Konferencje – wytyczne

konferencja

UWAGA: Organizując konferencję proszę zwrócić uwagę na prawidłowość dostarczonych do Sekcji Finansowej dokumentów.

  1. Przed konferencją należy złożyć Preliminarz kosztów konferencji ,
  2. Podczas rozliczania konferencji – faktury za catering należy dostarczyć wraz z załącznikiem, w którym wyszczególnione będą pozycje składowe faktury (tzn. menu z określeniem liczby osób, dla których zostało przewidziane)

W sprawie wynajmu pomieszczeń na terenie Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Dobrej 56/66, należy kontaktować się z BUW.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

WI-FI na konferencjehttps://it.uw.edu.pl/pl/uslugi/UslugiInternetWiFiKonferencje/

 


 

JEŻELI POTRZEBNA JEST DOMENA DLA KONFERENCJI – http://dwi.it.uw.edu.pl/domeny/

 

 


UWAGA: Do obowiązków organizatora imprezy należy m. in.
zapewnienie ochrony
lub służby porządkowej adekwatnej do liczby osób, miejsca i charakteru imprezy;
zapewnienie
pomocy medycznej, w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy i postępowania w sytuacjach kryzysowych, odpowiednie dla liczby osób, miejsca i charakteru imprezy,
uzyskanie opinii Inspektoratu BHP i Ochrony Przeciwpożarowej.

-> Szczegóły: http://bss.uw.edu.pl/sekcja-toku-studiow/rezerwacje-sal/