Projekty badawcze na Wydziale

1 DI2012 025542 Teorie widzenia w Indiach klasycznych w ujęciu interdyscyplinarnym na podstawie traktatów sanskryckich z zakresu sztuk plastycznych, performatywnych, literatury oraz filozofii Barbara Ewa Banasik Projekt finansowany przez ministra właściwego do spraw nauki Program „Diamentowy Grant”; konkurs 42
2 2016/23/B/HS1/00536 Historia klasycznej filozofii indyjskiej, buddyzm, sceptycyzm i materializm dr hab. Piotr Michał Balcerowicz Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki OPUS
3 2014/13/N/HS1/01061 Dżinijska filozofia języka w okresie klasycznym (V-X w. n.e.) i jej epistemologiczne oraz ontologiczne konsekwencje Małgorzata Barbara Glinicka Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki PRELUDIUM; edycja 7
4 2016/21/B/HS1/00789 Filozofia indyjska okresu późniego Objawienia (śruti) wczesnych tekstów Pamięci (smrti) (V p.n.e.- II n.e.) dr hab. Joanna Jurewicz Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki OPUS; edycja 11
5 0357/NPRH5/H22/84/2017*/ Mahabharata dr hab. Joanna Jurewicz Projekt finansowany przez ministra właściwego do spraw nauki Narodowy Program Rozwoju Humanistyki; konkurs 84
6 2015/19/B/HS2/01573 Wielojęzyczny słownik semantyczny nazw części ciała dr hab. Iwona Ewa Kraska-Szlenk Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki OPUS; edycja 10
7 2016/23/D/HS3/00808 Wiedza geograficzna w Anatolii hetyckiej w XVIII-XII w. p.n.e. w świetle tekstów klinowych. dr Adam Kryszeń Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki SONATA; edycja 12
8 2017/25/N/HS2/02797 Akty mowy w języku akadyjskim w I tys. p.n.e. Sara Janina Manasterska Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki PRELUDIUM; edycja 13
9 2016/23/N/HS5/01743 Jak instytucja monarchii czyni państwa arabskie stabilnymi? Grzegorz Łukasz Małachowski Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki PRELUDIUM
10 0156/NPRH4/H2b/83/2016 Transfer kulturowy jako transdyscyplinarny element nauki o stosunkach międzykulturowych na przykładzie wpływów kultury arabskiej w dziedzictwie kulturowym Polski dr hab. Agata Irena Nalborczyk Projekt finansowany przez ministra właściwego do spraw nauki Narodowy Program Rozwoju Humanistyki; konkurs 83
11 2015/19/P/HS3/04161 Trojan Catalogue (Hom. Il. 2.816-877) and the Peoples of Western Anatolia in the Late Bronze and Early Iron Age. A Study of the Homeric Text in the Light of Hittite Sources and Classical Geographical Tradition. Rostislav Oreshko Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki POLONEZ; edycja 1
12 AKS-2015-INC-2220001 Development and Promotion of the Korean Studies Program at the University of Warsaw in Poland dr Anna Izabella Paradowska środki zagranicznych instytucji rządowych Inny program (Seed Program for Korean Studies )
13 2015/19/B/HS3/02072 Historia stosunków polsko-japońskich w latach 1945-2015 prof. dr hab. Ewa Tatiana Pałasz-Rutkowska Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki OPUS; edycja 10
14 2017/25/N/HS1/02500 Pejzaż duchowy Południowej Afryki. Wzajemne wpływy pracy sangom, szamanów i myśli New Age w Republice Południowej Afryki, Namibii, Zambii i Botswanie. Agnieszka Joanna Podolecka-Niewdana Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki PRELUDIUM
15 2016/20/S/HS3/00045 Warszawa, Łódź, Kraków – powojenne polskie miasta w świetle żydowskiej literatury dokumentu osobistego dr Monika Karolina Stępień Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki FUGA; edycja 5