Samorząd Studentów WO

Strona Samorządu: https://m.facebook.com/zss.orient/

Siedziba: ul. Nowy Świat 69, sala 153A (III piętro)


Samorząd Studentów Wydziału Orientalistycznego reprezentuje interesy studentów, zajmuje się m.in. organizacją wydziałowych imprez integracyjnych (Spotkanie Noworoczne, Orientalia: https://www.facebook.com/Orientalia-821570191306198/?fref=ts), naukowych (Studencko-Doktorancka Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Między Wschodem a Zachodem, między Północą a Południem: https://www.facebook.com/WschodZachodPolnocPoludnie/?fref=ts), oraz  obozów zerowych (Campus UW: https://www.facebook.com/CampusUW/?fref=ts). Zapewnia aktywny udział studentów w pracach Rady Wydziału, Komisji Stypendialnej, Wydziałowym Zespole Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz Komisji Rekrutacyjnej.

Wszystkich studentów Wydziału Orientalistycznego zapraszamy do grupy: https://www.facebook.com/groups/1723634864534601/?fref=ts

kontakt do ZSS WO: l.bielski@samorzad.uw.edu.pl

Zarząd Samorządu Studentów WO

 • Łukasz Bielski – przewodniczący
 • Anna Krawczyk
 • Marta Juśkiewicz
 • Katarzyna Sawicz
 • Dominik Rodakowski

Przedstawiciele studenccy w Radzie Wydziału Orientalistycznego:

 • Łukasz Bielski
 • Anna Krawczyk
 • Marta Juśkiewicz
 • Katarzyna Sawicz
 • Dominik Rodakowski
 • Karolina Patoka
 • Katarzyna Dombrowicz
 • Maja Domagała
 • Szymon Pożoga
 • Zbigniew Giżycki

Parlament Studentów UW:

 • Katarzyna Dombrowicz

 


Komisja Stypendialna