Działalność statutowa (BST)

W ramach Działalności statutowej możemy ponosić koszty, które uwzględniają następujące czynniki:

 • Działania niezbędne do rozwoju specjalności naukowych lub kierunków badawczych
  oraz rozwoju kadry naukowej, w tym badania naukowe lub prace rozwojowe ujęte
  w planie finansowym jednostek naukowych
 • Utrzymanie infrastruktury badawczej, w tym bibliotek i archiwów
 • Zatrudnienie niezbędnej kadry naukowej i inżynieryjno-technicznej
 • Zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, związanej z realizacją zadań,
  o których mowa w pkt 1, niestanowiącej dużej infrastruktury badawczej
 • Współpraca naukowa krajowa i zagraniczna, niezbędna do realizacji zadań, o których
  mowa w pkt 1
 • Upowszechnianie nauki
 • Działania związane z komercjalizacją wyników badań naukowych i prac rozwojowych
  Zadania związane z zapewnieniem warunków udziału niepełnosprawnych naukowców
  i uczestników studiów doktoranckich w realizacji badań naukowych i prac rozwojowych

 

Działalność statutowa – przepisy

 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2015 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz.U. z 2015, poz. 1443)

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1443/D2015000144301.pdf


 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego, specjalnego urządzenia badawczego z zakresu infrastruktury informatycznej nauki, zapewnienia dostępu do informacji naukowej, w tym do Wirtualnej Biblioteki Nauki, oraz na pokrycie kosztów restrukturyzacji jednostek naukowych (Dz.U. z 2015, poz. 1462

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1462/D2015000146201.pdf


WYKAZ  TEMATÓW BST W 2017 ROKU
dotacja podmiotowa na utrzymanie potencjału badawczego

BST-181000/2017  

L.p. Imię i nazwisko kierownika tematu

Tytuł tematu

Przyznana kwota

brutto

1. Klasyczna i współczesna kultura arabska.

dr hab. Katarzyna Pachniak

Katedra Arabistyki i Islamistyki

36 903,00 zł
2. Języki, literatury i społeczeństwa w procesie przemian w Afryce.

dr hab. Iwona Ewa Kraska-Szlenk

Katedra Języków i Kultur Afryki

42 992,00 zł
3. Języki, literatury i kultury w procesie przemian w Azji Południowej.

prof. dr hab. Danuta Stasik

Katedra Azji Południowej

48 594,00 zł
4. Kultura i Język Japonii.

prof. dr hab. Agnieszka Kozyra

Katedra Japonistyki

45 574,00 zł
5. Badania nad bibliografią Azji i Afryki.

Biblioteka WO

8 000,00 zł
6. Język, literatura i kultura Chin.

dr Małgorzata Religa

Zakład Sinologii

16 151,00 zł
7. Język i literatura hebrajska.

dr hab. Shoshana Ronen

Zakład Hebraistyki 

30 533,00 zł
8. Kultura i język Korei.

dr Paradowska Anna

Zakład Koreanistyki 

10 743,00 zł
9. Kultura, literatura, dzieje i język Iranu i Afganistanu.

dr Sylwia Surdykowska

Zakład Iranistyki

22 332,00 zł
10. Islam w Europie.

dr hab. Agata Nalborczyk

Zakład Islamu Europejskiego

15 010,00 zł
11. Języki i kultura ludów Ałtajskich, Syberii, Tybetu, Mongolii i Turcji. 
dr Agata Bareja-Starzyńska

Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej  (Sekcja Turkologii)

29 937,00 zł
12 Języki i kultura ludów Ałtajskich, Syberii, Tybetu, Mongolii i Turcji. (Sekcja Mongolistyki)

dr Agata Bareja-Starzyńska

Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej  (Sekcja Mongolistyki)

19 879,00 zł
13 Badania nad kulturami, piśmiennictwem  i  językiem Starożytnego Egiptu.

dr hab. Kamil Omar Kuraszkiewicz

Zakład Egiptologii

4 079,00 zł
14 Badania nad kulturami, piśmiennictwem  i  językami Wschodu Starożytnego

dr Olga Drewnowska-Rymarz

Zakład Wschodu Starożytnego

16 760,00 zł
15. Polska i kraje Europy Wschodniej po 1991 roku.

mgr Jan Malicki

Studium Europy Wschodniej

17 203,00 zł
16. Badania nad kulturami, piśmiennictwem i językami w kręgu oddziaływania buddyzmu.

prof. dr hab. Marek Mejor

Pracownia Studiów nad Buddyzmem

5 542,00 zł
17 Kultury i języki Orientu

prof. dr hab. Piotr Taracha
Rezerwa dziekańska

25 002,00 zł
18. Import czasopism papierowych 18 000,00 zł

WYKAZ  TEMATÓW BST W 2016 ROKU – BST-178000/2016

L.p.
Imię i nazwisko kierownika tematu
Tytuł tematu
Przyznana kwota
brutto
1. Klasyczna i współczesna kultura arabska.

dr hab. Katarzyna Pachniak, Katedra Arabistyki i Islamistyki

34 374,00 zł
2. Języki, literatury i społeczeństwa w procesie przemian w Afryce.

dr hab. Kamil Kuraszkiewicz, Katedra Języków i Kultur Afryki

36 829,00 zł
3. Języki, literatury i kultury w procesie przemian w Azji Południowej.

prof. dr hab. Danuta Stasik, Katedra Azji Południowej

40 651,00 zł
4. Kultura i Język Japonii.

prof. dr hab. Agnieszka Kozyra, Katedra Japonistyki

38 693,00 zł
5. Badania nad bibliografią Azji i Afryki.

Biblioteka WO

8 000,00 zł
6. Język, literatura i kultura Chin.

dr Małgorzata Religa, Zakład Sinologii

14 890,00 zł
7. Język i literatura hebrajska.

dr hab. Shoshana Ronen, Zakład Hebraistyki

23 169,00 zł
8. Kultura i język Korei.

dr Paradowska Anna, Zakład Koreanistyki

10 121,00 zł
9. Kultura, literatura, dzieje i język Iranu i Afganistanu.

dr Sylwia Surdykowska, Zakład Iranistyki

19 297,00 zł
10. Islam w Europie.

dr Marta Widy-Behiesse, Zakład Islamu Europejskiego

10 882,00 zł
11. Języki i kultura ludów Ałtajskich, Syberii, Tybetu, Mongolii i Turcji. 
dr Agata Bareja-Starzyńska, Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej  (Sekcja Turkologii)
27 750,00 zł
12 Języki i kultura ludów Ałtajskich, Syberii, Tybetu, Mongolii i Turcji. (Sekcja Mongolistyki)

dr Agata Bareja-Starzyńska, Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej  (Sekcja Mongolistyki)

17 842,00 zł
13. Badania nad kulturami, piśmiennictwem  i  językami Wschodu Starożytnego Egiptu.

dr Olga Drewnowska-Rymarz, Zakład Wschodu Starożytnego

16 730,00 zł
14. Polska i kraje Europy Wschodniej po 1991 roku.

mgr Jan Malicki, Studium Europy Wschodniej

18 219,00 zł
15. Badania nad kulturami, piśmiennictwem i językami w kręgu oddziaływania buddyzmu.

prof. dr hab. Marek Mejor, Pracownia Studiów nad Buddyzmem

5 553,00 zł
16 Kultury i języki Orientu

prof. dr hab. Piotr Taracha, Rezerwa dziekańska

47 993,00 zł
17. Import czasopism papierowych 18 000,00 zł

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.