Skip to main content

Prodziekan ds. finansowych

dr hab. Józef Pawłowski – prodziekan ds. finansowych
email: jozef.pawlowski@uw.edu.pl