Pracownia Studiów nad Buddyzmem

O nas

W 2008 r. w ramach nowej struktury Wydziału Orientalistycznego (www.orient.uw.edu.pl) została powołana jednostka naukowo-badawcza o interdyscyplinarnym charakterze pod nazwą „Pracownia Studiów nad Buddyzmem”. Pracownia Studiów nad Buddyzmem pragnie przy tym nawiązać do tradycji i osiągnięć „warszawskiej szkoły buddologii”, stworzonej przez prof. Stanisława Schayera (1899-1941), założyciela Instytutu Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego (1932). W ramach działalności Pracowni Studiów nad Buddyzmem podejmowane będą badania nad problematyką buddyzmu wchodzące w zakres wielu specjalności reprezentowanych na Wydziale Orientalistycznym, takich jak: indologia, sinologia, japonistyka, koreanistyka, tybetologia, mongolistyka, iranistyka i innych, jak np. nowa specjalność – badania nad kulturami Jedwabnego Szlaku. Działalność naukowa Pracowni, ze względu na interdyscyplinarność przedmiotu badań, ma charakter integrujący i koordynujący. Studenci Wydziału Orientalistycznego, zainteresowani problematyką buddyzmu, mogą korzystać w sposób uregulowany z proponowanych seminariów – doktorskich i magisterskich, specjalistycznych wykładów, konwersatoriów oraz konsultacji naukowych.

Kierownik:

prof. zw. dr hab. Marek Mejor
dziedziny specjalizacji: indologia (sanskrytologia), buddologia, tybetologia, historia badań indologicznych;
języki: sanskryt (klasyczny, buddyjski), tybetański klasyczny, palijski.
zob. indologia.orient.uw.edu.pl – publikacje

e-mail: m.mejor@uw.edu.pl

Współpraca:

dr Katarzyna Marciniak
dziedziny specjalizacji: sanskrytologia, sanskryt buddyjski, manuskryptologia;
języki: sanskryt
e-mail: katarzyna.marciniak@interia.eu

Doktoranci:

mgr Stanisław Jan Kania
dziedziny specjalizacji: filozofia buddyjska, Nagardżuna i szkoła madhjamików;
języki: sanskryt, tybetański

mgr Iga Sobolewska
dziedziny specjalizacji: buddyjska literatura narracyjna
języki: sanskryt