Skip to main content

Rekrutacja

Rekrutacja 2023 na studia na Wydziale Orientalistycznym UW

W Rekrutacji 2023 Wydział Orientalistyczny będzie prowadził nabór kandydatów na poniższe kierunki studiów:

  1. na studia stacjonarne I stopnia – orientalistyka-afrykanistyka, orientalistyka-arabistyka, orientalistyka-hebraistyka, orientalistyka-indologia, orientalistyka-iranistyka, orientalistyka-japonistyka, orientalistyka-koreanistyka, orientalistyka – kultura Wschodu Starożytnego, orientalistyka-mongolistyka i tybetologia, orientalistyka-sinologia, orientalistyka-turkologia, studia wschodnie
  2. na studia niestacjonarne (wieczorowe) I stopnia – orientalistyka-japonistyka, orientalistyka-koreanistyka, orientalistyka-sinologia;
  3. na studia stacjonarne II stopnia – African studies, orientalistyka-arabistyka, orientalistyka-hebraistyka, orientalistyka-indologia, orientalistyka-iranistyka, orientalistyka-japonistyka, orientalistyka-koreanistyka, orientalistyka – kultura Wschodu Starożytnego, orientalistyka-sinologia, orientalistyka-turkologia, studia wschodnie, komunikacja międzykulturowa – Azja i Afryka, Oriental Studies – Inner Asia: Mongolian and Tibetan Studies, Religions of Asia and Africa: Buddhism, Islam and Others

Nowe kierunki studiów

W tym roku uruchamiamy kolejna edycję nowych kierunków bezpłatnych studiów stacjonarnych II stopnia:

  1. Oriental Studies – Inner Asia: Mongolian and Tibetan Studies (stadia po angielsku)
  2. Komunikacja międzykulturowa – Azja i Afryka
  3. Religions of Asia and Africa: Buddhism, Islam and Others (studia po angielsku)
  1. African studies (studia po angielsku)