Skip to main content

Hotele, zgłoszenia przyjazdu

guesthouse
hotel Uniwersytet Warszawski współpracuje ponadto z różnymi hotelami / grupami hotelowymi.
Goście i towarzyszące im osoby, pracownicy i studenci Uniwersytetu mogą w nich uzyskać zniżki, niezależnie od tego kto jest płatnikiem.

Uwaga!
  1. Przy dokonywaniu rezerwacji należy w każdym przypadku upewnić się, czy ceny oferowane na dany termin przez hotel lub internetowe systemy rezerwacji (np. Booking.com,) nie są niższe od cen wynegocjowanych przez Uniwersytet. Rezerwacji należy dokonać według korzystnych dla zamawiającego cen, bez powoływania się w takich przypadkach na ustalenia umowy z Uniwersytetem. Poza ceną należy zwrócić również uwagę na możliwość odroczonej płatności oraz bezkosztowego anulowania rezerwacji.
  2. Pytania dotyczące dostępności pokoi należy kierować do działu rezerwacji danego obiektu.
  3. Pytania o rezerwacje dla grup (od 10 osób) należy kierować do przedstawicieli hoteli wymienionych poniżej.
  4. Osobą udzielającą informacji w ogólnych kwestiach związanych ze współpracą z hotelami jest p. Monika Dąbrowska (monika.dabrowska@adm.uw.edu.pl, tel. +48 22 55 24 009).