Informacje archiwalne – DOKTORATY

  Uchwała Rady Wydziału w sprawie REGULAMINU PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH na Wydziale Orientalistycznym z dnia 24.02.2015 Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 882 ze zm.): „Rozprawa doktorska,(…) powinna … Czytaj dalej Informacje archiwalne – DOKTORATY