Pensum od 2019 roku

PENSUM OD ROKU 2019

Nauczyciele  akademiccy  w  grupie  pracowników  dydaktycznych 

 

Nauczyciele akademiccy w grupie
pracowników badawczo-dydaktycznych
Nauczyciele  akademiccy  w  grupie  pracowników  badawczych
(np. zatrudnieni w grantach)
 • profesor – 240 h pensum;
 • profesor uczelni – 270 h pensum; 
 • wykładowca wizytujący – 270 h pensum;
 • docent – 270 h pensum; 
 • adiunkt – 360 h pensum; 
 • starszy asystent – 360 h pensum;
 • asystent – 360 h pensum;
 • lektor – 540 h pensum;
 • instruktor – 540 h pensum.
 • profesor – 180 h pensum;
 • profesor uczelni– 210 h pensum;
 • profesor wizytujący – 210 h pensum;
 • adiunkt – 210 h pensum;
 • starszy asystent – 210 h pensum;
 • asystent – 210 h pensum
 • profesor; 
 • profesor uczelni(tylko hab.);  
 • profesor wizytujący
 • adiunkt; 
 • badacz wizytujący;
 • starszy asystent