Kontakt z WO

woUniwersytet Warszawski – Wydział Orientalistyczny
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

tel./fax: 022 826-36-83

NIP: 525-001-12-66
REGON: 000001258

 

wo-kompusuw