Aktualności dla doktorantów

karty sportowe FitProfit i FitSport

Od marca 2021r. Pracownicy oraz Doktoranci Uniwersytetu Warszawskiego mogą korzystać z kart sportowych FitProfit i FitSport

Wszystkie szczegóły znajdują się pod tym adresem: https://www.uw.edu.pl/karty-sportowo-rekreacyjne-dla-pracownikow-i-doktorantow-uw/

Mikrogranty Wydziału Orientalistycznego dla pracowników, doktorantów i studentów

Wydział Orientalistyczny ogłasza konkurs na finansowanie działalności związanej z prowadzeniem badań naukowych służących rozwojowi osób zatrudnionych na Wydziale Orientalistycznym na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego, uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Orientalistycznym, doktorantów Szkół Doktorskich UW oraz studentów studiów II stopnia na Wydziale Orientalistycznym 1. Z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na realizację projektu badawczego mogą ubiegać się […]

Rekrutacja na studia doktoranckie odbywa się w Szkołach Doktorskich: https://szkolydoktorskie.uw.edu.pl/


Koordynator merytoryczny na WO
dr hab. Hanna Dorota Rubinkowska-Anioł 

e-mail: hrubinkowska@yahoo.com

Koordynator administracyjny na WO
Lena Wołkowyska

e-mai: l.wolkowyska@uw.edu.pl)


Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych

Zachęcamy do odwiedzania stron:

Biuro ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego przyjmuje interesantów od poniedziałku do czwartku w godzinach 8.00-16.00

W piątek dzień wewnętrzny

Adres
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, II piętro, pokój 30
tel. 0 22 55 24 036 do 39, 55 22 036,
fax 0 22 55 24 059

http://studiadoktoranckie.uw.edu.pl/

**************

Biuro Współpracy z Zagranicą przyjmuje interesantów
od poniedziałku do czwartku, w godzinach 9:30 – 14:00
Osoby, które nie mogą przyjść w tych godzinach, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy

Biuro Współpracy z Zagranicą
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, drugie piętro

Pokój 24

  • Sekcja Współpracy Międzynarodowej – wyjazdy i przyjazdy w ramach umów bilateralnych UW o bezpośredniej współpracy

Pokój 28

  • Sekcja Erasmus – Wyjazdy studentów i pracowników UW

Pokój 22

  • Sekcja ds. Zagranicznych Studentów Studiów Częściowych – Erasmus, przyjazdy studentów z uczelni zagranicznych na studia częściowe na UW

Pokój 29 c

  • Sekcja Programów Edukacyjnych UE
    oraz wymiana z USA

http://bwz.uw.edu.pl/dla-doktorantow/

**************

Biuro Obsługi Badań zajmuje się projektami badawczymi krajowymi
i przyjmuje interesantów
od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:30 – 15:00

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28. 00-927 Warszawa
budynek Audytorium Maximum, I piętro

http://bob.uw.edu.pl

**************

BIURO MIĘDZYNARODOWYCH PROGRAMÓW BADAWCZYCH / Regionalny Punkt Kontaktowy – Region Centralny zajmuje się projektami badawczymi międzynarodowymi
i przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:30 – 15:00
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28. 00-927 Warszawa
budynek Audytorium Maximum, I piętro

http://bmpb.uw.edu.pl/