Publikacje w projektach badawczych NCN

WYMAGANA WZMIANKA NA PUBLIKACJI WYDAWANEJ ZE ŚRODKÓW NCN
 

TEKST WZMIANKI:

„Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC- ……”  <- należy wpisać numer nadany umowie przez NCN

– LUB JEJ ODPOWIEDNIK w języku obcym

 Przypominamy, że publikacje wydawane w ramach projektów badawczych realizowanych na Wydziale Orientalistycznym powinny być wpisywane do PBN z afiliacją Wydziału Orientalistycznego, a nie Jednostki zewnętrznej, w której aktualnie jest zatrudniony Autor – bo jego praca badawcza jest wynikiem badań prowadzonych w ramach projektu w naszej Jednostce.