Pracownicy WO

 

Dane osobowe Dane kontaktowe Zatrudnienie
dr Angelika Magdalena Adamczyk aadamczyk@uw.edu.pl adiunkt

Zakład Hebraistyki

dr Andrzej Ananicz andrzej.ananicz@uw.edu.pl starszy wykładowca (dr)

Studium Europy Wschodniej

dr Makonnen Asfaw masfaw@uw.edu.pl
tel: 22 55 20 517
starszy wykładowca (dr)

Katedra Języków i Kultur Afryki

mgr Zuzanna Augustyniak z.augustyniak@uw.edu.pl asystent

Katedra Języków i Kultur Afryki

 

młodszy bibliotekarz

Bogusław Stefan Baca tel: 22 55 20 219 kierownik obiektu dydaktycznego

Administracja Wydziału Orientalistycznego

dr hab. Piotr Michał Balcerowicz piotrbalcerowicz1@gmail.com
Zobacz stronę
tel: 22 55 20 459
profesor nadzwyczajny

Katedra Azji Południowej

dr hab. Marek Ireneusz Baraniak mbar04@wp.pl adiunkt

Zakład Hebraistyki

Iwona Danuta Bartoś tel: 22 55 20 858 starszy magazynier biblioteczny

Biblioteka Wydziału Orientalistycznego

Anna Maria Bengsz anna.bengsz@uw.edu.pl
tel: 22 55 22 200
specjalista

Administracja Wydziału Orientalistycznego

Monika Bień usagi01@poczta.onet.pl młodszy bibliotekarz

Biblioteka Wydziału Orientalistycznego

dr Irena Elżbieta Bilińska ir.bilinska@gmail.com adiunkt

Studium Europy Wschodniej

mgr Diana Brutyan specjalista

Studium Europy Wschodniej

mgr Andrzej Tadeusz Buczyński a.buczynski@uw.edu.pl
tel: 22 55 20 916
specjalista

Studium Europy Wschodniej

prof. dr hab. Maria Krzysztof Byrski m.k.byrski@uw.edu.pl
tel: 22 55 22 206
profesor nadzwyczajny

Katedra Azji Południowej

dr Andrei Charniakevich profesor wizytujący

Studium Europy Wschodniej

dr Thupten Kunga Chashab k.chashab@uw.edu.pl
tel: 22 55 20 513
adiunkt
mgr Magdalena Joanna Chludzińska mjchludzinska@student.uw.edu.pl referent

Studium Europy Wschodniej

dr Jeong In Choi jeongin1001@gmail.com lektor

Katedra Japonistyki

mgr Dariusz Stanisław Cichocki dariusz.cichocki@uw.edu.pl
tel: 22 55 20 353
wykładowca

Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej

dr Włodzimierz Michał Cieciura w.cieciura@uw.edu.pl adiunkt

Zakład Sinologii

Jarosław Jan Ciołek j.ciolek@uw.edu.pl specjalista informatyk
Informatyk WO nie zajmuje się USOS-em studenckim!
prof. dr hab. Janusz Antoni Danecki janusz.danecki@uw.edu.pl
Zobacz stronę
tel: 22 55 20 343
profesor zwyczajny

Katedra Arabistyki i Islamistyki

prof. dr hab. Marek Marian Dziekan mmdziekan@uw.edu.pl
tel: 22 55 20 343 tel: +48 601 354 265
profesor wizytujący

Katedra Arabistyki i Islamistyki

dr hab. Ozturk Emiroglu o.emiroglu@uw.edu.pl
tel: 22 55 20 353
adiunkt

Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej

dr hab. Izabela Maria Ephal i.jaruzelska@uw.edu.pl
tel: 22 55 20 518
profesor nadzwyczajny

Zakład Hebraistyki

Teresa Gaszyńska porządkowa pomieszczeń dydaktycznych

Obsługa Wydziału Orientalistycznego

dr Tadeusz Gawin adiunkt naukowy

Studium Europy Wschodniej

dr Marzena Dorota Godzińska m.godzinska@uw.edu.pl adiunkt
dr hab. Stanisław Godziński prof. UW s.godzinski@uw.edu.pl
tel: 22 55 20 513
profesor nadzwyczajny

Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej

prof. dr hab. Barbara Grabowska b.grabowska@uw.edu.pl
tel: 22 55 20 459
profesor nadzwyczajny

Katedra Azji Południowej

dr Jędrzej Greń jedrzej.gren@uw.edu.pl asystent

Katedra Japonistyki

dr Marcin Wojciech Grodzki marcin.grodzki@uw.edu.pl adiunkt

Katedra Arabistyki i Islamistyki

mgr Aleksandra Gryźlak a.gryzlak@uw.edu.pl specjalista

Studium Europy Wschodniej

dr Rigels Halili tel: 22 55 20 963 adiunkt

Studium Europy Wschodniej

dr Saeed Hesampour lektor

Zakład Iranistyki

dr hab. Aleksandra Hnatiuk ola.hnatiuk@gmail.com
tel: 22 82 80 284
adiunkt

Studium Europy Wschodniej

dr Marcin Jan Jacoby marcin.jacoby@uw.edu.pl adiunkt

Zakład Sinologii

dr Hatif Janabi hjanabi@uw.edu.pl
tel: 22 55 20 343
starszy wykładowca (dr)

Katedra Arabistyki i Islamistyki

Kalasania Agnieszka Janiszewska tel: 22 55 20 471 starszy pedel

Obsługa Wydziału Orientalistycznego

dr Stanisław Adam Jaśkowski stanislaw_jaskowski@o2.pl adiunkt

Zakład Iranistyki

mgr Aleksander Ładysław Jelski tel: 22 55 20 858 kustosz

Biblioteka Wydziału Orientalistycznego

dr hab. Joanna Jurewicz j.jurewicz@uw.edu.pl
tel: 22 55 20 459
profesor nadzwyczajny

Katedra Azji Południowej

dr hab. Joanna Maria Gierowska-Kałłaur j.gierowska-kallaur@uw.edu.pl adiunkt

Studium Europy Wschodniej

dr hab. Irena Stefania Kałużyńska prof. UW i.kaluzynska@uw.edu.pl
tel: 22 55 20 689
profesor nadzwyczajny

Zakład Sinologii

mgr Magdalena Kamińska starszy referent

Studium Europy Wschodniej

dr Magdalena Maria Kapełuś m.kapelus@uw.edu.pl
tel: 22 55 20 439
młodszy bibliotekarz

Biblioteka Wydziału Orientalistycznego

mgr Yoko Fujii Karpoluk yoko.0426@hotmail.co.jp lektor

Katedra Japonistyki

prof. dr hab. Lidia Maria Kasarełło lidia.kasarello@uw.edu.pl
tel: 22 55 20 689
profesor nadzwyczajny

Zakład Sinologii

mgr Tatsiana Kasataya asystent naukowy

Studium Europy Wschodniej

dr Georges Kass georges.kass@uw.edu.pl
Zobacz stronę
tel: 22 55 22 343 tel: +48 668 162 620
starszy wykładowca (dr)

Zakład Islamu Europejskiego

dr Shahla Kazimova shahla.kazimova@uw.edu.pl
tel: 22 55 20 963
adiunkt

Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej

dr David Kolbaia d.kolbaia@uw.edu.pl adiunkt

Studium Europy Wschodniej

dr Edyta Małgorzata Kopp edyta.kopp@uw.edu.pl
tel: 22 55 20 735
adiunkt

Zakład Egiptologii

mgr Inga Maria Kotańska i.kotanska@uw.edu.pl
Zobacz stronę
tel: +48 482 255 20937
wykładowca

Studium Europy Wschodniej

dr hab. Mariusz Kowalski mar.kow@twarda.pan.pl adiunkt

Studium Europy Wschodniej

dr Jerzy Mieczysław Kozakiewicz jerzykozakiewicz@wp.pl starszy wykładowca (dr)

Studium Europy Wschodniej

mgr Maria Kozłowska m.kozlowska@uw.edu.pl
tel: 22 55 20 353 tel: 22 55 20 513
kustosz

Biblioteka Wydziału Orientalistycznego

prof. dr hab. Agnieszka Helena Kozyra prof. UW a.kozyra@uw.edu.pl
tel: 22 55 20 464
profesor nadzwyczajny

Katedra Japonistyki

dr hab. Aliaksandr Krautsevich profesor wizytujący

Studium Europy Wschodniej

dr Marcin Konrad Krawczuk mkrawczuk@uw.edu.pl
tel: 22 55 34 214
adiunkt

Katedra Języków i Kultur Afryki

mgr Beata Monika Kryśkiewicz b.kryskiewicz@adm.uw.edu.pl
tel: 22 55 22 511 tel: 22 55 24 208
specjalista

Administracja Wydziału Orientalistycznego

Irena Kryśkiewicz i.kryskiewicz@uw.edu.pl specjalista

Administracja Wydziału Orientalistycznego

dr Adam Kryszeń adam.kryszen@student.uw.edu.pl adiunkt

Zakład Wschodu Starożytnego

dr hab. Janusz Andrzej Krzywicki janusz.krzywicki@uw.edu.pl
tel: 22 55 20 517
profesor nadzwyczajny

Katedra Języków i Kultur Afryki

dr hab. Beata Barbara Kubiak Ho-Chi beata.chi@uw.edu.pl
tel: 22 55 20 464
profesor nadzwyczajny

Katedra Japonistyki

inż. Agnieszka Kulka a.kulka@uw.edu.pl
tel: 22 55 20 349
starszy specjalista

Administracja Wydziału Orientalistycznego

dr hab. Kamil Omar Kuraszkiewicz k.o.kuraszkiewicz@uw.edu.pl
tel: 22 55 20 735
adiunkt

Zakład Egiptologii

mgr Ihar Kuzminich asystent naukowy

Studium Europy Wschodniej

mgr Karolina Janina Łaszewska asystent

Katedra Azji Południowej

mgr inż. Ewa Antonina Lemieszek e.lemieszek@uw.edu.pl specjalista

Administracja Wydziału Orientalistycznego

dr hab. Anna Paulina Lewicka paulina.lewicka@uw.edu.pl
tel: 22 55 20 343
profesor nadzwyczajny

Katedra Arabistyki i Islamistyki

mgr Urszula Maria Mach-Bryson u.mach-bryson@uw.edu.pl lektor

Katedra Japonistyki

dr Dariusz Krzysztof Maciak d.k.maciak@uw.edu.pl
tel: 22 55 22 555
starszy wykładowca (dr)

Studium Europy Wschodniej

prof. dr hab. Tadeusz Majda t.majda@uw.edu.pl
Zobacz stronę
tel: 22 55 20 353
profesor nadzwyczajny

Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej

mgr Jan Malicki dr h.c j.malicki@uw.edu.pl
tel: 22 82 88 075
asystent naukowy

Studium Europy Wschodniej

dr hab. Roman Marcinkowski r.marcinkowski@uw.edu.pl
tel: 22 55 20 518
adiunkt

Zakład Hebraistyki

mgr Ewa Górecka (dawniej Marczak) ewagorecka@uw.edu.pl specjalista

Administracja Wydziału Orientalistycznego

mgr Wiesława Marta Marczuk w.marczuk@uw.edu.pl
tel: 22 55 20 459
starszy bibliotekarz

Biblioteka Wydziału Orientalistycznego

prof. dr hab. Marek Mejor m.mejor@uw.edu.pl
tel: 22 55 20 459
profesor zwyczajny

Katedra Azji Południowej

prof. dr hab. Mikołaj Melanowicz m.melanowicz@uw.edu.pl
tel: 22 55 20 464
profesor nadzwyczajny

Katedra Japonistyki

prof. dr hab. Ewa Krystyna Machut-Mendecka e.machut@uw.edu.pl
Zobacz stronę
tel: 22 55 20 343
profesor zwyczajny

Katedra Arabistyki i Islamistyki

dr Mirosław Władysław Michalak miroslaw.michalak@uw.edu.pl adiunkt

Zakład Iranistyki

mgr Andrzej Tadeusz Mirończuk lektoraty.sjw@uw.edu.pl
Zobacz stronę
tel: 22 55 20 937 tel: +48 485 310 07996
starszy referent

Administracja Wydziału Orientalistycznego

mgr Abdel Kader Mousleh a.mousleh@uw.edu.pl
Zobacz stronę
tel: 22 55 20 343
lektor

Katedra Arabistyki i Islamistyki

dr Justyna Agata Najbar-Miller j.najbar@uw.edu.pl adiunkt

Zakład Koreanistyki

dr hab. Agata Irena Nalborczyk agata.nalborczyk@uw.edu.pl
Zobacz stronę
tel: 22 55 22 201 tel: 22 82 63 683
adiunkt

Zakład Islamu Europejskiego

dr hab. Iwona Elżbieta Kordzińska-Nawrocka i.nawrocka@uw.edu.pl
tel: 22 82 63 457
adiunkt

Katedra Japonistyki

mgr Monika Joanna Nawrocka monisss89@op.pl młodszy bibliotekarz
mgr Dalia Nazmi lektor

Katedra Arabistyki i Islamistyki

mgr Krzysztof Jerzy Nieczypor knieczypor@student.uw.edu.pl starszy referent

Studium Europy Wschodniej

dr Monika Nowakowska m.nowakowska@uw.edu.pl adiunkt
mgr Ivonna Nowicka i.nowicka@uw.edu.pl
tel: 22 55 20 353
starszy bibliotekarz

Biblioteka Wydziału Orientalistycznego

mgr John Martin Okoth j.okoth@uw.edu.pl lektor

Katedra Języków i Kultur Afryki

dr Rostyslav Oreshko asystent naukowy

Zakład Wschodu Starożytnego

prof. dr hab. Katarzyna Pachniak k.pachniak@uw.edu.pl
tel: 22 55 20 343
profesor nadzwyczajny

Katedra Arabistyki i Islamistyki

dr Michał Panasiuk biral79@yahoo.com adiunkt

Katedra Azji Południowej

dr Anna Izabella Paradowska a.paradowska@uw.edu.pl starszy wykładowca (dr)

Zakład Koreanistyki

prof. dr hab. Nina Pawlak prof. UW n.pawlak@uw.edu.pl
tel: 22 55 20 517
profesor nadzwyczajny

Katedra Języków i Kultur Afryki

dr hab. Józef Juliusz Pawłowski jozef.pawlowski@uw.edu.pl adiunkt
prof. dr hab. Stanisław Piłaszewicz s.pilaszewicz@uw.edu.pl
tel: 22 55 20 357
profesor zwyczajny

Katedra Języków i Kultur Afryki

dr Magdalena Anna Pinker m.pinker@uw.edu.pl
Zobacz stronę
tel: 22 55 20 343
asystent

Katedra Arabistyki i Islamistyki

mgr Marek Piszczek młodszy bibliotekarz

Biblioteka Wydziału Orientalistycznego

mgr Qian Li-Piszczek q.li@uw.edu.pl lektor

Zakład Sinologii

dr Zofia Anna Podobińska z.a.podobinska@uw.edu.pl
tel: 22 55 20 517
starszy wykładowca (dr)

Katedra Języków i Kultur Afryki

Elżbieta Przyborowska samodzielny referent

Studium Europy Wschodniej

dr Shinobu Kaiho-Przybylska s.kaiho-przybylska@uw.edu.pl wykładowca

Katedra Japonistyki

prof. dr hab. Jadwiga Pstrusińska profesor nadzwyczajny

Zakład Iranistyki

mgr Byambaa Ragchaa lektor

Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej

dr Ravi Ranjan lektor

Katedra Azji Południowej

dr Małgorzata Bożena Religa malgorzata.religa@uw.edu.pl
tel: 22 55 20 689
starszy wykładowca (dr)

Zakład Sinologii

dr Witold Rodkiewicz witolrod@osw.waw.pl adiunkt

Studium Europy Wschodniej

dr Magdalena Rodziewicz mrodziewicz@uw.edu.pl adiunkt

Zakład Iranistyki

dr Jan Stanisław Rogala j.rogala@uw.edu.pl adiunkt
dr Weronika Barbara Rokicka wero_r@yahoo.com asystent

Katedra Azji Południowej

dr Mohammad Amin Rokni roknima@yahoo.com wykładowca

Zakład Iranistyki

dr hab. Shoshana Ronen ronen@uw.edu.pl
tel: 22 55 20 518
profesor nadzwyczajny

Zakład Hebraistyki

dr Wiktor Ross starszy wykładowca (dr)

Studium Europy Wschodniej

dr Hanna Dorota Rubinkowska-Anioł h.rubinkowska@uw.edu.pl adiunkt
mgr Marta Paulina Dudzik-Rudkowska martadudzik@wp.pl lektor

Zakład Hebraistyki

 

młodszy bibliotekarz

prof. dr hab. Ewa Tatiana Pałasz-Rutkowska prof. UW e.palasz-rutkowska@uw.edu.pl
Zobacz stronę
tel: 22 55 20 464
profesor nadzwyczajny

Katedra Japonistyki

dr hab. Olga Zofia Drewnowska-Rymarz o.drewnowska@uw.edu.pl
tel: 22 55 20 439
adiunkt

Zakład Wschodu Starożytnego

dr hab. Ewa Rynarzewska e.rynarzewska@uw.edu.pl
tel: 22 82 75 604
adiunkt

Zakład Koreanistyki

dr Bronisław Józef Rzeszotarski rozwoj.studium@uw.edu.pl specjalista

Studium Europy Wschodniej

dr Henadz Sahanovich profesor wizytujący

Studium Europy Wschodniej

mgr Anton Saifullayeu starszy referent

Studium Europy Wschodniej

dr hab. Małgorzata Elżbieta Sandowicz msandowicz@uw.edu.pl adiunkt
mgr Monika Maria Sczaniecka 20-349
orient@uw.edu.pl
starszy specjalista

Administracja Wydziału Orientalistycznego

dr Henadzi Semianchuk adiunkt

Studium Europy Wschodniej

dr Mir Mansour Servat starszy wykładowca (dr)

Zakład Iranistyki

dr Christoph Jan Shin-Janasiak c.janasiak@uw.edu.pl
tel: 22 82 75 604
starszy wykładowca (dr)

Katedra Japonistyki

dr hab. Sviatlana Sialverstava profesor wizytujący

Studium Europy Wschodniej

mgr Anna Sieklucka anna.sieklucka@uw.edu.pl
tel: 22 55 20 459
lektor

Katedra Azji Południowej

prof. dr hab. Jolanta Sierakowska-Dyndo j.sierakowska-dyndo@uw.edu.pl
tel: 22 55 20 353
profesor zwyczajny

Zakład Iranistyki

dr hab. Ewa Grażyna Siwierska e.g.siwierska@uw.edu.pl
tel: 22 55 20 517
adiunkt

Katedra Języków i Kultur Afryki

mgr Oleksandr Skydan starszy referent

Studium Europy Wschodniej

dr hab. Bożena Ewa Śliwczyńska b.sliwczynska@uw.edu.pl
tel: 22 55 20 459
profesor nadzwyczajny

Katedra Azji Południowej

dr hab. Aliaksandr Smalianchuk profesor wizytujący

Studium Europy Wschodniej

Nina Sobczak porządkowa pomieszczeń dydaktycznych

Obsługa Wydziału Orientalistycznego

dr Ina Sorkina adiunkt

Studium Europy Wschodniej

Jadwiga Sosnowska porządkowa pomieszczeń dydaktycznych

Obsługa Wydziału Orientalistycznego

Łukasz Sosnowski starszy portier

Obsługa Wydziału Orientalistycznego

dr Kamila Barbara Stanek k.stanek@uw.edu.pl adiunkt

Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej

 

specjalista

Administracja Wydziału Orientalistycznego

dr Katarzyna Violetta Starecka k.starecka@uw.edu.pl
tel: 22 55 20 464
starszy wykładowca (dr)

Katedra Japonistyki

dr Agata Bareja-Starzyńska a.bareja-starzynska@uw.edu.pl
tel: 22 55 20 513
starszy wykładowca (dr)

Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej

mgr Elżbieta Stasiak starszy referent

Studium Europy Wschodniej

prof. dr hab. Danuta Sylwia Stasik d.stasik@uw.edu.pl
Zobacz stronę
tel: 22 55 20 459
profesor nadzwyczajny

Katedra Azji Południowej

Urszula Staszałek porządkowa pomieszczeń dydaktycznych

Obsługa Wydziału Orientalistycznego

dr Monika Karolina Stępień asystent naukowy

Zakład Hebraistyki

mgr Anna Akbike Sulimowicz anna.sulimowicz@uw.edu.pl
tel: 22 55 20 353
starszy wykładowca (dr)

Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej

dr Sylwia Surdykowska-Konieczny s.surdykowska@uw.edu.pl
tel: 22 55 20 353
adiunkt

Zakład Iranistyki

Józefina Maria Święcicka swiecicka.j@gmail.com referent

Studium Europy Wschodniej

mgr Ewa Szczerkowska e.szczerkowska@uw.edu.pl
tel: 22 55 22 402
kierownik dziekanatu

Administracja Wydziału Orientalistycznego

dr hab. Iwona Ewa Kraska-Szlenk i.kraska@uw.edu.pl
tel: 22 55 20 517
adiunkt

Katedra Języków i Kultur Afryki

Teresa Szumska starszy referent

Studium Europy Wschodniej

prof. dr hab. Piotr Andrzej Taracha piotr.taracha@uw.edu.pl
tel: 22 55 20 439
profesor nadzwyczajny

Zakład Wschodu Starożytnego

dr Siarhei Tokts profesor wizytujący

Studium Europy Wschodniej

mgr Marta Katarzyna Trojanowska marta@trojanowska.net młodszy bibliotekarz

Biblioteka Wydziału Orientalistycznego

dr Anna Maria Trynkowska a.trynkowska@uw.edu.pl
tel: 22 55 20 459
starszy wykładowca (dr)
dr hab. Jerzy Tulisow j.tulisow@uw.edu.pl
tel: 22 55 20 513
starszy wykładowca (dr)

Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej

dr Ewa Joanna Paśnik-Tułowiecka ewa.pasnik@uw.edu.pl adiunkt

Zakład Sinologii

dr Aleksandra Antonina Turek a.turek@uw.edu.pl adiunkt

Katedra Azji Południowej

dr Lidia Ewa Tuwalska-Napiórkowska l.napiorkowska@uw.edu.pl adiunkt

Zakład Hebraistyki

Anna Tyszkiewicz anna.tyszkiewicz@uw.edu.pl specjalista

Administracja Wydziału Orientalistycznego

dr Marta Anna Widy-Behiesse m.widy-behiesse@uw.edu.pl
Zobacz stronę
tel: +48 603 184 742
adiunkt

Zakład Islamu Europejskiego

dr Jakub Wilanowski-Hilchen adiunkt

Katedra Azji Południowej

Maciej Konrad Wilczyński maciej.wilczynski@student.uw.edu.pl referent

Studium Europy Wschodniej

dr Izabela Barbara Will i.will@uw.edu.pl adiunkt

Katedra Języków i Kultur Afryki

dr Justyna Wiśniewska-Singh dr j.wisniewska@uw.edu.pl
tel: 22 55 20 459
młodszy bibliotekarz

Biblioteka Wydziału Orientalistycznego

dr Ludwika Maria Włodek-Jawłowska ludwika.wlodek@uw.edu.pl adiunkt

Studium Europy Wschodniej

mgr Anna Stanisława Wojakowska-Kurowska aswojako@uw.edu.pl bibliotekarz
mgr Katarzyna Wojewoda kaskaburza@wp.pl referent

Studium Europy Wschodniej

dr Beata Wójtowicz b.wojtowicz@uw.edu.pl adiunkt

Katedra Języków i Kultur Afryki

mgr Sylwia Wójtowicz swojtowicz@uw.edu.pl specjalista

Instytut Historii Sztuki

Wydział Historyczny

starszy referent

Studium Europy Wschodniej

dr Ewa Dorota Wołk-Sore e.wolk@uw.edu.pl adiunkt
Lena Wołkowyska l.wolkowyska@uw.edu.pl
tel: 22 55 24 052
specjalista

Administracja Wydziału Orientalistycznego

dr Kazimierz Wóycicki kazwoy@gmail.com
Zobacz stronę
adiunkt

Studium Europy Wschodniej

dr Jacek Woźniak jacek.wozniak@uw.edu.pl adiunkt

Katedra Azji Południowej

mgr Małgorzata Wróblewska gosia_xonum@yahoo.com młodszy bibliotekarz

Biblioteka Wydziału Orientalistycznego

mgr Barbara Elżbieta Wrona b.wrona@uw.edu.pl
tel: 22 55 20 343
kustosz

Biblioteka Wydziału Orientalistycznego

Piotr Wrześniewski tel: 22 55 20 349 starszy woźny

Obsługa Wydziału Orientalistycznego

mgr Bożenna Hanczka-Wrzosek tel: 22 55 20 517 kustosz

Biblioteka Wydziału Orientalistycznego

dr George Yacoub gyacoub@uw.edu.pl
tel: 22 55 20 343
adiunkt

Katedra Arabistyki i Islamistyki

mgr Hedieh Yazdan Panah lektor

Zakład Iranistyki

dr Anna Zalewska a.zalewska@uw.edu.pl adiunkt

Katedra Japonistyki

dr Agnieszka Zastawna-Templin a.zastawna@uw.edu.pl
tel: 22 55 20 353
starszy wykładowca (dr)

Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej

dr Konrad Olgierd Zasztowt k.zasztowt@uw.edu.pl adiunkt

Zakład Islamu Europejskiego

prof. dr hab. Leszek Olgierd Zasztowt lzasztowt@uw.edu.pl
tel: 22 55 22 555
profesor nadzwyczajny

Studium Europy Wschodniej

prof. dr hab. Andrzej Żbikowski profesor nadzwyczajny

Studium Europy Wschodniej