Konferencje – wytyczne

konferencja

UWAGA: Organizując konferencję proszę zwrócić uwagę na prawidłowość dostarczonych do Sekcji Finansowej dokumentów.

  1. Przed konferencją należy złożyć Preliminarz kosztów konferencji ,
  2. Podczas rozliczania konferencji – faktury za catering należy dostarczyć wraz z załącznikiem, w którym wyszczególnione będą pozycje składowe faktury (tzn. menu z określeniem liczny osób, dla których zostało przewidziane)

 


UWAGA: Do obowiązków organizatora imprezy należy m. in.
zapewnienie ochrony
lub służby porządkowej adekwatnej do liczby osób, miejsca i charakteru imprezy;
zapewnienie
pomocy medycznej, w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy i postępowania w sytuacjach kryzysowych, odpowiednie dla liczby osób, miejsca i charakteru imprezy,
uzyskanie opinii Inspektoratu BHP i Ochrony Przeciwpożarowej.

-> Szczegóły: http://bss.uw.edu.pl/sekcja-toku-studiow/rezerwacje-sal/