dr hab. Nina Pawlak, dr hab. Irena Kałużyńska;
 • literatur i kultur – kierownik: prof. dr hab. Danuta Stasik; stały zespół: dr Anna Trynkowska, dr hab. Iwona Kordzińska-Nawrocka;
 • filozofii i religii – kierownik: dr hab. Joanna Jurewicz, prof. UW; stały zespół: dr hab. Katarzyna Pachniak, prof. UW, dr hab. Shoshana Ronen, prof. UW, dr hab. Ewa Siwierska;
 • dziejów i zagadnień społeczno-politycznych – kierownik: prof. dr hab. Ewa Pałasz-Rutkowska; stały zespół: dr hab. Paulina Lewicka, dr Hanna Rubinkowska-Anioł.

 

 1. W ramach pracowni organizuje się konwersatorium orientalistyczne:
 • I rok studiów drugiego stopnia, 2 semestry po 10 godzin, rozliczane rocznie, zakończone zaliczeniem na ocenę, 4 punkty ECTS;
 • odbywa się raz w miesiącu, w środy (kolejno – pracownia filozofii i religii, języków, literatur i kultur, dziejów i zagadnień społeczno-politycznych), po 2 godziny zegarowe, termin: środy g.16:45-18:45 raz w miesiącu s. 121, 121a  lub 119, ul. Tyniecka 15/17;
 • końcowe zaliczenie ustne (student przygotowuje max. 15-minutowe wystąpienie na wybrany temat, zaakceptowany przez kierownika pracowni lub osobę przez niego wskazaną, wygłasza je przed co najmniej trzyosobową komisją, odpowiada na pytania z nim związane), warunkiem dopuszczenia do zaliczenia końcowego – obecność na wszystkich zajęciach.

 

 1. Przedmiot metodologiczny:
 • I rok studiów drugiego stopnia, 2 semestry wykładu po 30 godzin, rozliczany rocznie, zakończony egzaminem, 6 punktów ECTS;
 • Wydział zapewnia studentom uczestniczącym w każdej pracowni co najmniej jeden przedmiot metodologiczny, zaproponowany przez kierownika;
 • studenci mogą zaliczyć jako przedmiot metodologiczny inny przedmiot, spoza WO, wymaga to jednak zgody Prodziekana ds. studenckich (konieczne złożenie podania z pozytywną opinią promotora).

 

 1. Kierunkowe przedmioty do wyboru:
 • I rok studiów drugiego stopnia, wykład lub ćwiczenia, zaliczenie na ocenę lub egzamin, 60 godzin, co najmniej 5 punktów ECTS;
 • student wybiera przedmiot dowolnie z oferty WO lub UW;
 • wydziałową ofertę przedmiotów do wyboru ogłasza się na stronie internetowej WO.

KONWERSATORIA:

Kalendarium konwersatoriów orientalistycznych w roku akad. 2022/2023 (sem. zim., sem. let.)

Kalendarium-konwersatoriow-orientalistycznych-w-roku-akad-2022-2023

* zajęcia 05.10 wyjątkowo odbędą się w sali 119
** zajęcia Pr. literatur i kultur odbywają się w s.119

Istotne daty:

 • 23.12.22–08.01.23 – wakacje zimowe
 • 30.01.23–12.02.23 – sesja zimowa
 • 13–19.02.23 – przerwa
 • 06–11.04.23 – wakacje wiosenne
 • od 19.06.23 – sesja letnia

*Uwaga: Podobnie jak w roku akad. 2021/2021, aby wszystkie Pracownie miały równą liczbę zajęć w roku, 10 maja dwie pracownie (PLiK i PFiR) będą miały zajęcia równolegle (pozostaje kwestia sali, ale w tym roku nie było problemu). To oczywiście propozycja, do ew. zamiany.