Dziekanat studencki

Prodziekan ds. studenckich

 • dr Marta Widy-Behiesse – prodziekan ds. studenckich
  email: m.widy-behiesse@uw.edu.pl
  dyżur:środa 10.00-11.00
  czwartek 11:30 – 12:30
  tel.: 22 55 24 053
  Dziekanat: tel.: 22 55 22 200

 • Pełnomocnik Dziekana WO ds. ERASMUS
  Departmental Coordinator
  dr hab. Małgorzata Sandowicz
  email: m.e.sandowicz@uw.edu.pl
  dyżur: środa, 13:30-15:00, Zakład Wschodu Starożytnego, pokój nr 16 (parter)

 • Pełnomocnik Dziekana WO ds. Rekrutacji
  dr Jan Rogala
  rekrutacja.orient@uw.edu.pl

Organizacja pracy dziekanatu do spraw studenckich

Dziekanat podzielony jest na 2 sekcje:

Dziekanat do spraw studiów dziennych – (Budynek Porektorski, pok. 112)
e-mail: dziekanat.orient@uw.edu.pl
UWAGA! ZMIANA GODZIN PRACY DZIEKANATU DS. STUDENCKICH!
Do dnia 14.04.2020 r. obowiązują zmienione godziny pracy dziekanatu ds. studenckich WO.

Dziekanat będzie czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach 10.00 – 13.00.

 

Sprawy studentów afrykanistyki, asyriologii i hetytologii, egiptologii, indologii, iranistyki oraz sinologii prowadzi Anna Bengsz
 
Sprawy studentów arabistyki, hebraistyki, japonistyki, koreanistyki, mongolistyki i tybetologii oraz turkologii prowadzi Anna Tyszkiewicz
 
Wydawanie dyplomów w godzinach otwarcia dziekanatu.

Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny!

_____________________________________________

Dziekanat do spraw studiów wieczorowych – (ul. Nowy Świat 69, III piętro, pokój 151)

tel. 022-55-24-052

Dziekanat do spraw studiów wieczorowych
(ul. Nowy Świat 69, III piętro, pokój 151, tel. 022 55-24-052)

By poprawić warunki studiowania na Wydziale Orientalistycznym zmianie uległy godziny przyjmowania studentów w dziekanatach. Poniżej przedstawiam rozkład tygodniowy – dziekanat ds. studiów wieczorowych:

 • poniedziałek – czwartek 11:00-16:00
 • piątek – dzień wewnętrzny

Sprawy studentów wieczorowej japonistyki prowadzi Monika Zeman, wieczorowej koreanistyki, wieczorowej sinologii oraz Komunikacji międzykulturowej. Azja i Afryka prowadzi Lena Wołkowyska.

Dyplomy osób, które przystąpiły do egzaminu dyplomowego przed 1 grudnia 2008 wydaje Anna Tyszkiewicz.


PEŁNOMOCNICY

 • Pełnomocnik Dziekana WO ds. praktyk  
  dr Marzena Godzińska
  Dziekanat do spraw studiów wieczorowych
  ul. Nowy Świat 69, III piętro, pokój 151,
  dyżur: poniedziałki, 18.30-19.30
  tel.: 022-55-24-052

 • Pełnomocnik Dziekana WO ds. ERASMUS
  Departmental Coordinator
  dr hab. Małgorzata Sandowicz
  m.e.sandowicz@uw.edu.pl


Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.