Breaking news! „Studies in African Languages and Cultures” – czasopismo będzie indeksowane w Scopus

Breaking news! Czasopismo pod red. prof. Niny Pawlak z Wydziału Orientalistycznego #UW, wydawane przez #WydawnictwaUW, zostało pozytywnie zaopiniowane i będzie indeksowane w #Scopus! Gratulacje dla Redakcji😀