Samorząd Studentów WO

Strona Samorządu: https://m.facebook.com/zss.orient/

Siedziba: ul. Nowy Świat 69, sala 153A (III piętro)


Samorząd Studentów Wydziału Orientalistycznego reprezentuje interesy studentów, zajmuje się m.in. organizacją wydziałowych imprez integracyjnych (Spotkanie Noworoczne, Orientalia: https://www.facebook.com/Orientalia-821570191306198/?fref=ts), naukowych (Studencko-Doktorancka Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Między Wschodem a Zachodem, między Północą a Południem: https://www.facebook.com/WschodZachodPolnocPoludnie/?fref=ts), oraz  obozów zerowych (Campus UW: https://www.facebook.com/CampusUW/?fref=ts). Zapewnia aktywny udział studentów w pracach Rady Wydziału, Komisji Stypendialnej, Wydziałowym Zespole Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz Komisji Rekrutacyjnej.

Wszystkich studentów Wydziału Orientalistycznego zapraszamy do grupy: https://www.facebook.com/groups/1723634864534601/?fref=ts

Kontakt: m.juskiewicz2@student.uw.edu.pl

 

Zarząd Samorządu Studentów WO  

 • Marta Juśkiewicz – Przewodnicząca ZSS WO
 • Patrycja Zakrzewska – Wiceprzewodnicząca ZSS WO
 • Karolina Banasiak
  Sławomir Kirdzik
 • Dawid Surma  

Przedstawiciele studenccy w Radzie Wydziału Orientalistycznego  

 • Dawid Surma 
 • Marta Juśkiewicz 
 • Patrycja Zakrzewska 
 • Katarzyna Sawicz 
 • Karolina Banasiak 
 • Sławomir Kirdzik 
 • Aleksandra Natasha Skupińska 
 • Edyta Nina Słotwińska 
 • Leon Żółty 
 • Tomasz Chabło
 • Nikołaj Dymitrij Korgol-Sowiński 

Parlament Studentów UW:  

 • Dawid Surma
 • Marta Juśkiewicz 

 


Komisja Stypendialna

 

 

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.