Aktualności dla studentów

GORĄCO ZACHĘCAMY DO SKORZYSTANIA Z WYDZIAŁOWEJ OFERTY PROGRAMU

na rok akademicki 2019/2020

REKRUTACJA TRWA DO DNIA  2 MARCA 2019

APLIKOWAĆ NALEŻY PRZEZ SYSTEM USOS

OSOBY, KTÓRYM NIE UDA SIĘ APLIKOWAĆ PRZEZ SYSTEM USOS
PROSZONE SĄ O KONTAKT DO KOORDYNATORA DS. MOBILNOŚCI
NA WYDZIALE ORIENTALISTYCZNYM:

DR ALEKSANDRY TUREK

MAIL: a.turek@uw.edu.pl

DYŻURY: Katedra Azji Południowej,
WTOREK,
godz. 15.15 –16.15. pok. 101

Więcej: http://orient.uw.edu.pl/erasmus-plus/


Z modułu programów kształcenia i podnoszenia kompetencji skorzysta 1080 studentów będących na ostatnich czterech semestrach studiów I i II stopnia oraz na IV-V roku studiów jednolitych. Dzięki działaniom prowadzonym w module kompetencji dla studentów zostaną zorganizowane m.in. zajęcia warsztatowe, szkolenia certyfikowane i wizyty studyjne u pracodawców. Studenci będą też brali udział w pracach zespołów projektowych.

Koordynator merytoryczny na WO
dr hab. Hanna Dorota Rubinkowska-Anioł 

e-mail: hrubinkowska@yahoo.com

Koordynator administracyjny na WO
Lena Wołkowyska

e-mai: l.wolkowyska@uw.edu.pl


Opłaty

Szanowni Studenci studiów niestacjonarnych,

uprzejmie prosimy o niewnoszenie opłat za czesne na konto Wydziału Orientalistycznego! Opłaty tej należy dokonać na indywidualne konto podane w systemie USOS


Kierunkowe przedmioty do wyboru 2018/2019

Na przedmioty do wyboru z oferty WO dla studentów I, II i III roku studiów I stopnia oraz studentów I roku studiów II stopnia w roku ak. 2016/2017 obowiązuje rejestracja internetowa za pośrednictwem systemu USOS.
Rejestracja na przedmioty semestru zimowego i roczne – rejestrowanie się i wyrejestrowywanie – będzie otwarta:

  •     tura I: 00:01 03.10.2018 – 23:59 07.10.2018
  •     tura II: 00:01 10.10.2018 – 23:59 14.10.2018

Z wszelkimi problemami związanymi z rejestracją na te przedmioty należy się zwracać do p. dr Kamili Stanek z Dziekanatu ds. studenckich (mail: sylabusy.orient@uw.edu.pl, tel.: 22 55 24 053).


Miejsce w domu studenta 2018/2019

Komunikat w sprawie składania przez studentów wniosków o przyznanie miejsca w domu studenta – 2018/2019

Znane są już terminy dotyczące składania przez studentów wniosków o przyznanie miejsca w domu studenta, rozpatrywania wniosków oraz kwaterowania w domach studenta na rok akademicki 2018/2019. [więcej informacji]

Miejsce w domu studenta przyznawane jest na wniosek studenta wygenerowany w USOSweb, wydrukowany, podpisany i złożony we właściwej komisji stypendialnej. Aby zacząć wypełniać wniosek o przyznanie miejsca w domu studenta należy wcześniej wypełnić i zatwierdzić Oświadczenie o dochodach za miniony rok kalendarzowy w USOSweb. Do wniosku oraz oświadczenia o dochodach należy dołączyć dodatkowe dokumenty.

Źródło: http://bss.uw.edu.pl/komunikat-w-sprawie-skladania-przez-studentow-wnioskow-o-przyznanie-miejsca-w-domu-studenta-2018-2019/


Wysokość opłat dla cyklu kształcenia, rozpoczynającego się w roku akademickim 2018/2019

Źródło: http://bss.uw.edu.pl/wysokosc-oplat-dla-cyklu-ksztalcenia-rozpoczynajacego-sie-w-roku-akademickim-2018-2019/


UWAGA! NOWE GODZINY OTWARCIA DZIEKANATU DS. STUDIÓW DZIENNYCH
(OBOWIĄZUJĄ OD 01.10.2018 R.)

Godziny otwarcia dla interesantów:

  • poniedziałki: 10:00 – 13:00
  • wtorki: 10:00 – 13:00
  • środy: 13:00 – 15:30
  • czwartki: 10:00 – 13:00
  • piątki: dziekanat nieczynny

Sprawy studentów afrykanistyki, asyriologii i hetytologii, egiptologii, indologii, iranistyki oraz sinologii prowadzi Anna Bengsz
 
Sprawy studentów arabistyki, hebraistyki, japonistyki, koreanistyki, mongolistyki i tybetologii oraz turkologii prowadzi Anna Tyszkiewicz
 
Wydawanie dyplomów w godzinach otwarcia dziekanatu.

Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny!