Struktura Wydziału

Struktura


Jednostki organizacyjne Wydziału:

Katedry:

 

Zakłady:

 

Pozostałe jednostki:


ADMINISTRACJA

 • Dziekanat główny

mgr Ewa Szczerkowska – Dyrektor administracyjny
sprawy kadrowe
tel. 022 55-22-402
fax. 022 826 36 83
email: e.szczerkowska@uw.edu.pl;

mgr inż. Ewa Lemieszek
urlopy, umowy cywilnoprawne i sprawy socjalne

tel. 022 55-22-401
fax. 022 826 36 83
email: e.lemieszek@uw.edu.pl

mgr Robert Wąs
sekretariat Dziekana, doktoraty

tel. 022 826 36 83
email: r.was4@uw.edu.pl

mgr Ewa Górecka
badania naukowe, Rada Wydziału, postępowania habilitacyjne i o nadanie tytułu naukowego profesora

email: ewagorecka@uw.edu.pl orient@uw.edu.pl


 • Anna Bengsz
  (afrykanistyka, arabistyka, egiptologia, hebraistyka, indologia, iranistyka, mongolistyka i tybetologia, turkologia, Wschód Starożytny)
  tel. 022 55-22-200
  email: anna.bengsz@uw.edu.pl
 • Lena Wołkowyska
  (sinologia, koreanistyka, Komunikacja międzykulturowa. Azja i Afryka)
  tel. 022-55-24-052
  email: l.wolkowyska@uw.edu.pl
 • Monika Zeman
  (japonistyka, stypendia, akademiki, rada dydaktyczna)
  tel. 022-55-24-052
  email: m.zeman@uw.edu.pl
 • sprawy stypendialne i akademiki
  Monika Zeman
 • rezerwacja sal
  Lena Wołkowyska
  Monika Zeman
 • Sekretarz Rady Dydaktycznej
  Monika Zeman
 • Sprawozdawczość
  Anna Bengsz
 • ZIP na Wydziale Orientalistycznym
  Lena Wołkowyska

PEŁNOMOCNICY

 • Pełnomocnik Dziekana WO ds. ERASMUS
  Departmental Coordinator
  dr hab. Małgorzata Sandowicz
  m.e.sandowicz@uw.edu.pl

 
 • Komputerowa pomoc techniczna
  Jarosław Ciołek
  tel. 605 420 639
  email: j.ciolek@uw.edu.pl