Repozytoria

SZCZEGÓLNIE POLECAMY:


Ze względu na swoje bezpośrednie powiązanie ze Scopusem, MENDELEY może podnieść Państwa cytowalność i w konsekwencji H-Indeks Państwa prac.

Mendeley i Mendeley Desktop to rozbudowane narzędzie służące do organizowania i zarządzania różnymi danymi przechowywanymi na komputerze. Aplikacja doskonale nadaje się również do wspólnej pracy z odpowiednią grupą naukową, z którą będziemy współpracować przy projekcie w celach edukacyjnych lub służbowych. Program przeznaczony jest nie tylko dla studentów i uczniów, ale również dla zwykłych użytkowników gromadzących na dysku ważne dokumenty lub inne istotne dane. Mendeley Desktop pozwala na wygodne przeglądanie, katalogowanie i zarządzanie odpowiednim zbiorem materiałów, a także na tworzenie bibliografii oraz planu do pracy lub szkoły. Umożliwia też generowanie bibliografii stworzonej przez jedną osobę lub odpowiednią grupę naukową i umieszczenie jej na blogu lub stronie internetowej. Jedną z najważniejszych funkcji programu jest tworzenie bibliografii i dodawanie różnych przypisów przy użyciu zewnętrznych edytorów tekstowych. Program posiada specjalną wtyczkę, która współpracuje z popularnymi edytorami tekstowymi (Microsoft Word 2003, 2007, 2010 itd.) i umożliwia dodawanie bibliografii bezpośrednio z wbudowanej bazy danych Mendeleya bez opuszczania lub wyłączania programu tekstowego. Mendeley Desktop usprawnia korzystanie i przeglądanie kilku różnych dokumentów PDF w jednakowym czasie, a także umożliwia dodawanie różnych adnotacji bezpośrednio do każdego pliku PDF. Program pozwala też na tworzenie kopii zapasowych danych i umieszczenia ich na zewnętrznym serwerze (po uprzednim zalogowaniu się na własne konto). Oprócz tego synchronizuje całą bibliotekę danych oraz umożliwia ich przeglądanie na różnych urządzeniach przenośnych. Program posiada prosty i intuicyjny interfejs, który pozwala przeglądać utworzoną listę z materiałami, dodawać odpowiednie tagi i wpisywać inne istotne informacje odnośnie danego dokumentu.

https://www.mendeley.com/

Z Mendeley można również skorzystać bezpośrednio ze swojego konta w Scopusie (po zalogowaniu się w Scopusie wchodzimy po prawej stronie na górze w menu uzytkownika (trzy poziome pomarańczowe kreski)


 

 

ACADEMIA

 

Academia is the easiest way to share papers with millions of people across the world for free. A study published in PLOS ONE found that papers uploaded to Academia receive a 69% boost in citations over 5 years.

https://www.academia.edu/Agregator Centrum Otwartej Nauki

Agregator Centrum Otwartej Nauki to wspólny punkt dostępu do zasobów polskich otwartych repozytoriów. Zapewnia ich większą widoczność, szerszą dostępność i łatwiejsze wyszukiwanie. Zapraszamy do korzystania z agregatora i zasobów współpracujących z nami repozytoriów!

http://agregator.ceon.pl/


Repozytorium Centrum Otwartej Nauki jest adresowane do całego polskiego środowiska naukowego. W repozytorium są udostępniane różnego rodzaju materiały naukowe, takie jak artykuły, książki, materiały konferencyjne, raporty czy rozprawy doktorskie. Dostęp do wszystkich materiałów zgromadzonych w repozytorium jest otwarty. Repozytorium jest zgodne z opracowanym przez Open Archive Initiative (OAI) protokołem pobierania metadanych, dzięki czemu dokumenty w nim udostępnione są łatwe do odnalezienia poprzez serwisy gromadzące informacje o zasobach naukowych w formie cyfrowej. Repozytorium jest oparte o oprogramowanie DSpace, dostosowane do lokalnych potrzeb przez programistów z Centrum Otwartej Nauki.

https://depot.ceon.pl/Repozytorium danych badawczych re3data.org

Oferując szczegółowe informacje na temat ponad 2000 repozytoriów danych badawczych, re3data stała się najbardziej wszechstronnym źródłem informacji dla infrastruktur danych badawczych na całym świecie.

https://www.re3data.org/


Repozytorium danych badawczych RepOD

RepOD – Repository for Open Data – is an online platform designed for open sharing of research data. Its purpose is to serve all researchers in Poland who would like to share their data on the Internet, so that any interested parties – other scientists and people from outside the academic community – can use it. By “scientific data” we mean all data that is produced, collected or annotated for the purpose of scientific research. RepOD is intended for so-called “small data”, generated during research conducted by individual scientists or small project teams. The purpose of our repository is to create a place where such data can be stored and shared with others.

https://repod.pon.edu.pl/

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.