Projekty badawcze na Wydziale

 

Tytuł projektu Kierownik projektu Data rozpoczęcia realizacji projektu Termin zakończenia Instytucja finansująca Środki finansowe ogółem (PLN) Nazwa programu Status projektu
Wielojęzyczny słownik semantyczny nazw części ciała dr hab. Iwona Ewa Kraska-Szlenk 2016-06-27 2019-06-26  budżet – NCN 427400 OPUS; edycja 10 W trakcie realizacji
Historia stosunków polsko-japońskich w latach 1945-2015 prof. dr hab. Ewa Tatiana Pałasz-Rutkowska 2016-06-09 2019-06-08  budżet – NCN 302640 OPUS; edycja 10 W trakcie realizacji
Transfer kulturowy jako transdyscyplinarny element nauki o stosunkach międzykulturowych na przykładzie wpływów kultury arabskiej w dziedzictwie kulturowym Polski dr hab. Agata Irena Nalborczyk 2016-05-13 2019-05-12  budżet – MNiSW 756250 Narodowy Program Rozwoju Humanistyki; konkurs 83 W trakcie realizacji
Warszawa, Łódź, Kraków – powojenne polskie miasta w świetle żydowskiej literatury dokumentu osobistego dr Monika Karolina Stępień 2016-10-01 2018-09-30  budżet – NCN 279000 FUGA; edycja 5 W trakcie realizacji
Trojan Catalogue (Hom. Il. 2.816-877) and the Peoples of Western Anatolia in the Late Bronze and Early Iron Age. A Study of the Homeric Text in the Light of Hittite Sources and Classical Geographical Tradition. Rostislav Oreshko 2016-09-01 2018-08-31  budżet – NCN 558525 POLONEZ; edycja 1 W trakcie realizacji
Development and Promotion of the Korean Studies Program at the University of Warsaw in Poland dr Anna Izabella Paradowska 2015-12-31 2018-06-30  środki zagranicznych instytucji rządowych 496350 Inny program (Seed Program for Korean Studies ) W trakcie realizacji
Etyka pamięci o Zagładzie w polskiej i izraelskiej literaturze post-holokaustowej: studium porównawcze. Agnieszka Podpora 2013-07-09 2017-12-08  budżet – NCN 97733 PRELUDIUM; edycja 4 W trakcie realizacji
Teorie widzenia w Indiach klasycznych w ujęciu interdyscyplinarnym na podstawie traktatów sanskryckich z zakresu sztuk plastycznych, performatywnych, literatury oraz filozofii Barbara Ewa Banasik 2013-07-16 2017-07-15  budżet – MNiSW 200000 Program „Diamentowy Grant”; konkurs 42 W trakcie realizacji
Dżinijska filozofia języka w okresie klasycznym (V-X w. n.e.) i jej epistemologiczne oraz ontologiczne konsekwencje Małgorzata Barbara Glinicka 2015-03-02 2017-03-01  budżet – NCN 99955 PRELUDIUM; edycja 7 W trakcie realizacji
Prawa człowieka a polityka Indii i Pakistanu wobec Kaszmiru dr hab. Piotr Michał Balcerowicz 2013-02-14 2017-02-13  budżet – NCN 315600 OPUS; edycja 3 W trakcie realizacji
Chinese Muslims and Islam on Two Sides of the Strait. A Comparative History of Modern Religious, Cultural and Ethnic Identity of Sinophone Muslims in Mainland China and on Taiwan dr Włodzimierz Michał Cieciura 2013-07-01 2016-12-31  środki organizacji międzynarodowych 116972 Inny program (Chiang Ching-kuo Foundation for International ‚Scholarly Exchange) Zakończony – Zrealizowany
Socjolingwistyczne studium starobabilońskich listów z Mezopotamii i z Mari dr Krzysztof Jacek Baranowski 2014-10-01 2016-09-30  budżet – NCN 414000 FUGA; edycja 3 Zakończony – Niezrealizowany
Typologizacja wyników badań naukowych tzw. szkoły rewizjonistów zachodnioeuropejskiej islamistyki, poświęconych alternatywnym teoriom dotyczącym historyczno-doktrynalnej genezy islamu. dr Marcin Wojciech Grodzki 2012-08-09 2016-08-08  inna (NCN) 48960 Inny program (Opus) W trakcie realizacji
Hebrajskie czasopisma literackie jako reprezentacja żydowskiego życia literackiego w międzywojennej Polsce Magda Sara Szwabowicz 2013-07-31 2016-07-30  budżet – NCN 109200 PRELUDIUM; edycja 4 W trakcie realizacji
Pythagoreanism in Arabic,Arabic Pythagoreanism: transformations of a philosophical tradition. Anna Izdebska 2012-06-13 2016-06-12  inna (MNISW) 199748 Program „Diamentowy Grant”; konkurs 41 W trakcie realizacji
Najstarsza myśl filozoficzna Indii (XV-III p.n.e.) dr hab. Joanna Jurewicz 2013-01-30 2016-01-29  budżet – NCN 197000 OPUS; edycja 1 Zakończony – Zrealizowany
Sędziowie Babilonu: system sądowniczy w południowej Mezopotamii w okresie nowobabilońskim i perskim (626-330 p.n.e.) dr hab. Małgorzata Elżbieta Sandowicz 2013-06-28 2015-12-27  budżet – NCN 97200 OPUS; edycja 4 Zakończony – Zrealizowany
Kulturowy kontekst przemian społeczno-politycznych w świecie arabskim po 2010 roku. Katarzyna Górak-Sosnowska 2012-08-24 2015-08-23  inna (NCN) 81600 Inny program (Sonata) Zakończony – Zrealizowany
Jehoshua Ozjasz Thon – Biografia intelektualna. dr hab. Shoshana Ronen 2012-08-09 2015-08-08  inna (NCN) 114000 Inny program (Opus) Zakończony – Zrealizowany
Ruchy dysydenckie w Gruzji sowieckiej Aleksandra Gryźlak 2013-01-17 2015-06-16  budżet – NCN 49910 PRELUDIUM; edycja 5 Zakończony – Zrealizowany
Geografia historyczna regionu stolicy hetyckiej, Hattusa, w XVII-XII w. p.n.e. dr Adam Kryszeń 2013-07-08 2015-06-07  budżet – NCN 64800 PRELUDIUM; edycja 4 Zakończony – Zrealizowany
Historia klasycznej filozofii indyjskiej : szkoły niebramińskie. dr hab. Piotr Michał Balcerowicz 2011-12-06 2015-06-05  inna (NCN) 183908 Inny program (Opus) Zakończony – Zrealizowany
Naukowe opracowanie rękopisów i ksylografów tybetańskich kolekcji Pandera A i B przechowywanych w Bibliotece Jagiellońskiej i analiza krytyczna fragmentów wybranych utworów. Thupten Kunga Chashab 2011-12-01 2014-11-30  inna (NCN)
 
45000 Inny program (własny) Zakończony – Zrealizowany
Obraz kobiety w literaturze i kulturze Egiptu. prof. dr hab. Katarzyna Pachniak 2011-05-23 2014-11-22  inna (NCN) 74400 Inny program (własne) Zakończony – Zrealizowany
Status prawny islamu jako religii w Rzeczpospolitej Polskiej i jego wpływ na funkcjonowanie mniejszości muzułmańskiej w Polsce dr hab. Agata Irena Nalborczyk 2013-02-11 2014-05-10  budżet – NCN 73680 OPUS; edycja 1 Zakończony – Zrealizowany
Zeraim. dr hab. Roman Marcinkowski 2010-04-07 2013-12-06  inna (NCN) 50000 Inny program (własne) Zakończony – Zrealizowany
Święto wiosenne z udziałem księcia hetyckiego. prof. dr hab. Piotr Andrzej Taracha 2010-04-20 2013-09-19  inna (NCN) 50000 Inny program (własny) Zakończony – Zrealizowany
Leksykon – metafora – kultura: ciała a konceptualizacja pojęć w językach Europy, Afryki, Azji. dr hab. Iwona Ewa Kraska-Szlenk 2011-06-13 2013-06-12  inna (NCN)
 
25000 Inny program (własne) Zakończony – Zrealizowany
Dokumenty orientalne z Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie dotyczące Erdene Dzuu – najstarszego klasztoru buddyjskiego w Mongolii. dr Agata Bareja-Starzyńska 2011-05-20 2013-05-19  inna (NCN) 30000 Inny program (własne) Zakończony – Zrealizowany
Obrazy kultury w arabskiej fikcji literackiej. prof. dr hab. Ewa Krystyna Machut-Mendecka 2009-05-13 2012-11-30  inna (NCN) 40000 Inny program (własne) Zakończony – Zrealizowany
Zjawisko targumizacji na podstawie targumu pieśni nad pieśniami (targum shir ha-shirim)-krytyczna edycja tekstu z manuskryptu m1106 (XIIIw. Wrocław, bibliteka uniwersytecka z analizą) egzegetyczno-hermeneutyczną i tłumaczeniem. dr hab. Marek Ireneusz Baraniak 2010-04-15 2012-07-14  inna (NCN) 25300 Inny program (własne) Zakończony – Zrealizowany
Debaty wokół budowy meczetu w Warszawie i innych miastach europejskich. Stan prawny, podmioty budujące, przyczyny protestów i ich przebieg – porównanie. dr hab. Agata Irena Nalborczyk 2011-12-16 2012-06-15  inna (NCN) 28956 Inny program (Opus) Zakończony – Zrealizowany
Elementy języka ojrackiego we współczesnym języku mongolskim – nowe dialekty, czy jeszcze niezależny język ojracki. Jan Stanisław Rogala 2010-11-12 2011-11-11  inna (NCN) 24000 Inny program (własne) Zakończony – Zrealizowany