Skip to main content

Formularze Biura Spraw Pracowniczych

bsp

Wszystkie aktualne druki do zatrudnień można znaleźć na stronie Biura Spraw Pracowniczych – http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/

m.in.:

  • Podanie o urlop w związku z wyjazdem za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych [docx 2019]
  • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie [KWESTIONARIUSZ] / Personal questionnaire for the person applying for employment [QUESTIONNAIRE]
  • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych [INFORMACJA] / Information on the processing of personal data [INFORMATION]
  • Oświadczenie pracownika o podstawowym miejscu pracy [OŚWIADCZENIE] /Statement on primary place of employment [STATEMENT]
  • Arkusz oceny okresowej nauczyciela akademickiego [docx]
  • Oświadczenie o zaliczeniu do minimum kadrowego na kierunku studiów [doc]
  • Tabela- minimum kadrowe [xls]
  • Karta obiegowa[doc]
  • Skierowanie na dodatkowe badania lekarskie pracowników wykorzystujących samochody służbowe lub prywatne dla celów służbowych [docx]