Skip to main content

Erasmus Plus

KOORDYNATOR DS. ERASMUS
NA WYDZIALE ORIENTALISTYCZNYM:

dr Izabela Will
i.will@uw.edu.pl
Pełnomocnik Dziekana WO ds. ERASMUS
Departmental Coordinator


[su_posts posts_per_page=”40″ tax_term=”17″ order=”desc”]


Przydatne informacje:

Strona Erasmus Plus – http://erasmusplus.org.pl/

Kursy wymiany (InforEuro)

InforEuro podaje oficjalne miesięczne kursy księgowe euro Komisji Europejskiej, odpowiadające im kursy wymiany innych walut i notowania archiwalne, począwszy od 1994 r.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_pl