Dane do wniosków

Dane do wniosków:

Nazwa Jednostki:
UNIWERSYTET WARSZAWSKI

Adres siedziby (ulica, kod pocztowy, miejscowość, województwo):
UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28, 00-927 WARSZAWA, MAZOWIECKIE

Numer telefonu:
+48 22 55 20 350

Numer faks:
+48 22 55 24 000

Adres e-mail:
prorektornauka@adm.uw.edu.pl

Adres strony www:
www.uw.edu.pl

Dane kierownika jednostki (nazwa stanowiska, tytuł naukowy, imię, nazwisko):
Prorektor ds. naukowych, dr hab. Maciej Duszczyk

Numer NIP:
525-001-12-66

Numer REGON:
000001258

KRS:
nie dotyczy

Elektroniczna skrzynka podawcza ESP:
/uwedupl/SkrytkaESP


TAK


Uczelnie publiczne


NIE


TAK

Czy finansowanie projektu będzie stanowić pomoc publiczną?  (przy wnioskach NCN)
NIE

NUMERY KONT:

Numer konta dla projektów badawczych z NCN:
52 1240 6292 1111 0010 5730 5386
(Bank Polska Kasa Opieki SA, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa)

Pozostała działalność naukowo-badawcza: (NCBR, MNiSW itd.):
60 1240 6292 1111 0010 4342 7452
(Bank Polska Kasa Opieki SA, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa)


 

Cytowania

H-indeks (Indeks Hirscha) – współczynnik określający wagę i znaczenie wszystkich prac naukowych danego autora.

Cytowania dla nauk humanistycznych zasadniczo sprawdzamy w bazie:

Publish or PerishPublish of Perish

Pomocny filmik dotyczący sposobu wyszukiwania danych w bazie Publish or Perish znajdą Państwo na stronie https://www.youtube.com/watch?v=WWFLMwoYOzA


Pozostałe bazy (głównie dla nauk ścisłych, przyrodniczych, inżynieryjnych, medycznych oraz społecznych:

ISI Web of Science1) Wirtualna Biblioteka Nauki – Serwer systemu Web Of Science

Wejdź na stronę: http://webofknowledge.com/WOS

Instrukcja obsługi Web of Science w języku polskim znajduje się na stronie: http://science.thomsonreuters.com/m/pdfs/wos_qrc_po.pdf
Bazy danych ISI prenumerowane są w Polsce przez uczelnie i instytuty badawcze za pośrednictwem ICM – http://zatoka.icm.edu.pl/sci/


2) ScopusScopus – to naukowa baza danych, prowadzona przez wydawnictwo Elsevier, zawierająca abstrakty (streszczenia) artykułów z 16 000 czasopism naukowych z dziedziny nauk przyrodniczych, inżynieryjnych, medycznych oraz społecznych

 


 http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/jak-obliczyc-indeks-h/