Struktura Wydziału

Struktura


Jednostki organizacyjne Wydziału:

Katedry:

 

Zakłady:

 

Pozostałe jednostki:


ADMINISTRACJA

  • Dziekanat główny

mgr Ewa Szczerkowska – Dyrektor administracyjny
sprawy kadrowe, studia doktoranckie
tel. 022 55-22-402
fax. 022 826 36 83
email: e.szczerkowska@uw.edu.pl;

mgr inż. Ewa Lemieszek
urlopy, umowy cywilnoprawne i sprawy socjalne

tel. 022 55-22-401
fax. 022 826 36 83
email: e.lemieszek@uw.edu.pl

inż. Agnieszka Kulka
sekretariat Dziekana, doktoraty

tel. 022 826 36 83
email: a.kulka@uw.edu.pl

mgr Ewa Górecka
badania naukowe, Rada Wydziału, postępowania habilitacyjne i o nadanie tytułu naukowego profesora

email: ewagorecka@uw.edu.pl orient@uw.edu.pl


Dziekanat podzielony jest na 2 sekcje:

Dziekanat do spraw studiów dziennych
– (Budynek Porektorski, pok. 112)

Anna Tyszkiewicz
tel. 022 55-22-200

Anna Bengsz
tel. 022 55-22-200
email: dziekanat.orient@uw.edu.pl

Kamila Stanek
tel. 022 55-24-053
email: sylabusy.orient@uw.edu.pl

Dziekanat do spraw studiów wieczorowych
– (ul. Nowy Świat 69, III piętro, pokój 151)
tel. 022-55-24-052

Lena Wołkowyska
email: l.wolkowyska@uw.edu.pl
  • Komputerowa pomoc techniczna
    Jarosław Ciołek
    tel. 605 420 639
    email: j.ciolek@uw.edu.pl