Informacje archiwalne – Habilitacja

Wniosek i niżej wymienione dokumenty (wersja papierowa i elektroniczna) habilitant przekazuje bezpośrednio do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych. Wymagane dokumenty: Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego Załączniki: tutaj oryginał lub poświadczona kopia dyplomu doktora autoreferat zawierający opis dorobku i osiągnięć naukowych (w języku polskim) autoreferat zawierający opis dorobku i osiągnięć naukowych (w języku angielskim) … Czytaj dalej Informacje archiwalne – Habilitacja