Pracownicy WO

 

lp Dane osobowe Dane kontaktowe Zatrudnienie
1.         dr Ashenafi Yonas Abebe wykładowca

Katedra Języków i Kultur Afryki

 

2.         dr Angelika Magdalena Adamczyk aadamczyk@uw.edu.pl adiunkt

Zakład Hebraistyki

 

3.         dr Nargiz Akhundova adiunkt

Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej

 

4.         dr Zuzanna Augustyniak z.augustyniak@uw.edu.pl adiunkt

Katedra Języków i Kultur Afryki

 

bibliotekarz

 

5.         Bogusław Stefan Baca boguslaw.baca@adm.uw.edu.pl
tel: 22 55 20 219
kierownik obiektu dydaktycznego

Administracja Wydziału Orientalistycznego

 

kierownik samodzielnej sekcji

Administracja Budynku Karowa 20

Biuro Gospodarcze

Pion Kanclerza UW

6.         mgr Piotr Bachtin piotr.bachtin@gmail.com asystent

Zakład Iranistyki

 

7.         mgr Adam Andrzej Balcer balceradam@gmail.com asystent

Studium Europy Wschodniej

 

8.         dr hab. Piotr Michał Balcerowicz piotrbalcerowicz1@gmail.com
Zobacz stronę
tel: 22 55 20 459
profesor nadzwyczajny UW

Katedra Azji Południowej

 

9.         dr hab. Marek Ireneusz Baraniak mbar04@wp.pl adiunkt (hab.)

Zakład Hebraistyki

 

10.     Iwona Danuta Bartoś tel: 22 55 20 858 starszy magazynier biblioteczny

Biblioteka Wydziału Orientalistycznego

 

11.     mgr Iwona Bebrysz iwona.bebrysz@uw.edu.pl bibliotekarz

Biblioteka Wydziału Orientalistycznego

 

12.     Anna Maria Bengsz anna.bengsz@uw.edu.pl
tel: 22 55 22 200
specjalista

Administracja Wydziału Orientalistycznego

 

13.     Monika Bień usagi01@poczta.onet.pl młodszy bibliotekarz

Biblioteka Wydziału Orientalistycznego

 

14.     dr Irena Elżbieta Bilińska ir.bilinska@gmail.com adiunkt

Studium Europy Wschodniej

 

15.     dr Sabina Brakoniecka s.brakoniecka@uw.edu.pl asystent

Katedra Języków i Kultur Afryki

 

16.     mgr Diana Brutyan specjalista

Studium Europy Wschodniej

 

17.     mgr Andrzej Tadeusz Buczyński a.buczynski@uw.edu.pl
tel: 22 55 20 916
specjalista

Studium Europy Wschodniej

 

18.     dr Andrei Charniakevich jendrus@tut.by adiunkt

Studium Europy Wschodniej

 

19.     dr Thupten Kunga Chashab k.chashab@uw.edu.pl
tel: 22 55 20 513
starszy wykładowca (dr)

Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej

 

20.     mgr Magdalena Joanna Chludzińska mjchludzinska@student.uw.edu.pl referent

Studium Europy Wschodniej

 

21.     dr Jeong In Choi jeongin1001@gmail.com starszy wykładowca (dr)

Zakład Koreanistyki

 

22.     mgr Dariusz Stanisław Cichocki dariusz.cichocki@uw.edu.pl
tel: 22 55 20 353
wykładowca

Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej

 

23.     dr Włodzimierz Michał Cieciura w.cieciura@uw.edu.pl adiunkt

Zakład Sinologii

 

24.     Jarosław Jan Ciołek j.ciolek@uw.edu.pl specjalista informatyk

 

25.     prof. dr hab. Janusz Antoni Danecki janusz.danecki@uw.edu.pl
Zobacz stronę
tel: 22 55 20 343
profesor zwyczajny

Katedra Arabistyki i Islamistyki

 

26.     mgr Nadzieja Dejneka nadziejad@interia.pl lektor

Wydziałowa Szkoła Języków Wschodnich

 

27.     prof. dr hab. Marek Marian Dziekan mmdziekan@uw.edu.pl
tel: +48 601 354 265 tel: 22 55 20 343
profesor nadzwyczajny

Katedra Arabistyki i Islamistyki

 

28.     mgr Piotr Jakub Elwertowski p.elwertowski@student.uw.edu.pl samodzielny referent

Studium Europy Wschodniej

 

29.     dr hab. Ozturk Emiroglu o.emiroglu@uw.edu.pl adiunkt (hab.)

Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej

 

30.     Teresa Gaszyńska porządkowa pomieszczeń dydaktycznych

Obsługa Wydziału Orientalistycznego

 

31.     dr Tadeusz Gawin adiunkt naukowy

Studium Europy Wschodniej

 

32.     dr Marzena Dorota Godzińska m.godzinska@uw.edu.pl starszy wykładowca (dr)

Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej

 

33.     mgr Marek Maria Gołkowski samodzielny referent

Studium Europy Wschodniej

 

34.     mgr Ewa Górecka ewagorecka@uw.edu.pl specjalista

Administracja Wydziału Orientalistycznego

 

35.     dr Jędrzej Greń jedrzej.gren@uw.edu.pl adiunkt

Katedra Japonistyki

 

36.     dr hab. Marcin Wojciech Grodzki marcin.grodzki@uw.edu.pl adiunkt (hab.)

Katedra Arabistyki i Islamistyki

 

37.     mgr Aleksandra Gryźlak a.gryzlak@uw.edu.pl specjalista

Studium Europy Wschodniej

  Koordynator ds. mobilności

38.     dr Rigels Halili adiunkt

Studium Europy Wschodniej

 

39.     dr hab. Aleksandra Hnatiuk a.hnatiuk@uw.edu.pl profesor nadzwyczajny UW

Studium Europy Wschodniej

 

40.     Mirosława Magdalena Jagiełło portier

Obsługa Wydziału Orientalistycznego

 

41.     dr Zofia Maria Jakubów zofia.jakubow@uw.edu.pl asystent

Zakład Sinologii

 

42.     dr Hatif Janabi hjanabi@uw.edu.pl
tel: 22 55 20 343
starszy wykładowca (dr)

Katedra Arabistyki i Islamistyki

 

43.     dr Stanisław Adam Jaśkowski s.jaskowski@uw.edu.pl adiunkt

Zakład Iranistyki

 

44.     dr hab. Kazimierz Aleksander Jurczak kajurczak@uw.edu.pl adiunkt (hab.)

Studium Europy Wschodniej

 

45.     prof. dr hab. Joanna Jurewicz j.jurewicz@uw.edu.pl
tel: 22 55 20 459
profesor nadzwyczajny UW

Katedra Azji Południowej

  Kierownik Studiów Doktoranckich

46.     dr hab. Irena Stefania Kałużyńska prof. UW i.kaluzynska@uw.edu.pl
tel: 22 55 20 689
profesor nadzwyczajny UW

Zakład Sinologii

 

47.     mgr Magdalena Kamińska m.kaminska7@uw.edu.pl starszy referent

Studium Europy Wschodniej

 

48.     dr Magdalena Maria Kapełuś m.kapelus@uw.edu.pl
tel: 22 55 20 439
młodszy bibliotekarz

Biblioteka Wydziału Orientalistycznego

 

49.     mgr Nilüfer Karadavut lektor

Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej

 

50.     mgr Yoko Fujii Karpoluk yoko.0426@hotmail.co.jp lektor

Katedra Japonistyki

 

51.     prof. dr hab. Lidia Maria Kasarełło lidia.kasarello@uw.edu.pl
tel: 22 55 20 689
profesor nadzwyczajny

Zakład Sinologii

 

52.     mgr Tatsiana Kasataya asystent naukowy

Studium Europy Wschodniej

 

53.     dr Georges Kass georges.kass@uw.edu.pl
Zobacz stronę
tel: +48 668 162 620 tel: 22 55 22 343
starszy wykładowca (dr)

Zakład Islamu Europejskiego

 

54.     dr Shahla Kazimova shahla.kazimova@uw.edu.pl
tel: 22 55 20 963
adiunkt

Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej

 

55.     dr David Kolbaia d.kolbaia@uw.edu.pl starszy wykładowca (dr)

Studium Europy Wschodniej

 

56.     dr Edyta Małgorzata Kopp edyta.kopp@uw.edu.pl
tel: 22 55 20 735
adiunkt

Zakład Egiptologii

 

57.     mgr Inga Maria Kotańska i.kotanska@uw.edu.pl
Zobacz stronę
tel: +48 482 255 20937
wykładowca

Studium Europy Wschodniej

  Koordynator ds. ECTS

Pełnomocnik ds. USOS

 

58.     mgr Anna Agnieszka Kowal a.kowal@student.uw.edu.pl młodszy bibliotekarz

 

59.     dr Paweł Robert Kowal adiunkt

Studium Europy Wschodniej

 

60.     dr hab. Mariusz Kowalski prof. IGiPZ PAN mar.kow@twarda.pan.pl adiunkt (hab.)

Studium Europy Wschodniej

 

61.     mgr Kamila Kozioł kamila.koziol@student.uw.edu.pl wykładowca

Zakład Koreanistyki

 

62.     mgr Maria Kozłowska m.kozlowska@uw.edu.pl
tel: 22 55 20 513 tel: 22 55 20 353
kustosz

Biblioteka Wydziału Orientalistycznego

 

63.     prof. dr hab. Agnieszka Helena Kozyra prof. UW a.kozyra@uw.edu.pl
tel: 22 55 20 464
profesor nadzwyczajny

Katedra Japonistyki

  Kierownik Katedry

64.     dr hab. Aliaksandr Krautsevich a.krautsevich@uw.edu.pl profesor wizytujący

Studium Europy Wschodniej

 

65.     dr Marcin Konrad Krawczuk mkrawczuk@uw.edu.pl
tel: 22 55 20 517
adiunkt

Katedra Języków i Kultur Afryki

 

kustosz

Oddział Wydawnictw Ciągłych

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie (BUW)

66.     mgr Beata Monika Kryśkiewicz b.kryskiewicz@adm.uw.edu.pl
tel: 22 55 24 053 tel: 22 55 24 208
specjalista

Administracja Wydziału Orientalistycznego

 

starszy specjalista

Sekcja Obsługi Krajowych Programów Badawczych

Biuro Obsługi Badań

Pion Prorektora ds. Naukowych

67.     Irena Kryśkiewicz i.kryskiewicz@uw.edu.pl starszy specjalista

Administracja Wydziału Orientalistycznego

 

68.     dr Adam Kryszeń adam.kryszen@uw.edu.pl adiunkt

Zakład Wschodu Starożytnego

 

69.     dr hab. Beata Barbara Kubiak Ho-Chi b.kubiakhochi@uw.edu.pl
tel: 22 55 20 464
profesor nadzwyczajny UW

Katedra Japonistyki

 

70.     inż. Agnieszka Kulka a.kulka@uw.edu.pl
tel: 22 55 20 349
starszy specjalista

Administracja Wydziału Orientalistycznego

 

71.     dr hab. Kamil Omar Kuraszkiewicz k.o.kuraszkiewicz@uw.edu.pl
tel: 22 55 20 735
adiunkt (hab.)

Zakład Egiptologii

  Kierownik Zakładu

72.     mgr Ihar Kuzminich asystent naukowy

Studium Europy Wschodniej

 

73.     dr Katarzyna Małgorzata Langen katarzyna.langen@gmail.com lektor

Wydziałowa Szkoła Języków Wschodnich

 

74.     dr Karolina Janina Łaszewska adiunkt

Katedra Azji Południowej

 

75.     dr hab. Hubert Mikołaj Łaszkiewicz hubla@kul.lublin.pl adiunkt (hab.)

Studium Europy Wschodniej

 

76.     mgr inż. Ewa Antonina Lemieszek e.lemieszek@uw.edu.pl specjalista

Administracja Wydziału Orientalistycznego

 

77.     dr hab. Anna Paulina Lewicka paulina.lewicka@uw.edu.pl
tel: 22 55 20 343
profesor nadzwyczajny UW

Katedra Arabistyki i Islamistyki

 

78.     dr hab. Henryk Jan Litwin adiunkt (hab.)

Studium Europy Wschodniej

 

79.     mgr Urszula Maria Mach-Bryson u.mach-bryson@uw.edu.pl asystent

Katedra Japonistyki

 

lektor

Katedra Japonistyki

 

80.     dr Dariusz Krzysztof Maciak d.k.maciak@uw.edu.pl
tel: 22 55 22 555
starszy wykładowca (dr)

Studium Europy Wschodniej

 

81.     mgr Jan Malicki dr h.c j.malicki@uw.edu.pl
tel: 22 82 88 075
asystent naukowy

Studium Europy Wschodniej

  Kierownik

82.     dr hab. Roman Marcinkowski r.marcinkowski@uw.edu.pl
tel: 22 55 20 518
adiunkt (hab.)

Zakład Hebraistyki

 

83.     prof. dr hab. Marek Mejor m.mejor@uw.edu.pl
Zobacz stronę
tel: 22 82 85 577
profesor zwyczajny

Katedra Azji Południowej

  Kierownik Pracowni Studiów nad Buddyzmem

 

84.     prof. dr hab. Ewa Krystyna Machut-Mendecka e.machut@uw.edu.pl
Zobacz stronę
tel: 22 55 20 343
profesor zwyczajny

Katedra Arabistyki i Islamistyki

 

85.     mgr Katarzyna Mgłosiek k.mglosiek@uw.edu.pl
tel: 22 55 22 511
specjalista

Administracja Wydziału Orientalistycznego

 

86.     dr John Stanley Micgiel jsm6@columbia.edu adiunkt

Studium Europy Wschodniej

 

87.     dr Mirosław Władysław Michalak miroslaw.michalak@uw.edu.pl adiunkt

Zakład Iranistyki

 

88.     mgr Abdel Kader Mousleh a.mousleh@uw.edu.pl
Zobacz stronę
tel: 22 55 20 343
lektor

Katedra Arabistyki i Islamistyki

 

89.     dr Justyna Agata Najbar-Miller j.najbar@uw.edu.pl adiunkt

Zakład Koreanistyki

 

90.     dr hab. Agata Irena Nalborczyk agata.nalborczyk@uw.edu.pl
Zobacz stronę
tel: 22 55 22 201 tel: 22 82 63 683
adiunkt (hab.)

Zakład Islamu Europejskiego

  Kierownik Zakładu

91.     dr hab. Iwona Elżbieta Kordzińska-Nawrocka i.nawrocka@uw.edu.pl
tel: 22 82 63 457
adiunkt (hab.)

Katedra Japonistyki

 

92.     mgr Dalia Nazmi lektor

Katedra Arabistyki i Islamistyki

 

93.     dr Monika Nowakowska m.nowakowska@uw.edu.pl
Zobacz stronę
starszy wykładowca (dr)

Katedra Azji Południowej

 

94.     mgr Ivonna Nowicka i.nowicka@uw.edu.pl
tel: 22 55 20 353
starszy bibliotekarz

Biblioteka Wydziału Orientalistycznego

 

95.     mgr John Martin Okoth j.okoth@uw.edu.pl lektor

Katedra Języków i Kultur Afryki

 

96.     prof. dr hab. Katarzyna Pachniak k.pachniak@uw.edu.pl
tel: 22 55 20 343
profesor nadzwyczajny

Katedra Arabistyki i Islamistyki

 

97.     dr Michał Panasiuk biral79@yahoo.com adiunkt

Katedra Azji Południowej

 

98.     dr Anna Izabella Paradowska a.paradowska@uw.edu.pl starszy wykładowca (dr)

Zakład Koreanistyki

 

99.     prof. dr hab. Nina Pawlak prof. UW n.pawlak@uw.edu.pl
tel: 22 55 20 517
profesor nadzwyczajny

Katedra Języków i Kultur Afryki

 

100.           dr hab. Józef Juliusz Pawłowski jozef.pawlowski@uw.edu.pl adiunkt (hab.)

Zakład Sinologii

  Prodziekan

101.           mgr Anna Piątek ankapiatek@o2.pl wykładowca

Zakład Hebraistyki

 

102.           dr Magdalena Anna Pinker m.pinker@uw.edu.pl
Zobacz stronę
tel: 22 55 20 343
adiunkt

Katedra Arabistyki i Islamistyki

 

103.           mgr Maria Piotrowska maria.piotrowska@student.uw.edu.pl asystent

Katedra Języków i Kultur Afryki

 

104.           mgr Marek Piszczek marek.piszczek@uw.edu.pl bibliotekarz

Biblioteka Wydziału Orientalistycznego

 

105.           mgr Qian Li-Piszczek q.li@uw.edu.pl lektor

Zakład Sinologii

 

106.           Elżbieta Przyborowska samodzielny referent

Studium Europy Wschodniej

 

107.           dr Shinobu Kaiho-Przybylska s.kaiho-przybylska@uw.edu.pl wykładowca

Katedra Japonistyki

 

108.           mgr Urszula Pytkowska-Jakimczyk u.pytkowska@gmail.com asystent

Zakład Iranistyki

 

109.           dr Marek Konrad Radziwon adiunkt

Studium Europy Wschodniej

 

110.           mgr Byambaa Ragchaa lektor

Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej

111.           dr Małgorzata Bożena Religa malgorzata.religa@uw.edu.pl
tel: 22 55 20 689
starszy wykładowca (dr)

Zakład Sinologii

112.           dr Witold Rodkiewicz witolrod@osw.waw.pl adiunkt

Studium Europy Wschodniej

113.           dr Magdalena Rodziewicz mrodziewicz@uw.edu.pl adiunkt

Zakład Iranistyki

114.           dr Jan Stanisław Rogala j.rogala@uw.edu.pl
Zobacz stronę
tel: 22 55 20 513
starszy wykładowca (dr)

Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej

115.           dr Weronika Barbara Rokicka wero_r@yahoo.com adiunkt

Katedra Azji Południowej

116.           prof. dr hab. Shoshana Ronen ronen@uw.edu.pl
tel: 22 55 20 518
profesor nadzwyczajny UW

Zakład Hebraistyki

117.           dr hab. Hanna Dorota Rubinkowska-Anioł h.rubinkowska@uw.edu.pl adiunkt (hab.)

Katedra Języków i Kultur Afryki

118.           mgr Marta Paulina Dudzik-Rudkowska martadudzik@wp.pl lektor

Zakład Hebraistyki

młodszy bibliotekarz

119.           prof. dr hab. Ewa Tatiana Pałasz-Rutkowska prof. UW e.palasz-rutkowska@uw.edu.pl
Zobacz stronę
tel: 22 55 20 464
profesor nadzwyczajny

Katedra Japonistyki

120.           dr hab. Olga Zofia Drewnowska-Rymarz o.drewnowska@uw.edu.pl
tel: 22 55 20 439
adiunkt (hab.)

Zakład Wschodu Starożytnego

121.           dr hab. Ewa Rynarzewska e.rynarzewska@uw.edu.pl
tel: 22 82 75 604
adiunkt (hab.)

Zakład Koreanistyki

 

122.           dr hab. Henadz Sahanovich h.sahanovich@uw.edu.pl adiunkt (hab.)

Studium Europy Wschodniej

123.           mgr Anton Saifullayeu antosaif@gmail.com
tel: 22 55 21 888
starszy referent

Studium Europy Wschodniej

124.           dr hab. Małgorzata Elżbieta Sandowicz msandowicz@uw.edu.pl adiunkt (hab.)

Zakład Wschodu Starożytnego

125.           dr Henadzi Semianchuk h.semianchuk@uw.edu.pl adiunkt

Studium Europy Wschodniej

126.           dr Mir Mansour Servat adiunkt

Zakład Iranistyki

127.           dr Sudhanshu Shukla lektor

Katedra Azji Południowej

128.           prof. dr hab. Jolanta Sierakowska-Dyndo j.sierakowska-dyndo@uw.edu.pl
tel: 22 55 20 353
profesor zwyczajny

Zakład Iranistyki

129.           dr hab. Ewa Grażyna Siwierska e.g.siwierska@uw.edu.pl
tel: 22 55 20 517
adiunkt (hab.)

Katedra Języków i Kultur Afryki

130.           mgr Oleksandr Skydan samodzielny referent

Studium Europy Wschodniej

131.           dr hab. Bożena Ewa Śliwczyńska b.sliwczynska@uw.edu.pl
tel: 22 55 20 459
profesor nadzwyczajny UW

Katedra Azji Południowej

132.           dr hab. Aliaksandr Smalianchuk Zobacz stronę profesor wizytujący

Studium Europy Wschodniej

133.           mgr Beata Smuga b.smuga2@uw.edu.pl starszy referent

Studium Europy Wschodniej

134.           Nina Sobczak porządkowa pomieszczeń dydaktycznych

Obsługa Wydziału Orientalistycznego

135.           dr Ina Sorkina adiunkt

Studium Europy Wschodniej

136.           Jadwiga Sosnowska porządkowa pomieszczeń dydaktycznych

Obsługa Wydziału Orientalistycznego

137.           Łukasz Sosnowski starszy portier

Obsługa Wydziału Orientalistycznego

138.           dr Kamila Barbara Stanek k.stanek@uw.edu.pl adiunkt

Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej

 

specjalista

Administracja Wydziału Orientalistycznego

139.           dr Katarzyna Violetta Starecka k.starecka@uw.edu.pl
tel: 22 55 20 464
starszy wykładowca (dr)

Katedra Japonistyki

140.           dr hab. Agata Bareja-Starzyńska a.bareja-starzynska@uw.edu.pl
tel: 22 55 20 513
adiunkt (hab.)

Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej

Kierownik Zakładu

141.           mgr Elżbieta Stasiak specjalista

Studium Europy Wschodniej

142.           prof. dr hab. Danuta Sylwia Stasik d.stasik@uw.edu.pl
Zobacz stronę
tel: 22 55 20 459
profesor zwyczajny

Katedra Azji Południowej

143.           Urszula Staszałek porządkowa pomieszczeń dydaktycznych

Obsługa Wydziału Orientalistycznego

144.           dr Małgorzata Maria Sulich-Cowley m.sulich@uw.edu.pl asystent naukowy

Katedra Azji Południowej

145.           dr Anna Akbike Sulimowicz-Keruth anna.sulimowicz@uw.edu.pl
tel: 22 55 20 353
adiunkt

Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej

146.           dr Sylwia Surdykowska-Konieczny s.surdykowska@uw.edu.pl
tel: 22 55 20 353
starszy wykładowca (dr)

Zakład Iranistyki

Kierownik Zakładu

147.           mgr Józefina Maria Święcicka j.swiecicka@uw.edu.pl starszy referent

Administracja Wydziału Orientalistycznego

148.           mgr Ewa Szczerkowska e.szczerkowska@uw.edu.pl
tel: 22 55 22 402
kierownik dziekanatu

Administracja Wydziału Orientalistycznego

149.           dr hab. Iwona Ewa Kraska-Szlenk i.kraska@uw.edu.pl
tel: 22 55 20 517
adiunkt (hab.)

Katedra Języków i Kultur Afryki

Kierownik Katedry

150.           mgr Magdalena Zofia Szpindler mszpindler@uw.edu.pl młodszy bibliotekarz
151.           Teresa Szumska specjalista

Studium Europy Wschodniej

152.           dr hab. Małgorzata Anna Szupejko adiunkt (hab.)

Katedra Języków i Kultur Afryki

153.           prof. dr hab. Piotr Andrzej Taracha piotr.taracha@uw.edu.pl
tel: 22 55 20 439
profesor nadzwyczajny

Zakład Wschodu Starożytnego

 Dziekan

154.           mgr Iurii Tkachuk starszy referent

Studium Europy Wschodniej

155.           dr Siarhei Tokts s.tokts@uw.edu.pl adiunkt

Studium Europy Wschodniej

156.           mgr Marta Katarzyna Trojanowska marta@trojanowska.net bibliotekarz

Biblioteka Wydziału Orientalistycznego

157.           dr Anna Maria Trynkowska a.trynkowska@uw.edu.pl
tel: 22 55 20 459
starszy wykładowca (dr)

Katedra Azji Południowej

158.           dr hab. Jerzy Tulisow j.tulisow@uw.edu.pl
tel: 22 55 20 513
adiunkt (hab.)

Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej

159.           dr Ewa Joanna Paśnik-Tułowiecka ewa.pasnik@uw.edu.pl adiunkt

Zakład Sinologii

160.           dr Aleksandra Antonina Turek a.turek@uw.edu.pl adiunkt

Katedra Azji Południowej

Koordynator ds. programu ERASMUS Koordynator ds. ECTS

161.           dr Lidia Ewa Tuwalska-Napiórkowska l.napiorkowska@uw.edu.pl adiunkt

Zakład Hebraistyki

162.           Anna Tyszkiewicz anna.tyszkiewicz@uw.edu.pl specjalista

Administracja Wydziału Orientalistycznego

163.           mgr Olgierd Tomasz Uziembło olgierduziemblo@chinapoland.com asystent

Zakład Sinologii

164.           dr hab. Andrei Vardomatski petrogradov23@yahoo.com profesor wizytujący

Studium Europy Wschodniej

165.           mgr Oksana Velyka velykaja@yahoo.com lektor

Wydziałowa Szkoła Języków Wschodnich

166.           dr Marcin Michał Wakar samodzielny referent

Studium Europy Wschodniej

167.           mgr Yingying Wang lektor

Zakład Sinologii

168.           mgr Anna Diniejko-Wąs ae.diniejko2@student.uw.edu.pl wykładowca

Zakład Koreanistyki

169.           dr Marta Anna Widy-Behiesse m.widy-behiesse@uw.edu.pl
Zobacz stronę
adiunkt

Zakład Islamu Europejskiego

 Prodziekan

170.           dr Jakub Wilanowski-Hilchen j.wilanowski@uw.edu.pl adiunkt

Katedra Azji Południowej

171.           dr Izabela Barbara Will i.will@uw.edu.pl adiunkt

Katedra Języków i Kultur Afryki

172.           dr Justyna Wiśniewska-Singh j.wisniewska@uw.edu.pl
tel: 22 55 20 459
adiunkt

Katedra Azji Południowej

bibliotekarz

173.           dr Ludwika Maria Włodek-Jawłowska ludwika.wlodek@uw.edu.pl adiunkt

Studium Europy Wschodniej

174.           mgr Anna Stanisława Wojakowska-Kurowska aswojako@uw.edu.pl bibliotekarz
175.           mgr Aleksander Adam Wójcicki alekwojcicki@gmail.com referent

Studium Europy Wschodniej

176.           mgr Olga Deszko-Wojciechowska odeszko@wp.pl
tel: 22 55 20 937 tel: +48 501 151 568
lektor

Wydziałowa Szkoła Języków Wschodnich

177.           dr hab. Beata Wójtowicz b.wojtowicz@uw.edu.pl starszy wykładowca (dr)

Katedra Języków i Kultur Afryki

178.           dr Ewa Dorota Wołk-Sore e.wolk@uw.edu.pl adiunkt

Katedra Języków i Kultur Afryki

179.           Lena Wołkowyska l.wolkowyska@uw.edu.pl
tel: 22 55 24 052
specjalista

Administracja Wydziału Orientalistycznego

180.           dr Jacek Woźniak jacek.wozniak@uw.edu.pl starszy wykładowca (dr)

Katedra Azji Południowej

181.           mgr Małgorzata Wróblewska mwroblewska@uw.edu.pl bibliotekarz

Biblioteka Wydziału Orientalistycznego

182.           Piotr Wrześniewski tel: 22 55 20 349 starszy woźny

Obsługa Wydziału Orientalistycznego

183.           mgr Hedieh Yazdan Panah lektor

Zakład Iranistyki

184.           dr Anna Zalewska a.zalewska@uw.edu.pl adiunkt

Katedra Japonistyki

185.           dr Agnieszka Zastawna-Templin a.zastawna@uw.edu.pl
tel: 22 55 20 353
starszy wykładowca (dr)

Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej

186.           dr Konrad Olgierd Zasztowt k.zasztowt@uw.edu.pl
Zobacz stronę
tel: +48 698 292 658
adiunkt

Zakład Islamu Europejskiego

187.           prof. dr hab. Leszek Olgierd Zasztowt lzasztowt@uw.edu.pl
Zobacz stronę
tel: +48 502 095 298 tel: 22 55 22 555
profesor nadzwyczajny

Studium Europy Wschodniej

188.           prof. dr hab. Andrzej Żbikowski azbikowski@jhi.pl profesor nadzwyczajny

Studium Europy Wschodniej

189.           mgr Monika Zeman m.zeman@uw.edu.pl
tel: 22 55 24 052
specjalista

Administracja Wydziału Orientalistycznego

190.           mgr Borui Zheng lektor

Zakład Sinologii

191.           mgr Aleksandra Zielińska wyklady.studium@uw.edu.pl
Zobacz stronę
lektor

Wydziałowa Szkoła Języków Wschodnich

 

Stan na dzień: 8 marca 2019

 

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.