Samorząd Studentów WO

Strona Samorządu: https://m.facebook.com/zss.orient/

Siedziba: ul. Nowy Świat 69, sala 153A (III piętro)


Samorząd Studentów Wydziału Orientalistycznego reprezentuje interesy studentów, zajmuje się m.in. organizacją wydziałowych imprez integracyjnych (Spotkanie Noworoczne, Orientalia: https://www.facebook.com/Orientalia-821570191306198/?fref=ts), naukowych (Studencko-Doktorancka Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Między Wschodem a Zachodem, między Północą a Południem: https://www.facebook.com/WschodZachodPolnocPoludnie/?fref=ts), oraz  obozów zerowych (Campus UW: https://www.facebook.com/CampusUW/?fref=ts). Zapewnia aktywny udział studentów w pracach Rady Wydziału, Komisji Stypendialnej, Wydziałowym Zespole Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz Komisji Rekrutacyjnej.

Wszystkich studentów Wydziału Orientalistycznego zapraszamy do grupy: https://www.facebook.com/groups/1723634864534601/?fref=ts
 • Zarząd Samorządu Studentów WO:
  • Przewodnicząca: Agnieszka Esin Lesiczka (sinologia)
  • Łukasz Bielski (SEW)
  • Agata Chmielecka (mongolistyka i tybetologia)
  • Marta Juśkiewicz (SEW)
  • Katarzyna Sawicz (turkologia)

Rada Wydziału Orientalistycznego:
1. Agnieszka Lesiczka
2. Łukasz Bielski
3. Agata Chmielecka
4. Piotr Pawlaczyk
5. Natalia Greniewska
6. Marta Juśkiewicz
7. Antonina Kotlarz
8. Anna Krawczyk
9. Mateusz Wiciński
10. Ilona Jasiak
11. Mikołaj Witkowski
12. Rafał Smoleń
13. Janina Wójcik
14. Patrycja Zakrzewska

Parlament Studentów UW:
1. Kamil Kołata
2. Agata Chmielecka

 


Komisja Stypendialna