Samorząd Doktorantów WO

Wydziałowa Rada Doktorantów WO

Strona WRD: https://www.facebook.com/wrdwouw/?fref=ts

Kontakt: doktoranci.orient@uw.edu.pl


Wydziałowa Rada Doktorantów WO reprezentuje interesy doktorantów, w obrębie Wydziału Orientalistycznego oraz na poziomie ogólnouniwersyteckim we współpracy z Samorządem Doktorantów UW.  Uczestniczymy w pracach Rady Wydziału, Komisji Stypendialnej i Komisji Rekrutacyjnej. Organizujemy konferencje, także międzynarodowe, warsztaty i szkolenia, we współpracy z kołem naukowym „Orientuj się!”.

Członkowie WRD WO:

  • Anna Banasiak (turkologia) – wiceprzewodnicząca WRD, delegatka do Wydziałowego Zespołu Zapewniania Jakości Kształcenia
  • Katarzyna Dombrowicz (indologia) – delegatka do Rady Wydziału
  • Beata Fijołek (sinologia) – delegatka do Rady Samorządu Doktorantów
  • Natalia Greniewska (mongolistyka) – przewodnicząca WRD
  • Katarzyna Gryc (koreanistyka)
  • Agnieszka Lesiczka (turkologia)
  • Kinga Turkowska (afrykanistyka)
  • Apolonia Zygmunt (arabistyka) – wiceprzewodnicząca WRD
 

Interdyscyplinarne koło naukowe doktorantów Wydziału Orientalistycznego UW „Orientuj się!” powstało w roku akademickim 2015/2016 jako pierwsze koło naukowe doktorantów wydziału. Od tego momentu prowadzimy aktywną działalność naukową i dydaktyczną organizując wykłady otwarte, warsztaty i konferencje. W zeszłym roku akademickim zorganizowaliśmy warsztaty dla doktorantów z wystąpień konferencyjnych, warsztat „Ja i zespół: Jaka jest moja rola w zespole badawczym?”, szkolenie z rozwiązywania konfliktów i mediacji międzykulturowych, trzy wykłady otwarte oraz konferencję międzynarodową pt. „The World in Motion: Language, Culture, and Intercultural Communication in Asian and African Studies” na Wydziale Orientalistycznym UW. Zajmujemy się studiowaniem i badaniem języków często dalekich od Europy (w tym: temporalnie), a także kultur, które wokół nich przez tysiąclecia narastały. Czytamy kanji, hanzi, pismo klinowe i bliskowschodnie abdżady; tłumaczymy, przeprowadzamy ankiety, badamy polityczne nastroje, czytamy średniowieczną poezję mongolską. Nie ma dziedziny, w której nie bylibyśmy aktywni i nie pozostajemy także poza nawiasem życia uniwersyteckiego.

 

Strona koła: https://www.facebook.com/orientujsiewouw/?fref=ts


Strona Samorządu Doktorantów UW: http://www.doktoranci.uw.edu.pl/