Pracownicy WO

*Alfabetycznie wg nazwisk, stan na 13-08-2020

Nazwisko Imię Dane kontaktowe Funkcje Zatrudnienie
Abebe dr Ashenafi Yonas   starszy asystent
Katedra Języków i Kultur Afryki
Adamczyk dr Angelika Magdalena aadamczyk@uw.edu.pl adiunkt
Zakład Hebraistyki
WO
Akhundova dr Nargiz n.akhundova@uw.edu.pl adiunkt
Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej
WO
Augustyniak dr Zuzanna z.augustyniak@uw.edu.pl adiunkt
Katedra Języków i Kultur Afryki
WO
Baca Bogusław Stefan boguslaw.baca@adm.uw.edu.pl kierownik obiektu dydaktycznego
tel: 22 55 20 219 Administracja Wydziału Orientalistycznego
  WO
Bachtin dr Piotr piotr.bachtin@gmail.com adiunkt
Zakład Iranistyki
WO
Balcer mgr Adam Andrzej balceradam@gmail.com asystent
Studium Europy Wschodniej
WO
Balcerowicz dr hab. Piotr Michał piotrbalcerowicz1@gmail.com profesor uczelni
Zobacz stronę Katedra Azji Południowej
tel: 22 55 20 459 WO
Banasiak mgr Anna Agnieszka a.banasiak@student.uw.edu.pl asystent
Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej
WO
Baraniak dr hab. Marek Ireneusz mbar04@wp.pl adiunkt
Zakład Hebraistyki
WO
Bareja-Starzyńska dr hab. Agata a.bareja-starzynska@uw.edu.pl Kierownik Zakładu adiunkt
tel: 22 55 20 513 Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej
  WO WO
Bartoś Iwona Danuta tel: 22 55 20 858 starszy magazynier biblioteczny
Biblioteka Wydziału Orientalistycznego
WO
Bebrysz mgr Iwona bebrysz@wp.pl bibliotekarz
Biblioteka Wydziału Orientalistycznego
WO
Bengsz Anna Maria dziekanat.orient@uw.edu.pl specjalista
tel: 22 55 24 052 Administracja Wydziału Orientalistycznego
  WO
Bień Monika usagi01@poczta.onet.pl młodszy bibliotekarz
Biblioteka Wydziału Orientalistycznego
WO
Bilińska dr Irena Elżbieta i.bilinska@uw.edu.pl adiunkt
Zobacz stronę Studium Europy Wschodniej
  WO
Brakoniecka dr Sabina s.brakoniecka@uw.edu.pl adiunkt
Katedra Języków i Kultur Afryki
WO
Brutyan mgr Diana wsl.studium@uw.edu.pl specjalista
Studium Europy Wschodniej
WO
Bryson mgr Urszula Maria Mach- u.mach-bryson@uw.edu.pl asystent
Katedra Japonistyki
WO
Buczyński mgr Andrzej Tadeusz a.buczynski@uw.edu.pl specjalista
tel: 22 55 20 916 Studium Europy Wschodniej
  WO
Charniakevich dr Andrei a.charniakevich@uw.edu.pl adiunkt
Studium Europy Wschodniej
WO
Chashab dr Thupten Kunga k.chashab@uw.edu.pl adiunkt
tel: 22 55 20 513 Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej
  WO
Chiang mgr Jui-Han j.chiang2@uw.edu.pl lektor
Zakład Sinologii
WO
Chludzińska mgr Magdalena Joanna m.chludzinska@uw.edu.pl referent
Studium Europy Wschodniej
WO
Choi dr Jeong In jeongin.choi@uw.edu.pl adiunkt
Zakład Koreanistyki
WO
Cieciura dr Włodzimierz Michał w.cieciura@uw.edu.pl adiunkt
Zakład Sinologii
WO
Ciołek Jarosław Jan j.ciolek@uw.edu.pl specjalista informatyk
tel: +48 605 420 639 WO
Dachno mgr Swietłana svitlana.dakhno@gmail.com samodzielny referent
Studium Europy Wschodniej
WO
Danecki prof. dr hab. Janusz Antoni janusz.danecki@uw.edu.pl profesor
Zobacz stronę Katedra Arabistyki i Islamistyki
tel: 22 55 20 343 WO
Deszko-Wojciechowska mgr Olga o.deszko@uw.edu.pl lektor
tel: 22 55 20 937 tel: +48 501 151 568 Wydziałowa Szkoła Języków Wschodnich
  WO
Diniejko-Wąs dr Anna ae.diniejko2@uw.edu.pl starszy asystent
Zakład Koreanistyki
WO
Drewnowska-Rymarz dr hab. Olga Zofia o.drewnowska@uw.edu.pl adiunkt
tel: 22 55 20 439 Zakład Wschodu Starożytnego
  WO
Drozd dr hab. Andrzej Jan aj.drozd@uw.edu.pl adiunkt
Zakład Islamu Europejskiego
WO
Dudzik-Rudkowska mgr Marta Paulina m.dudzik@uw.edu.pl lektor
Zakład Hebraistyki
WO
młodszy bibliotekarz
WO
Dziekan prof. dr hab. Marek Marian mmdziekan@uw.edu.pl profesor
tel: +48 601 354 265 tel: 22 55 20 343 Katedra Arabistyki i Islamistyki
  WO
Elwertowski mgr Piotr Jakub p.elwertowski@interia.pl samodzielny referent
tel: +48 515 591 336 Studium Europy Wschodniej
  WO
Emiroglu dr hab. Ozturk o.emiroglu@uw.edu.pl profesor uczelni
Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej
WO
Fałat mgr Julia Wiktoria julia.falat@uw.edu.pl młodszy bibliotekarz
WO
Fujii Karpoluk mgr Yoko yoko.0426@hotmail.co.jp lektor
Katedra Japonistyki
WO
Galewski mgr Jacek Tadeusz galewski@post.pl bibliotekarz
WO
Gaszyńska Teresa   porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
Obsługa Wydziału Orientalistycznego
WO
Gawin dr Tadeusz tadeuszgawin@yahoo.com adiunkt
Studium Europy Wschodniej
WO
Godzińska dr Marzena Dorota m.godzinska@uw.edu.pl adiunkt
Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej
WO
Gołkowski mgr Marek Maria adm.studium@uw.edu.pl samodzielny referent
Studium Europy Wschodniej
WO
Górecka mgr Ewa ewagorecka@uw.edu.pl Planista specjalista
WO Administracja Wydziału Orientalistycznego
  WO
Górecki Jan Waldemar   portier
Obsługa Wydziału Orientalistycznego
WO
Grażyna Siwierska dr hab. Ewa e.g.siwierska@uw.edu.pl adiunkt
tel: 22 55 20 517 Katedra Języków i Kultur Afryki
  WO
Greń dr Jędrzej jedrzej.gren@uw.edu.pl adiunkt
Katedra Japonistyki
WO
Grodzki dr hab. Marcin Wojciech marcin.grodzki@uw.edu.pl adiunkt
Katedra Arabistyki i Islamistyki
WO
Halili dr Rigels r.halili@uw.edu.pl Koordynator ds. mobilności adiunkt
Studium Europy Wschodniej Studium Europy Wschodniej
WO WO
Hnatiuk dr hab. Aleksandra a.hnatiuk@student.uw.edu.pl profesor uczelni
Studium Europy Wschodniej
WO
Jakubów dr Zofia Maria zofia.jakubow@uw.edu.pl adiunkt
Zakład Sinologii
WO
Jaśkowski dr Stanisław Adam s.jaskowski@uw.edu.pl adiunkt
Zakład Iranistyki
WO
Jurczak dr hab. Kazimierz Aleksander kajurczak@uw.edu.pl adiunkt
Studium Europy Wschodniej
WO
Jurewicz prof. dr hab. Joanna j.jurewicz@uw.edu.pl Kierownik Studiów Doktoranckich profesor
tel: 22 55 20 459 WO Katedra Azji Południowej
    WO
Kaiho-Przybylska dr Shinobu s.kaiho-przybylska@uw.edu.pl starszy asystent
Katedra Japonistyki
WO
Kałużyńska prof. UW dr hab. Irena Stefania i.kaluzynska@uw.edu.pl profesor uczelni
tel: 22 55 20 689 Zakład Sinologii
  WO
Kamińska mgr Magdalena m.kaminska7@uw.edu.pl starszy referent
Studium Europy Wschodniej
WO
Kapełuś dr Magdalena Maria m.kapelus@uw.edu.pl młodszy bibliotekarz
tel: 22 55 20 439 Biblioteka Wydziału Orientalistycznego
  WO
Karadavut mgr Nilüfer   lektor
Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej
WO
Karasiewicz Hubert Krzysztof karasiewicz.hubert@gmail.com referent
Studium Europy Wschodniej
WO
Kasarełło prof. dr hab. Lidia Maria lidia.kasarello@uw.edu.pl profesor
tel: 22 55 20 689 Zakład Sinologii
  WO
Kass dr Georges georges.kass@uw.edu.pl adiunkt
Zobacz stronę Zakład Islamu Europejskiego
tel: +48 668 162 620 tel: 22 55 22 343 WO
Kazimova dr Shahla shahla.kazimova@uw.edu.pl adiunkt
tel: 22 55 20 963 Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej
  WO
Klawczyński mgr Adam adam.klawczynski@uw.edu.pl lektor
Wydziałowa Szkoła Języków Wschodnich
WO
Klingofer-Szostakowska mgr Anna Maria a.klingofer-szostakowska@uw.edu.pl lektor
Wydziałowa Szkoła Języków Wschodnich
WO
Kłoszewska dr Karolina Janina karolina.kloszewska@uw.edu.pl adiunkt
Katedra Azji Południowej
WO
Kolbaia dr David d.kolbaia@uw.edu.pl adiunkt
Studium Europy Wschodniej
WO
Kopp dr Edyta Małgorzata edyta.kopp@uw.edu.pl adiunkt
tel: 22 55 20 735 Zakład Egiptologii
  WO
Kordzińska-Nawrocka dr hab. Iwona Elżbieta i.nawrocka@uw.edu.pl profesor uczelni
tel: 22 82 63 457 Katedra Japonistyki
  WO
Kotańska mgr Inga Maria i.kotanska@uw.edu.pl Koordynator ds. ECTS asystent
Zobacz stronę Studium Europy Wschodniej Studium Europy Wschodniej
tel: +48 482 255 20937 WO WO
  Pełnomocnik ds. USOS  
  Studium Europy Wschodniej  
  WO  
Kowal dr hab. Paweł Robert   adiunkt
Studium Europy Wschodniej
WO
Kowalski prof. IGiPZ PAN dr hab. Mariusz m.kowalski4@uw.edu.pl adiunkt
Studium Europy Wschodniej
WO
Kozioł dr Kamila kamila.koziol@uw.edu.pl adiunkt
Zakład Koreanistyki
WO
Kozyra prof. UW prof. dr hab. Agnieszka Helena a.kozyra@uw.edu.pl Kierownik Zakładu profesor
tel: 22 55 20 464 Zakład Koreanistyki Katedra Japonistyki
  WO WO
  Kierownik Katedry  
  Katedra Japonistyki  
  WO  
Kraska-Szlenk dr hab. Iwona Ewa i.kraska@uw.edu.pl Kierownik Katedry profesor uczelni
tel: 22 55 20 517 Katedra Języków i Kultur Afryki Katedra Języków i Kultur Afryki
  WO WO
Krautsevich dr hab. Aliaksandr a.krautsevich@uw.edu.pl profesor wizytujący
Studium Europy Wschodniej
WO
Krawczuk dr Marcin Konrad mkrawczuk@uw.edu.pl członek Instytutowej Komisji Wyborczej adiunkt
tel: 22 55 20 517 Instytut Ameryk i Europy Katedra Języków i Kultur Afryki
  członek z ramienia IAiE do Kolegium Elektorów UW WO
  Instytut Ameryk i Europy kustosz
    Oddział Wydawnictw Ciągłych
    Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie (BUW)
Kryszeń dr Adam adam.kryszen@uw.edu.pl adiunkt
Zakład Wschodu Starożytnego
WO
Kryśkiewicz mgr Beata Monika b.kryskiewicz@adm.uw.edu.pl Pełnomocnik ds. USOS specjalista
tel: 22 55 24 053 tel: 22 55 24 208 WO Administracja Wydziału Orientalistycznego
    WO
    starszy specjalista
    Sekcja Obsługi Krajowych Programów Badawczych
    Biuro Obsługi Badań
    Pion Prorektora ds. Naukowych
Kryśkiewicz Irena i.kryskiewicz@uw.edu.pl starszy specjalista
Administracja Wydziału Orientalistycznego
WO
Kubiak Ho-Chi dr hab. Beata Barbara b.kubiakhochi@uw.edu.pl profesor uczelni
tel: 22 55 20 464 Katedra Japonistyki
  WO
Kuraszkiewicz dr hab. Kamil Omar k.o.kuraszkiewicz@uw.edu.pl Kierownik Zakładu adiunkt
tel: 22 55 20 735 Zakład Egiptologii Zakład Egiptologii
  WO WO
Kutsenko Denys d.kutsenko@uw.edu.pl referent
Studium Europy Wschodniej
WO
Langen dr Katarzyna Małgorzata katarzyna.langen@gmail.com lektor
Wydziałowa Szkoła Języków Wschodnich
WO
Lemieszek mgr inż. Ewa Antonina e.lemieszek@uw.edu.pl specjalista
Administracja Wydziału Orientalistycznego
WO
Lewicka dr hab. Anna Paulina paulina.lewicka@uw.edu.pl profesor uczelni
tel: 22 55 20 343 Katedra Arabistyki i Islamistyki
  WO
Li Wei   lektor
Zakład Sinologii
WO
Li-Piszczek mgr Qian q.li@uw.edu.pl lektor
Zakład Sinologii
WO
Litwin dr hab. Henryk Jan henlit@wp.pl adiunkt
Studium Europy Wschodniej
WO
Łaszkiewicz dr hab. Hubert Mikołaj h.laszkiewicz@uw.edu.pl adiunkt
Studium Europy Wschodniej
WO
Łukaszuk Joanna Marta j.lukaszuk@uw.edu.pl samodzielny referent
Studium Europy Wschodniej
WO
Machut-Mendecka prof. dr hab. Ewa Krystyna e.machut@uw.edu.pl profesor
Zobacz stronę Katedra Arabistyki i Islamistyki
tel: 22 55 20 343 WO
Maciak dr Dariusz Krzysztof d.k.maciak@uw.edu.pl adiunkt
tel: 22 55 22 555 Studium Europy Wschodniej
  WO
Malicki dr h.c mgr Jan j.malicki@uw.edu.pl Kierownik asystent
tel: 22 82 88 075 Studium Europy Wschodniej Studium Europy Wschodniej
  WO WO
Marcinkowski dr hab. Roman r.marcinkowski@uw.edu.pl adiunkt
tel: 22 55 20 518 Zakład Hebraistyki
  WO
Mejor prof. dr hab. Marek m.mejor@uw.edu.pl Kierownik Pracowni profesor
Zobacz stronę Pracownia Studiów nad Buddyzmem Katedra Azji Południowej
tel: 22 82 85 577 WO WO
Mgłosiek mgr Katarzyna k.mglosiek@uw.edu.pl specjalista
tel: 22 55 22 511 Administracja Wydziału Orientalistycznego
  WO
Micgiel dr John Stanley jsm6@columbia.edu adiunkt
Studium Europy Wschodniej
WO
Michalak dr Mirosław Władysław miroslaw.michalak@uw.edu.pl adiunkt
Zakład Iranistyki
WO
Mousleh mgr Abdel Kader a.mousleh@uw.edu.pl lektor
Zobacz stronę Katedra Arabistyki i Islamistyki
tel: 22 55 20 343 WO
Mularska Marta m.mularska@student.uw.edu.pl referent
Administracja Wydziału Orientalistycznego
WO
Musiatewicz mgr Joanna Natalia joanna.musiatewicz@uw.edu.pl asystent
Katedra Arabistyki i Islamistyki
WO
Najbar-Miller dr Justyna Agata j.najbar@uw.edu.pl adiunkt
Zakład Koreanistyki
WO
Nalborczyk dr hab. Agata Irena dr hab. Agata Irena   agata.nalborczyk@uw.edu.pl Kierownik Zakładu profesor uczelni
Zobacz stronę Zakład Islamu Europejskiego Zakład Islamu Europejskiego
tel: 22 55 22 201 tel: 22 82 63 683 WO WO
Nawrocka mgr Monika Joanna mj.nawrocka@uw.edu.pl młodszy bibliotekarz
Biblioteka Wydziału Orientalistycznego
WO
Nazmi mgr Dalia dalia.nazmi@uw.edu.pl lektor
Katedra Arabistyki i Islamistyki
WO
Nowakowska dr Monika m.nowakowska@uw.edu.pl adiunkt
Zobacz stronę Katedra Azji Południowej
  WO
Nowicka mgr Ivonna i.nowicka@uw.edu.pl starszy bibliotekarz
tel: 22 55 20 353 Biblioteka Wydziału Orientalistycznego
  WO
Okoth mgr John Martin j.okoth@uw.edu.pl lektor
Katedra Języków i Kultur Afryki
WO
Pachniak prof. dr hab. Katarzyna k.pachniak@uw.edu.pl profesor
tel: 22 55 20 343 Katedra Arabistyki i Islamistyki
  WO
Pałasz-Rutkowska prof. UW prof. dr hab. Ewa Tatiana e.palasz-rutkowska@uw.edu.pl profesor
Zobacz stronę Katedra Japonistyki
tel: 22 55 20 464 WO
Panah mgr Hedieh Yazdan   lektor
Zakład Iranistyki
WO
Panasiuk dr Michał m.panasiuk@uw.edu.pl adiunkt
Katedra Azji Południowej
WO
Paradowska dr Anna Izabella a.paradowska@uw.edu.pl adiunkt
Zakład Koreanistyki
WO
Pawlak prof. UW prof. dr hab. Nina n.pawlak@uw.edu.pl profesor
tel: 22 55 20 517 Katedra Języków i Kultur Afryki
  WO
Pawłowski dr hab. Józef Juliusz jozef.pawlowski@uw.edu.pl Prodziekan adiunkt
WO Zakład Sinologii
  WO
Piątek mgr Anna a.piatek4@uw.edu.pl asystent
Zakład Hebraistyki
WO
Pinker dr Magdalena Anna m.pinker@uw.edu.pl adiunkt
Zobacz stronę Katedra Arabistyki i Islamistyki
tel: 22 55 20 343 WO
Piotrowska mgr Maria maria.piotrowska@student.uw.edu.pl asystent
Katedra Języków i Kultur Afryki
WO
Piszczek mgr Marek marek.piszczek@uw.edu.pl bibliotekarz
Biblioteka Wydziału Orientalistycznego
WO
Piwowarska mgr Anna a.piwowarska2@uw.edu.pl asystent
Zakład Koreanistyki
WO
Przyborowska Elżbieta   samodzielny referent
Studium Europy Wschodniej
WO
Pytkowska-Jakimczyk mgr Urszula u.pytkowska@gmail.com asystent
Zakład Iranistyki
WO
Radziwon dr Marek Konrad m.radziwon@uw.edu.pl adiunkt
Studium Europy Wschodniej
WO
Ragchaa mgr Byambaa   lektor
Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej
WO
Religa dr Małgorzata Bożena malgorzata.religa@uw.edu.pl adiunkt
tel: 22 55 20 689 Zakład Sinologii
  WO
Rodkiewicz dr Witold w.rodkiewicz@uw.edu.pl adiunkt
Studium Europy Wschodniej
WO
Rodziewicz dr Magdalena mrodziewicz@uw.edu.pl adiunkt
Zakład Iranistyki
WO
Rogala dr Jan Stanisław j.rogala@uw.edu.pl adiunkt
Zobacz stronę Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej
tel: 22 55 20 513 WO
Rokicka dr Weronika Barbara w.rokicka@uw.edu.pl adiunkt
Katedra Azji Południowej
WO
Ronen prof. dr hab. Shoshana ronen@uw.edu.pl profesor
tel: 22 55 20 518 Zakład Hebraistyki
  WO
Rubinkowska-Anioł dr hab. Hanna Dorota h.rubinkowska@uw.edu.pl adiunkt
Katedra Języków i Kultur Afryki
WO
Rynarzewska dr hab. Ewa e.rynarzewska@uw.edu.pl adiunkt
Zakład Koreanistyki
WO
Sahanovich dr hab. Henadz h.sahanovich@uw.edu.pl adiunkt
Studium Europy Wschodniej
WO
Saifullayeu dr Anton a.saifullayeu@uw.edu.pl adiunkt
tel: 22 55 21 888 Studium Europy Wschodniej
  WO
  starszy referent
  Studium Europy Wschodniej
  WO
Sandowicz dr hab. Małgorzata Elżbieta msandowicz@uw.edu.pl Koordynator ds. programu ERASMUS adiunkt
WO Zakład Wschodu Starożytnego
Koordynator ds. ECTS WO
WO  
Semianchuk dr Henadzi h.semianchuk@uw.edu.pl adiunkt
Studium Europy Wschodniej
WO
Servat dr Mir Mansour   adiunkt
Zakład Iranistyki
WO
Shanmuganandam mgr Karthik k.shanmuganand@uw.edu.pl lektor
Katedra Azji Południowej
WO
Shukla dr Sudhanshu Kumar   lektor
Katedra Azji Południowej
WO
Sierakowska-Dyndo prof. dr hab. Jolanta j.sierakowska-dyndo@uw.edu.pl profesor
tel: 22 55 20 353 Zakład Iranistyki
  WO
Skydan mgr Oleksandr   samodzielny referent
Studium Europy Wschodniej
WO
Smalianchuk dr hab. Aliaksandr a.smalianchuk@uw.edu.pl profesor wizytujący
Zobacz stronę Studium Europy Wschodniej
  WO
Smolarska mgr Małgorzata Jolanta m.smolarska@uw.edu.pl specjalista
Studium Europy Wschodniej
WO
Smuga mgr Beata b.smuga2@uw.edu.pl starszy referent
Studium Europy Wschodniej
WO
Sobczak Nina   porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
Obsługa Wydziału Orientalistycznego
WO
Sorkina dr Ina i.sorkina@uw.edu.pl adiunkt
Studium Europy Wschodniej
WO
Sosnowska Jadwiga   porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
Obsługa Wydziału Orientalistycznego
WO
Stanek dr Kamila Barbara k.stanek@uw.edu.pl adiunkt
Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej
WO
specjalista
Administracja Wydziału Orientalistycznego
WO
Starecka dr Katarzyna Violetta k.starecka@uw.edu.pl adiunkt
tel: 22 55 20 464 Katedra Japonistyki
  WO
Stasiak mgr Elżbieta   specjalista
Studium Europy Wschodniej
WO
Stasik prof. dr hab. Danuta Sylwia d.stasik@uw.edu.pl profesor
Zobacz stronę Katedra Azji Południowej
tel: 22 55 20 459 WO
Staszałek Urszula   porządkowa pomieszczeń dydaktycznych
Obsługa Wydziału Orientalistycznego
WO
Sulich-Cowley dr Małgorzata Maria m.sulich@uw.edu.pl starszy asystent
Katedra Azji Południowej
WO
Sulimowicz-Keruth dr Anna Akbike anna.sulimowicz@uw.edu.pl adiunkt
tel: 22 55 20 353 Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej
  WO
Surdykowska-Konieczny dr Sylwia s.surdykowska@uw.edu.pl Kierownik Zakładu adiunkt
tel: 22 55 20 353 Zakład Iranistyki Zakład Iranistyki
  WO WO
Szczerkowska mgr Ewa e.szczerkowska@uw.edu.pl dyrektor administracyjny
tel: 22 55 22 402 Administracja Wydziału Orientalistycznego
  WO
Szpindler mgr Magdalena mszpindler@uw.edu.pl asystent
Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej
WO
Szumska Teresa t.szumska@uw.edu.pl specjalista
Studium Europy Wschodniej
WO
Szydło Klaudia k.szydlo@uw.edu.pl referent
tel: 22 55 20 937 Administracja Wydziału Orientalistycznego
  WO
Śliwczyńska dr hab. Bożena Ewa b.sliwczynska@uw.edu.pl profesor uczelni
tel: 22 55 20 459 Katedra Azji Południowej
  WO
Taracha prof. dr hab. Piotr Andrzej piotr.taracha@uw.edu.pl Dziekan profesor
tel: 22 55 20 439 WO Zakład Wschodu Starożytnego
    WO
Tkachuk mgr Iurii iuriitkachuk@gmail.com starszy referent
Studium Europy Wschodniej
WO
Tokts dr Siarhei s.tokts@uw.edu.pl adiunkt
Studium Europy Wschodniej
WO
Trojanowska mgr Marta Katarzyna mk.trojanowska@uw.edu.pl bibliotekarz
Biblioteka Wydziału Orientalistycznego
WO
Trynkowska dr Anna Maria a.trynkowska@uw.edu.pl adiunkt
tel: 22 55 20 459 Katedra Azji Południowej
  WO
Tułowiecka dr Ewa Joanna Paśnik- ewa.pasnik@uw.edu.pl adiunkt
Zakład Sinologii
WO
Turek dr Aleksandra Antonina a.turek@uw.edu.pl adiunkt
Katedra Azji Południowej
WO
Tuwalska-Napiórkowska dr Lidia Ewa l.napiorkowska@uw.edu.pl adiunkt
Zakład Hebraistyki
WO
Urbański mgr Filip Karol fkurbanski@onet.eu referent
Studium Europy Wschodniej
WO
Uziembło mgr Olgierd Tomasz o.uziemblo@uw.edu.pl asystent
Zakład Sinologii
WO
Vardomatski dr hab. Andrei a.vardomatski@uw.edu.pl adiunkt
Studium Europy Wschodniej
WO
Widy-Behiesse dr Marta Anna m.widy-behiesse@uw.edu.pl Prodziekan ds. studenckich adiunkt
Zobacz stronę WO Zakład Islamu Europejskiego
    WO
Wilanowski-Hilchen dr Jakub j.wilanowski@uw.edu.pl adiunkt
Katedra Azji Południowej
WO
Will dr Izabela Barbara i.will@uw.edu.pl adiunkt
Katedra Języków i Kultur Afryki
WO
Wiśniewska-Singh dr Justyna j.wisniewska@uw.edu.pl adiunkt
tel: 22 55 20 459 Katedra Azji Południowej
  WO
Włodek-Jawłowska dr Ludwika Maria ludwika.wlodek@uw.edu.pl adiunkt
Studium Europy Wschodniej
WO
Wojakowska-Kurowska mgr Anna Stanisława aswojako@uw.edu.pl bibliotekarz
tel: +48 604 061 398 WO
  starszy bibliotekarz
  Biblioteka Wydziału Orientalistycznego
  WO
Wołkowyska Lena l.wolkowyska@uw.edu.pl specjalista
tel: 22 55 22 200 Administracja Wydziału Orientalistycznego
  WO
Wołk-Sore dr Ewa Dorota e.wolk@uw.edu.pl adiunkt
Katedra Języków i Kultur Afryki
WO
Woźniak dr hab. Jacek jacek.wozniak@uw.edu.pl adiunkt
Katedra Azji Południowej
WO
Wójtowicz dr hab. Beata b.wojtowicz@uw.edu.pl Kierownik Katedry adiunkt
Katedra Języków i Kultur Afryki Katedra Języków i Kultur Afryki
WO WO
Wróblewska mgr Małgorzata mwroblewska@uw.edu.pl Kierownik Biblioteki Wydziału bibliotekarz
Biblioteka Wydziału Orientalistycznego Biblioteka Wydziału Orientalistycznego
WO WO
  starszy bibliotekarz
  Biblioteka Wydziału Orientalistycznego
  WO
Wrześniewski Piotr tel: 22 55 20 349 starszy woźny
Obsługa Wydziału Orientalistycznego
WO
Wu mgr Meng-Xin m.wu@uw.edu.pl lektor
Zakład Sinologii
WO
Yamakawa-Zdroik mgr Motoko m.yamakawa-zdr@student.uw.edu.pl lektor
Katedra Japonistyki
WO
Zalewska dr Anna a.zalewska@uw.edu.pl adiunkt
Katedra Japonistyki
WO
Zastawna-Templin dr Agnieszka a.zastawna@uw.edu.pl adiunkt
tel: 22 55 20 353 Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej
  WO
Zasztowt prof. dr hab. Leszek Olgierd zasztowtles@uw.edu.pl profesor
Zobacz stronę Studium Europy Wschodniej
tel: +48 502 095 298 tel: 22 55 22 555 WO
Zasztowt dr Konrad Olgierd k.zasztowt@uw.edu.pl adiunkt
Zobacz stronę Zakład Islamu Europejskiego
tel: +48 698 292 658 WO
Zeman mgr Monika m.zeman@uw.edu.pl specjalista
tel: 22 55 24 052 Administracja Wydziału Orientalistycznego
  WO
Zieliński Paweł   portier
Obsługa Wydziału Orientalistycznego
WO
Zvyagina mgr Olexandra sashazvyagina@gmail.com referent
tel: +48 570 296 174 Studium Europy Wschodniej
  WO
Żbikowski prof. dr hab. Andrzej azbikowski@jhi.pl profesor
Studium Europy Wschodniej
WO