Podpis elektroniczny – prewspółczynnik do zakupu


Certyfikat kwalifikowany – podpis elektroniczny

Certyfikat kwalifikowany służy do elektronicznego podpisywania dokumentów w postaci elektronicznej podpisem kwalifikowanym, uznawanym w całej Unii Europejskiej. Certyfikat wraz z kluczem prywatnym, przechowywane są na karcie kryptograficznej zabezpieczonej PINem. Do użycia certyfikatu niezbędny jest czytnik i oprogramowanie.
Zestaw do kwalifikowanego podpisu zawiera: kartę, czytnik i oprogramowanie.
Na UW używanych jest kilka rodzajów certyfikatów:
certyfikaty do ELS, ELD,
certyfikaty uniwersalne np.: używane do podpisywania umów w postaci elektronicznej, czy do programu „Płatnik”.

Różnią się one danymi wpisanymi na certyfikacie.
UW kupuje certyfikaty „z dodatkowymi danymi”, gdzie wraz z danymi subskrybenta znajdują się dane uczelni. Po podpisaniu umowy z dostawcą ceryfikatu, certyfikatem może posługiwać się jedynie subskrybent – właściciel certyfikatu.

Czytaj więcej: http://dwi.it.uw.edu.pl/strona-glowna/certyfikaty/