Odeszła prof. dr hab. Ewa Machut-Mendecka

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy o śmierci naszej drogiej koleżanki,

wybitnej arabistki i islamoznawczyni,

prof. dr hab. Ewy Machut-Mendeckiej.

Pani Profesor wychowała pokolenia studentów. 

Pozostanie w naszej pamięci.