Pliki do zatrudnienia

  1. Kwestionariusz osobowy [rtf], [pdf]
  2. Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy [doc], [pdf]
  3. Oświadczenie o dodatku za staż pracy – dokumenty [doc]
  4. Oświadczenie o dodatku za staż pracy – [docx]
  5. Oświadczenie o zaliczeniu do minimum kadrowego na kierunku studiów [doc]
  6. Oświadczenie pracownika o podstawowym miejscu pracy [pdf]
  7. Skierowanie na badania profilaktyczne – NOWE [doc][pdf]
  8. Skierowanie na badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych – [doc]

ENG

  1. PERSONAL QUESTIONNAIRE FOR THE PERSON APPLYING FOR EMPLOYMENT (kwestionariusz osobowy kandydata do zatrudnienia 2018, doc)
  2. PERSONAL QUESTIONNAIRE (kwestionariusz osobowy pracownika 2018, doc)

Pozostałe formularze:

http://portal.uw.edu.pl/web/biuro-spraw-pracowniczych/formularze-/-druki-do-pobrania;jsessionid=27549784A271065D1C4FACF74107FB98