Formularze Biura Spraw Pracowniczych

bsp

Wszystkie aktualne druki do zatrudnień można znaleźć na stronie Biura Spraw Pracowniczych –  http://portal.uw.edu.pl/web/biuro-spraw-pracowniczych/formularze-/-druki-do-pobrania

m.in.:

 • Arkusz oceny okresowej nauczyciela akademickiego (NOWY 15.12.2011 r.)
  [rtf] [pdf]
 • Dodatkowe zatrudnienie nauczycieli akademickich
  • Uchwała nr 6 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 października 2012 r. w sprawie określenia procedury oraz kryteriów udzielania zgody na dodatkowe zatrudnienie – [doc]
  • wzór wniosku o uzyskanie zgody Senatu UW na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia – załącznik nr 1 do uchwały nr 6 Senatu UW – [doc]
  • wzór wniosku o uzyskanie zgody Rektora UW na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia – załącznik nr 2 do uchwały nr 6 Senatu UW – [doc]
 • Oświadczenie – 50% koszty uzyskania przychodu. [pdf]
 • Podanie o urlop w związku z wyjazdem za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych [rtf], [pdf]
 • Zgłoszenie zmiany danych osobowych [doc],
 • Zgłoszenie zmiany dowodu osobistego [rtf]
 • Wniosek do Działu Płac o przekazywanie wynagrodzenie na konto [rtf], [pdf]
 • Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego [docx]
 • Wniosek o wydanie Rp-7, świadectwa pracy, zaświadczenia o studiach doktoranckich [rtf]
 • Zawiadomienie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez nauczyciela akademickiego [doc]
 • Z-15 wniosek do uzyskania zasiłku opiekuńczego [pdf]