Najnowsze publikacje WO

Nowa książka z serii: Islam wczoraj i dziś: Krzysztof Traba, Radykalny islam: studium wybranych aspektów myśli polityczno-religijnej Sayyida Qutba; Maciej Śmigiel, Państwo a religia według sekularystów egipskich
jest dostępna dla czytelników pod następującymi adresami: