Skip to main content

Formularze Biura Spraw Socjalnych

Wsparcie socjalne – rodzaje wsparcia:

Źródło: http://www.uw.edu.pl/pracownik/wsparcie-socjalne-dla-pracownika/


Sekcja Socjalna UW  – http://www.uw.edu.pl/pracownik/wsparcie-socjalne-dla-pracownika/wypoczynek/


gruszowe

  • GRUSZOWE – wniosek o dofinansowanie wypoczynku wykupionego poza uczelnią lub krajowego wypoczynku organizowanego we własnym zakresie (wczasy „pod gruszą”)

 

Wypoczynek pracowników


Wypoczynek doktorantów


Wypoczynek emerytów i rencistów

Wnioski dwustronne należy drukować na jednej kartce.


Pobierz dokument:

 

Pobierz dokument:

Wnioski dwustronne należy drukować na jednej kartce.