Dziekanat studencki

Dziekanat ds. studenckich WO bud. Porektorski s. 112 

tel. 022 55-22-200

afrykanistyka, arabistyka, egiptologia, hebraistyka, indologia, iranistyka, kultura Wschodu Starożytnego – asyriologia i hetytologia, mongolistyka i tybetologia, Mongolian and Tibetan Studies, turkologia

 

koreanistyka (studia stacjonarne i niestacjonarne), sinologia (studia stacjonarne i niestacjonarne), Komunikacja międzykulturowa – Azja i Afryka

 

japonistyka (studia stacjonarne i niestacjonarne)

 

 • USOS dla Pracowników

Kamila Stanek (sylabusy.orient@uw.edu.pl)

 

 • sprawy stypendialne i akademiki

Monika Zeman

 

 • rezerwacja sal

Lena Wołkowyska

Monika Zeman

 

 • zgłaszanie spraw na Radę Dydaktyczną

Lena Wołkowyska

sprawy.rada.orient@uw.edu.pl

 

 • Sekretarz Rady Dydaktycznej

Monika Zeman

 

 • Sprawozdawczość

Anna Bengsz

 

 • ZIP na Wydziale Orientalistycznym

Lena Wołkowyska

 

PEŁNOMOCNICY

 • Pełnomocnik Dziekana WO ds. ERASMUS
  Departmental Coordinator
  dr hab. Małgorzata Sandowicz
  m.e.sandowicz@uw.edu.pl