Kontakt z WO

woAdres do korespondencji:
Uniwersytet Warszawski – Wydział Orientalistyczny

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

tel./fax: 022 826-36-83
e-mail: orient@uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66
REGON: 000001258

Dziekanat studencki
Adres: ul. Tyniecka 15/17 pok. 07 i 08
tel.: 22 55 22 200
22 55 24 052

Uwaga: Jednostki dydaktyczne i Dziekanat Studencki znajdują się aktualnie na ul. Tynieckiej 15/17.